× بستن تبلیغات
نوامبر
15
2017

مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه

در هر جامعه¬ای نیروی فعال و جوان بعنوان یكی از ذخایر و سرمایه¬های آن جامعه محسوب و مطرح می¬باشد و در عمل نیز چرخه¬ی فعالیت¬های مختلف پیكره اجتماع بطور مستقیم و غیرمستقیم متكی به نیروهای فوق است كه متاسفانه قشر وسیعی از جوانان و نوجوانان ما اكنون گرفتار سیگار شده¬اند كه آنان را در كام خویش فرو می¬برد و توان حركت و فكر را از آنان میگیرد و هستی را ازپیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان

 • دانلود پژوهش آمار
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی مدیریت
 • دانلود تحقیق نقش سیستمهای اطلاعاتی و تكنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پژوهشگری معلمان
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازی رایانه ای
 • دانلود پژوهش بررسی طرح تولید نان های صنعتی و بهبود دهنده ها
 • دانلود مبانی نظری بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینما
 • دانلود مبانی نظری قدرت در نگاه مارکسیسم، نخبه گرایان و…
 • دانلود تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات
 • دانلود پژوهش خواص سوپرآلیاژها و مقاومت آنها در برابر خوردگی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی چیست
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت
 • دانلود پژوهش ذوب و تصفیه فولاد
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس
 • نقد و بررسی آثار معماری جیمز استرلینگ
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد
 • نقاشی دیواری دو امام زاده در استان گیلان شهر لاهیجان
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به مواد مخدر
 • تکنولوژی اجراء در سد خاکی با هسته رسی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش استنادها درایران وجهان
 • چرا و چگونه میکرو RNA ها را بررسی می کنند ؟ MicroRNA: Why Study It and How
 • ادبیات و پیشینه تحقیق بازار سرمایه
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق در اسلام
 • دانلود مقاله حشرات، قارچ، میكروارگانیسم ها
 • ادبیات و پیشینه تحقیق افسردگی
 • دانلود مقاله اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری
 • ادبیات و پیشینه تحقیق اختیارات سرمایه گذاری
 • دانلود مقاله خوراک تغذیه در گاو
 • ادبیات و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای
 • دانلود مقاله خوراک حیوانات اهلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهداف پیشرفت تحصیلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان (فصل دوم)
 • دانلود مبانی و پیشینه نظری هویت و نحوه شکل گیری آن (فصل دوم پایان نامه)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری رابطه فرسودگی شغلی و شغل آموزگاری
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری دلزدگی زوجین در زندگی زناشویی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه کاری کارکنان(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویتی(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی مادران باردار(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد ویژگی های شخصیتی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های مدیریت(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک بینایی و شنوایی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی و سلامت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویت فردی و پیشرفت تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش حافظه و ابعاد حافظه(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های عشق ورزی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش انگیزه یادگیری بالینی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری خود تنظیمی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه های انگیزه پیشرفت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال ADHD یا بیش فعالی و نقص توجه(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی و افکار خودکشی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد سرشت و منش در شخصیت (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و شیوه های فرزندپروری(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش موسیقی درمانی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش امیدواری و امید به زندگی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سوگیری توجه(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اعتیاد و مصرف مواد(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش روان درمانی حمایتی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب امتحان(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های عملکرد تحصیلی و پیشرفت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های اجتماعی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مولفه های خلاقیت(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارهای خودکنترلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداری و خویشتن داری(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش راهبرد های فراشناخت(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی فردی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد تربیت معنوی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ماهواره و نهاد خانواده(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای فراشناخت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل محتوا(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس تحصیلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش احساس تنهایی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهيم فرسودگي وحمايت شغلي (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش لکنت زبان(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت خدمات مراکز آموزشی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد هوش هیجانی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات یادگیری(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات تغذیه و خوردن(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی روانشناختی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیمان شکنی زناشویی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور از خود یا خودپنداره(فصل دوم پایان نامه)
 • <a rel="nofollow" href="http://doc.lono.ir/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be
  لینک منبع و پست :

  مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه


  http://lono.filebooker.com/product-31622-Compare-the-mental-health-of-smokers-and-nonsmoke.aspx

  تحقیق درباره مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري
  www.asemankafinet.ir/…/تحقیق-درباره-مقايسه-ي-بهداشت-رواني-دانشجويان-سيگاري-و-غير-سيگاري-.aspx‎Cached
  Similarمقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه مشهد. فصل اول.
  فصل اول: کلیات. 1-1 . مقدمه: در هر جامعهاي نيروي فعال و جوان بعنوان يكي از ذخاير و …
  پایان نامه مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری …
  www.mehrthesis.ir/…/پایان-نامه-مقایسه-ی-بهداشت-روانی-دانشجویان-سیگاری-و-غیر-سیگاری-دانشگاه-مشهد‎Cachedپایان نامه مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد
  فصل اول: کلیات 1-1 . مقدمه: در هر جامعهای نیروی فعال و جوان بعنوان یکی از ذخایر و …
  پایان نامه در مورد مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير …
  paperi.ir/573/بهداشت-رواني-دانشجويان/‎Cached8 ژانويه 2017 … موضوع پایان نامه: مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه
  مشهد. چکیده: در هر جامعه ای نیروی فعال و جوان بعنوان یکی از ذخایر …
  پروژه مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري …
  shopfille2020.sellfile.ir/prod-1733389-پروژه+مقايسه+ي+بهداشت+رواني+دانشجويان+سيگاري+و+غير+سيگاري+دانشگاه+آزاد+اسلامی.html‎Cachedپروژه مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه آزاد اسلامی
  … از آن جا كه مصرف اين گونه مواد (انواع سيگارها، قرص ها، مخدرها و…) در بين جوانان و …
  مقایسه بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد …
  collect.rspf.ir/collect/69104/html‎Cached25 آگوست 2017 … مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری در دانشگاه مشهد بخشی از
  مقدمه: در هر جامعه ای نیروی فعال و جوان بعنوان یکی از ذخایر و سرمایه …
  تحقیق مقایسه بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری …
  text.rspf.ir/text/7817/html‎Cached25 ا کتبر 2017 … تحقیق مقایسه بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد باز
  نگری (7817):مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر س …
  مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه مشهد …
  kamyabweb.ir/مقايسه-ي-بهداشت-رواني-دانشجويان-سيگار/‎Cachedمقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه مشهد. مشخصات
  مقاله:عنوان کامل: مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه …
  دانلود پایان نامه مقایسه بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر …
  www.jahandoc.com/دانلود-پایان-نامه-مقايسه-بهداشت-رواني/‎Cached8 آگوست 2015 … … و غیر سیگاری دانشگاه مشهد باز نگری را با فرمت ورد word دانلود نمائید: مقایسه ی
  بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد.
  SID.ir | مقايسه سلامت روان دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه …
  fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=191417‎Cachedدانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی مقايسه سلامت روان دانشجويان سيگاري و
  غير سيگاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچساران در سال 1389.
  پایان نامه مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری
  bankmaghale.ir/پایان-نامه-مقايسه-ي-بهداشت-رواني-دانشج/‎Cached
  Similarپایان نامه مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری …. و غیر معتاد،
  پایان نامه کارشناسی، دانشکدهی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی
  مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری | پروژه ها
  progeha.ir/پایان-نامه-مقایسه-ی-بهداشت-روانی-دانشج-2/‎Cachedدانلود پایان نامه مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری.
  [PDF] ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ – مجله اصول بهداشت روانی
  jfmh.mums.ac.ir/article_1450_b6633445286d6983415de9006d37a734.pdf‎Cachedﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. اي ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر، ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و. راﻫﺒﺮد. ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. اي در. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﻴﮕﺎري و
  ﻏﻴﺮ ﺳﻴﮕﺎري داﻧﺸﻜﺪه. ي ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ. و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اراك ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
  پروژه مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري | داک …
  dockade.com/1123/پروژه-مقايسه-ي-بهداشت-رواني-دانشجويان/‎Cached
  Similar… مشکلات و مسائل زندگی روزمره و داشتن احساسی بهتر از احساسفعلی شان دست به
  این کار زدهاند. مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه
  مشهد.
  [DOC] cv – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  saprc.kums.ac.ir/kums_content/media/image/…/94397_orig.doc‎Cached10) بررسی نگرش و آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نسبت به سوء
  مصرف مواد روانگردان و … 15)تعيين ميزان شيوع مصرف مواد، سيگار، الکل و قليان و
  عوامل جمعيت شناختي موثر در آن در افراد ….. رابطه خودکارآمدی و تاب آوری با اثربخشی
  مدیران دورهی متوسطه … مقایسه سلامت روان در بین زنان دارای همسر سیگاری و غیر
  سیگاری.
  [PDF] متن کامل (PDF) – مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-3206-fa.pdf‎Cached
  Similar21 ا کتبر 2013 … Keywords: Cognitive Emotion Regulation, Smokers, Non-Smoker, student …
  ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻴﺠﺎن در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. ﺳﻴﮕﺎري. و ﻏﻴﺮ ﺳﻴﮕﺎري. ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻴﺮاﻣﻲ. 1 … ﻲ. داري.
  وﺟﻮد دارد . ﺑﺪﻳﻦ. ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﻴﮕﺎري ﺑﻴﺶ. ﺗﺮ از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ … روان.
  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻮاد ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﻴﺠﺎﻧـﺎت ﻣﻨﻔـﻲ. ﺷﺎن و دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ.
  [PDF] وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورزﺷﻜﺎر و ﻏﻴﺮ ورزﺷﻜﺎر ﻣﻘ – مجله علمی – پژوهشی …
  jsums.medsab.ac.ir/article_66_6264882ba6ddf7938f423945ee589fc1.pdf‎Cached
  Similarﺷﻤﺎره. 2/122-116. 萱. 116. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورزﺷﻜﺎر و ﻏﻴﺮ ورزﺷﻜﺎر … ﻴ.
  ﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧ. ﻲ. ﺑﻬﺘﺮ. ي. ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .(. ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم. ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺳﺒﺰوار،
  …… ﺳﻴﮕﺎر در. ﻛﺎرورزان. ﻣﺮد. داﻧﺸﮕﺎه. ﻋﻠﻮم. ﭘﺰﺷﻜﻲ. ﺗﻬﺮان . ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ دوره. دﻛﺘﺮاي. ﻋﻤﻮﻣﻲ. داﻧﺸﻜﺪه.
  نتایج جستجو برای «بهداشت روان» – استیوفایل
  stusis.stufile.ir/search/بهداشت-روان‎Cachedپروژه کارشناسی رشته روانشناسی – مقايسه سلامت رواني خانواده در بين افراد داراي
  شغل هاي … مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه مشهد.
  دانلود (مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری …
  artifilek.ir/maxarticle/p-14568.html‎Cached20 فوریه 2017 … به صفحه دانلود فایل(مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری
  دانشگاه مشهد)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از …
  [PDF] ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاب و ﺳﻼﻣﺖ روان در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﻛﻦ – تغيير سايت مجله …
  mag.shmu.ac.ir/…/af_4738384433333333327475232444255342344332_jmsUX7JN3eWw1.pdf‎Cached
  Similarاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاب و ﺳﻼﻣﺖ روان داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﻛﻦ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ … ي.
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﻛﻦ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه، ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان آن … 1-
  Dept. of Epidemiology and Biostatistics, Tehran University of Medical ….. ﻟﻴﻮان ﭼﺎي
  در روز، ﻣﺼﺮف ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﻴﮕﺎر در ﻫﻔﺘﻪ و …. ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ
  ﻧﺴﺒﺖ.
  بهداشت روانی| منابع علمی|ایبوک|مقاله انگلیسی|ترجمه|مبانی نظری
  https://parsproje.com/component/search/?…بهداشت%20روانی…‎Cachedبهداشت روانی ارائه و دانلود منابع علمی فارسی و انگلیسی و کتاب های الکترونیک …
  OL333 -مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد …
  فصلنامه سلامت و روان شناسي، شماره 3 – Magiran
  www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6847&Number=3‎Cached
  Similar23 جولای 2013 … بررسي اثر بخشي مداخله اي آيات قرآني بر سلامت روان در زنان مضطرب و افسرده ….
  مقايسه تنظيم هيجاني در دانشجويان سيگاري و غيرسيگاري
  مقالات روانشناسي و مشاوره – پرتال اطلاعات ایران
  www.infopersia.com/psychology/articles‎Cached
  Similarدانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا مقدمه بهداشت روانی در درون مفهوم كلی بهداشت جی می‌گیرد
  و … مقایسه نگرش دانشجویان دانشكده‌‌ ی علوم انسانی و مهندسی دانشگاه شیراز به …
  چکیده: بررسی جرات ورزی و عزت نفس در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه
  آزاد …
  [DOC] بررسی رابطه¬ی مصرف مواد مخدر و سيگار با بهداشت روانی در دانشجویان …
  www.takbook.com/…/روانشناسی/…/مقاله_مقايسه_ي_بهداشت_رواني_دانشجويان_سيگاري_و_غير_سيگاري_دانشگاه_مشهد_باز_نگري__150__…
  مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه مشهد. فصل اول.
  فصل اول: کلیات. 1-1 . مقدمه: در هر جامعهاي نيروي فعال و جوان بعنوان يكي از ذخاير و …
  مقایسه ی کیفیت خواب، شیوه های حل مسئله و سرسختی روانشناختی در …
  journals.atu.ac.ir/article_7751.html‎Cached… شیوههای حل مسئله و سرسختی روانشناختی در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری
  انجام گرفت. … جامعۀ آماری کلیۀ دانشجویان پسر دانشگاه محقق اردبیلی در سال
  تحصیلی 96-1395 … تابآوری، سلامت روان و رضایت از زندگی. … سازمان جهانی بهداشت
  (1993).
  [PDF] ﺷﻴﻮع و ﻋﻠﻞ ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻴـﮕﺎر در داﻧﺸﺠـﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜـﻲ – ResearchGate
  https://www.researchgate.net/…students/…/Prevalence-and-cause-of-smoking-in-the-medicine-students.pdf?…‎Cached
  Similarﻴ. ﺪه. ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف. : ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﻴﮕﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﮕﺎري در زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺑﻴﺶ. ﺗﺮ در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس. ﻫﺎي …
  دﻟﻴﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎي رواﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي اﺣﺘﻤﺎﻻً …. ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ. ﺻﺪ. در. ﺳﻴﮕﺎر. ﻏﻴﺮﺳﻴﮕﺎري. ﺷﻜﻞ . 3.
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻴﮕﺎري و ﻏﻴﺮﺳﻴﮕﺎري درﺑﺎره …. ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ.
  آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان نامه|تحقیق
  www.prozhe.org/آرشیو-کامل-پایان-نامه-های-سایت-2/‎Cached
  Similarیا عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور می باشد
  ۲۴; مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد باز …
  [PDF] و سالمت روان در شده ادراک ، احساس تنهايی بستگی دل های سبک مقايسه …
  journals.pnu.ac.ir/pdf_1973_5b285bc2936b1d93e12db6bc2048999e.html‎Cachedکارشناس ارشد روانشناسي خانواده درماني، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران. )نويسنده
  مسئول. 1(. ** … و سالمت روان در دانشجويان سيگاري و غير. سيگاري …. ومير. در. جهان.
  است . بر اساس. آمار. سازمان. بهداشت. جهاني. مصرف. سيگار،. ساليانه. جان. /2. 0 ….
  مقايسه سبک. هاي دل. بستگي، احساس تنهايي ادراک. شده. و سالمت .. . ت. الم. ی س. شناس
  . روان.
  [PDF] نیا بهرام پیمان قاسم محمدیاری رضا لطیفی نسب محسن هاشمی آرش جواهری
  jacp.scu.ac.ir/article_11508_a12a0bea373a358669299b0ec9b02d26.pdf‎Cachedهای پژوهش نشان داد که دانشجويان سیگاری نسبت به. دانشجويان. غیرسیگاری. در آزمون.
  تکمیل ريشه کلمه، … مجله. دست. آ. وردهای روان. شناسی بالینی. دانشگاه. شهید. چمران.
  اهواز. ) دوره. ی. اول. ،. سال. ،1 … دهد که شیوع مصرف سیگار در بین دانشجويان برخی از
  دانشگاه …. ای مقايسه شدند . 1- Coper … طبق تعريف سازمان جهانی بهداشت حداقل. 222.
  [PDF] ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ
  https://ebnesina.ajaums.ac.ir/article-1-118-en.pdf‎Cached
  Similar10 مه 2011 … ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻴﻮﻉ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ … ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ
  ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ، ﺷﻴﻮﻉ ﺳـﻴﮕﺎﺭ … ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ / ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣ … ﻣﻠﻴﺤﻪ ﺍﻣﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ. 24.
  ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻴﮕﺎﺭ. ﻳﻜ. ﻲ. ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ. ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯ. ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ …. ﻻﺗﻴﻦ)، ﺷﻴﻮﻉ ﻣﺼﺮﻑ ﺳـﻴﮕﺎﺭ ﺩﺭ
  ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ (ﻏﻴـﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ …. ﺯﻳﺎﻧﺒﺎﺭ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧـﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ.
  دومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان – پایگاه اطلاع رسانی …
  ino.blogfa.com/post-1778.aspx‎Cached
  Similar23 ا کتبر 2006 … دکتر عیسی محمدی – معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس …. بررسي
  بهداشت رواني دانشجويان سيگاري براساس تيپ هاي اصلي افراد سيگاري/ … مقايسه
  راهبردهاي مقابله اي افراد سيگاري و غيرسيگاري/ دکتر محمد علي گودرزي، …
  دانلود مقالات دانشجویی – بست بلاگ
  bestdanesh.bestblog.ir/p88.php‎Cachedدانلود پايان نامه مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه
  مشهد درود هموطن عزيز براي دانلود فايل حاضر؛ لطفا ابتدا براي اطمينان از انتخاب خود …
  [PDF] The Prevalence of Drug Abuse among University Students in Tehran
  ijpcp.iums.ac.ir/article-1-365-en.pdf‎Cached
  Similarدرﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان . *** …. ﮔﻴﺮﺷﻨﺎﺳﻲ. ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد در.
  ﻣﻴـﺎن داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧـ. ﻲ ﻛـﻢ. اﺳـﺖ. و. در. ﺑﻴـﺸﺘﺮ آﻧﻬـﺎ ﺑﺮﺧـﻲ ﻧﺎرﺳـﺎﻳﻲ. ﻫـﺎ … داﻧﺸﮕﺎه. ﻛـﺸﻮر ﻣـﺼﺮف.
  ﺳﻴﮕﺎر را در. 19%. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮد .ﻧـﺪ. ﻫـﻢ. ﭼﻨـﻴﻦ. 26% ….. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  ﺳﺎﻛﻦ د … ﺳﻴﮕﺎر. ﻗﻠﻴﺎن. اﻟﻜﻞ. ﺣﺸﻴﺶ. ﻗﺮص ﻫﺎي اﻛﺴﺘﺎزي. ﺗﺮﻳﺎك. ﻫﺮوﺋﻴﻦ. ﻛﺮاك. ﺷﻴﺸﻪ. ﻏﻴﺮ ﺧﻮاﺑﮕﺎه. ﺧﻮاﺑﮕﺎه.
  ﺷﻴﻮع.
  [PDF] CV دکتر منصور بیرامی دانشیار روان‌شناسی دانشگاه تبریز
  www.tabrizu.ac.ir/…/2013-04-24_10.06.15_2011-09-13_04.25.14_cv_Dr_barami.pdf‎Cached
  Similar24 آوريل 2013 … مقایسه اثربخشی مشاوره مبتنی بر معنویت با مشاوره استاندارد بر سالمت روانی. :
  همایش ملی … فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز سال اول شماره. 4 … سمینار سراسری
  بهداشت روانی دانشجویان. و1. 2 …. بیش فعالی در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری
  … رابطه ی. عامل های شخصیتی و. زیر مولفه های بخشش در بین دانشجویان.
  عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به مصرف سیگار و مواد مخدر | مدیریت …
  farhangi.aut.ac.ir/web/?p=2502‎Cached28 آگوست 2017 … شیوع استعمال دخانیات به ویژه سیگار در میان دانشجویان به عنوان قشر … سیگار
  داشته اند که نشان دهنده شیوع بالای سیگار در میان دانشجویان این دانشگاه است. …
  رفتار قاطع، یکی از ابزارهای موثر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی شناخته میشود. …
  آشنایی و دسترسی آسان به سیگار و مواد مخدر، عدم نظارت های غیر رسمی از سوی …
  [DOC] با سلام و احترام برنامه هاي آموزشي و پژوهشي اينجانب دكتر لشكري پور …
  research.zaums.ac.ir/uploads/cv_dr.lashkaripour.doc‎Cachedمجله علمي پژوهشي اصول بهداشت روان، پاييز 1387، سال دهم شماره 3(پياپي) …. مقايسه
  ميانگين آزمون MMPI در دانشجويان سيگاري وغير سيگاري دانشگاه علوم پزشكي …
  [PDF] 1384( ) ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل اول و آﺧﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ – مجله علمی دانشگاه
  journal.qums.ac.ir/files/…/malekifard-A-10-4-239-95bdeb9.pdf‎Cached
  SimilarInvestigating the mental health of the first- and last-year students of. QUMS (2005
  ). H Jahani …. ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺟﻬـﺎن در ﻃـ. ﻲ. دو. دﻫـــﻪ آﻳﻨـــﺪه ﺷـــﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴـــﺮات ﻋﻤـــﺪه.
  اي در زﻣﻴﻨـــﻪ. ﻫﻤﻪ. ﮔ. ﻴﺮﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري …… ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. اي ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﻓـﺴﺮدﮔﻲ و. اﺿﻄﺮاب در
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻫﺪ و ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي. ﺗﻬـﺮان … ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳـﻴﮕﺎر. در ﻛﺎرورزان ﻣﺮد

  [PDF] ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﻧﮕﻴﺰش ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮ د
  journals.research.ac.ir/files/site1/rds…/136/article-136-70762.pdf‎Cached
  Similarﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘ. ﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﺷﺪﻳﻢ ﻛﻪ وﺿـﻌﻴﺖ اﻧﮕﻴـﺰش ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷـﻬﺮ
  ﻳـﺰد را ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤـﻮده و. ارﺗﺒﺎط اﻧﮕﻴﺰش ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ … ﻏﻴﺮ اﺧﻼﻗﻲ و وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎ ا
  ﻧﮕﻴﺰش ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ … اﻣﻴﺎل ﻧﻴﺮوﻫﺎي رواﻧـﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ اﻓـﺮاد و ﺟﻮاﻣـﻊ را ﺣﻔـﻆ. ﻣﻲ ….. ﺧﺼﻮص ﻛﺸﻴﺪن
  ﺳﻴﮕﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ. داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﭘﺎﺋﻴﻦ. ﺗﺮ اﺳﺖ، وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘـﺶ ﺳـﻴﮕﺎر
  در.
  [PDF] عوامل پیش‌بینی کننده مصرف سیگار و قلیان در دانشجویان دانشگاه‌های دول
  pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-811-fa.pdf‎Cachedداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ. ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ. ﭼﻜﻴﺪه. ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف. : ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر. و ﻗﻠﻴﺎن از ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
  … ﺑﺮوز ﺣﺎﻟﺘﻲ رواﻧـﻲ و ﮔﻬﮕـﺎه ﺟﺴـﻤﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﺛﺮﻫـﺎ. ي. ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارو و ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻣﻮﺟﻮد زﻧـﺪه ﺑـﺮ
  … در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ. ﻏﻴﺮ. ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻲ. ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ را در ﺧﻮن ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده. اﻧﺪ.
  [PDF] مقایسه باورهای فراشناختی وتنظیم هیجان در بین نوجوانان عادی و …
  https://shenakht.muk.ac.ir/article-1-239-fa.pdf‎Cachedهیئت علمی، روان شناسی ، دانشگاه آزاد واحد سنندج )مولف مس. ئ … ضر مقایسه باورهای
  فراشناختی و تنظیم هیجان در بین نوجوانان سیگاری و … ی مصرف سیگار تاثیر به …
  بهداشت ). WHO. (1. مصرف سیگار در سال به طور. تقریبی. 4. میلیون مرگ را در پی
  دارد و ….. در تحقیق خود نشان دادند که. بین. دانشجویان. سیگاری. و. غیرسیگاری. در.
  مؤلفه.
  [PDF] ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و ﺳﻼﻣﺖ روان در اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد و ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎ
  jssu.ssu.ac.ir/files/site1/user_files…/admin-A-10-1-932-52eb8a6.pdf‎Cached
  SimilarJournal of Shaheed Sadoughi University of Medical Sciences. دوره. 18. ،ﺷﻤﺎره. 3 …
  ﻛﻨﺪ . ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و ﺳﻼﻣﺖ. رواﻧﻲ در اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد و ﻏﻴﺮ ﻣﻌ. ﺘﺎد و ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. ي. اﻳﻦ دو
  ﻣﺘﻐﻴﺮ در دوﮔﺮوه اﺳﺖ ….. ﻧﻔﺮي از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﻧـﺖ ﻛﺎﻧـﺎدا در ﺳـﺎل. 2007. آﻟﻔـﺎي. ﻛﺮوﻧﺒﺎخ.
  نقش اساتید در سلامت روان دانشجو – دانشگاه علم و صنعت ایران – مرکز …
  www.iust.ac.ir/find.php?item=40.12028.24762.fa‎Cached
  Similar6) مصرف سیگار یا قرصهای آرامبخش. 7) و سایر مواردی که از نظر شما میتواند زنگ
  خطری در راه بهداشت روان دانشجو باشد. … این دانشجویان معمولاً گیرنده خدمات حرفه ای
  هستند و سرو کله زدن با آنها در مقایسه با دانشجویانی که به راحتی … اگر چه رفتارهای
  نامناسب و غیر مسئولانه همواره به دلیل مشکلات روانشناختی یا هیجانی رخ نمیدهد اما
  باید به …
  [PDF] ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌ – مجله علوم رفتاری
  jbs.ir/files/site1/user_files…/cheraghi-A-10-94-9-b47abc2.pdf‎Cachedﻲ. ﻛﻮﺷﺪ ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘـﺎد را ﺑـﺎ. اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار
  ﻣﻲ دﻫﺪ … ﻋﻠـﻮم رﻓﺘـﺎري داﻧﺸـﮕﺎه. ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ. ﺑﻘﻴﻪ ا … **. ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا … ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و
  ﺳﻴﮕﺎر ﻛﺸﻴﺪن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ….. اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻴﮕﺎر و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨـﺪر در داﻧـﺶ آﻣـﻮزان و داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺎ.
  [DOC] مشخصات فردي – دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
  www.rums.ac.ir/uploads/1_59_cvsayadi.doc‎Cached
  Similarالف) هدايت پايان نامه هاي دانشجويي دكتراي حرفه اي ( پزشكي عمومي ) و کارشناسی ارشد
  …. سيگار و داروهاي اعصاب و روان و مخدر در پرسنل دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال
  80 ….. 33- مقایسه نمره بهداشت روان دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه علوم …
  [PDF] ﺳﺎزي ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر – مجله دانشگاه علوم …
  journal.skums.ac.ir/article-1-1820-en.pdf‎Cached
  Similarﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪوﻗﻲ ﻳﺰد، ﻳﺰد، اﻳﺮان. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ: … ﺳﺎزﻣﺎن
  ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻌﺪاد. اﻓﺮادي را ﻛﻪ … ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ را ﻧﻴ …. ي. ﻣﺼﺮف آن در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ
  ﻫﺪف. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ اي ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻴﮕﺎر. در … ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. اﮔﺮ … ﺳﻴﮕﺎر آزﻣﻮده و ﻏﻴﺮ
  ﺳﻴﮕﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ….. tobacco smoking among high school students in Yazd city,
  2012.
  مقایسه وضعیت سلامت روانی و منبع کنترل نوجوانان دختر خانواده‌های …
  jinev.iaut.ac.ir/article_521676.html‎Cachedهدف: از پژوهش حاضر ، بررسی و مقایسه نقش منبع کنترل در سلامت روانی نوجوانان …
  نوجوانان دختر دارای منبع کنترل درونی وابسته به خانواده های غیر معتاد از سلامت …
  کشیدن سیگار در میان نوجوانان ایالات متحده امریکا در سال 2000 تداوم بیشتر ی
  داشته است. ….. کنترل و سلامت روانی دانشجویان مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دانشگاه
  تبریز .
  [PDF] آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎ ﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻤﯽ – مقالات دانشگاهی – دانشگاه فردوسی مشهد
  profdoc.um.ac.ir/articles/a/1042661.pdf‎Cached
  Similarﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي: ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﻨﺪه، ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ، ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﯽ-ﮐﺎرﺑﺮدي
  ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي. آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎ ﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ … ي ﮐﺸﻮر و ﺗﺴﺮي ﺳﻼﻣﺖ در ﻓﻀﺎي داﻧﺸﮕﺎه از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻫﻤﯿﺖ. دارد
  ﮐﻪ از ﯾﮏ … 4- ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي. دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿــﮏ از … ﻣﺘﺎﻫﻞ، ﺷﺎﻏﻞ و ﻏﯿﺮ ﺷﺎﻏﻞ)
  ﭼﻄﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﻗﺪاﻣﯽ … داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﺷﯿﻮع
  ﺑﯿﺸﺘﺮي.
  [PDF] بررسی رابطه ی آسیب پذیری در برابر مصرف مواد و در معرض خطر …
  www.ensani.ir/…/20101228165119-بررسي%20رابطه%20ي%20آسيب%20پذيري%20در%20برابر%20…‎Cached
  Similarﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎم … درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  داﻧﺸﮕﺎه ….. دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺳﻴﮕﺎري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻏﻴﺮﺳﻴﮕﺎري وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﺿﻌﻴﻒ.
  [PDF] ﺪه ﻴ ﻜﭼ
  etiadpajohi.ir/article-1-156-en.pdf‎Cachedﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و داروﻫﺎي رواﻧﮕﺮدان در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه. ﻫـﺎي ﺳﺮاﺳـﺮ ﻛـﺸﻮر ﺑـﻮد …. ﺑﻬﺪاﺷـﺖ
  رواﻧـﻲ. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن …. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻨﺪي در ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد. 2/53. درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋﻤـﺪه. ي آن
  . ﻗﻠﻴﺎن و ﺳﻴﮕﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ. د. ر ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ … ﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﺴﺎﻻن ﻏﻴﺮ داﻧـﺸﺠﻮي ﺧـﻮد
  اﺳـﺖ و ﺷـﻴﻮع آن. در. ﻣﺮدان ﺑﻴﺸﺘﺮ …. رﺳﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ. در ﺟﻤﻌﻴﺖ

  [PDF] مقایسه بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد …
  quickdl.ir/PDF40960‎Cachedﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﯿﮕﺎری و ﻏﯿﺮ ﺳﯿﮕﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻬﺪ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ی ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
  ﺳﯿﮕﺎری و ﻏﯿﺮ ﺳﯿﮕﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻬﺪ. 142 ﺻﻔﺤﻪ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ی ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﯿﮕﺎری و ﻏﯿﺮ ﺳﯿﮕﺎری

  دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات – پایان نامه های روانشناسی و علوم …
  www.pdfiran.com/tabid/451/View/1312/id/4831/Default.aspx‎Cached
  Similar11 نوامبر 2013 … سنجش میزان رضایت مندی دانشجویان از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی … روش تحقیق
  مقایسه بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری در دانشگاه ….. بررسی
  تاثير اسباب بازي در بهبود كودكان پيش دبستاني بستر ي در بيمارستان.
  رشته روانشناسی Archives – مقاله | بازارچه تحقیقاتی
  bazar4h.ir/category/رشته-علوم-انسانی/رشته-روانشناسی/‎Cachedنام پروژه ::بررسی شیوع اختلالهای روانی در جانبازان شهرستان نیشابور دانشگاه پیام
  نور … نام پروژه ::مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه …
  مقایسه بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد …
  quickdl.ir/html/1062‎Cached26 سپتامبر 2017 … مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد. دسته بندی:
  جزوات» سایر موارد. فرمت فایل دانلود ی: doc. فرمت فایل اصلی: …
  [PDF] Prevalence and Causes of Tendency to Cigarette Smoking among …
  jarums.arums.ac.ir/article-1-591-en.pdf‎Cached27 دسامبر 2004 … اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﺳﻴﮕﺎر ﻋﻼوه. ﺑﺮ ﻋﻮارض ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و رواﻧﻲ در ﻓﺮد، ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ را … ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ واﮔﻴـﺮي ﭼـﻮن.
  ﺑﻴﻤﺎري … در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺳﺎﻳﺮ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ،. ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺷﻴﻮع ﭘﺎ. ﻳ. ﻴﻨﻲ دا.
  ﺷﺖ … ﻲ. دﻫﺪ . ﺑﺮاي ﻣﺜـﺎل، ﻃﺒـﻖ ﮔـﺰارش وزارت. ﺑﻬﺪاﺷﺖ. ،. درﻣﺎن. و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺳﺎل. 1369 ….
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠ. ﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ. 82. %) 4/7( ﻧﻔﺮ. ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﺷ. ﺪ ﻛﻪ. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ.
  [PDF] 02 KHOSRAVI.indd – Baqiyatallah University of Medical Sciences …
  journals.bmsu.ac.ir/jbs/index.php/jbs/article/viewFile/120/51‎Cached
  Similarﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎﻯ ﺷــﺨﺼﻴﺘﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺭﻭﺍﻥ. ﺭﻧﺠﻮﺭﻯ ﻭ ﺩﺭﻭﻥ ﮔﺮﺍﻳﻰ/ﺑﺮﻭﻧﮕﺮﺍﻳﻰ،
  ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ. ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻳﻦ … ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻱ ﻓﺮﺩﻱ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﻮﺍﺩ
  ﺩﺭﺳــﻲ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ …. ﺭﻭﺵ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ … ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ t
  – test ﺭﻭﺵ ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳــﻮﻥ ﻭ ﺍﺯ ….. ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ
  ﺑﺪﻭﻥ.
  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم | هفته بدون دخانیات
  phc.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=109&pageid…‎Cached… به ترکیبات سرطان زا ی قطعی چون بنزن ، فلزات سنگین و برخی مواد روان گردان
  این …. سیگار کشیدن والدین به طور مستقیم و غیر مستقیم فرزندان را به سیگاری
  شدن در …. دوری از خانواده ، بیکاری ، محرکهای روانی ، اصرار دوستان و خویشان و حتی
  علاقه ….. در زمینه پیشگیرى از اعتیاد نقش بسیار مؤثرترى در مقایسه با نیروى
  انتظامى و …
  جهانشیر توکلی زاده – سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
  research.gmu.ac.ir/cv/1275/جهانشیر-توکلی-زاده&print=1‎Cached5, مسئول مرکز مشاوره و راهنمايي دانشجويان دانشگاه, دانشگاه علوم پزشکی گناباد,
  1380, 1383 … 14, کارشناس بهداشت رواني و مبارزه با بيماريهاي غير واگير و مسئول
  بهداشت رواني …. 11, بررسي وضعيت سلامت رواني در جوانان سيگاري وغير سيگاري,
  جهانشیر … 1, مقايسه رابطه ميان کمال گرايي والدين با عزت نفس ، جرات ورزي و
  خودکارآمدي …
  مقایسه بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری |37382 …
  edicoshop.ir/article/37382‎Cachedمقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری. فصل اول: کلیات. 1-1.
  مقدمه: در هر جامعهای نیروی فعال و جوان بعنوان یکی از ذخایر و سرمایه های آن جامعه محسوب
  و …
  [PDF] ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﺷﻴﻮﻉ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺧﺎﻧ
  www.payeshjournal.ir/Fa/article/ArticleDownload.aspx?aid=109491‎Cachedﮔﺮﻭﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ،. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ … ﮔﺮﺍﻳﺶ. ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ. ﻫﺎﻱ. ﺑﺎ. ﺷﻴﻮﻉ. ﺑﺎﻻﻱ. ﻣﺼﺮﻑ. ﺳﻴﮕﺎﺭ. ﺩﺭ.
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﺑﺎ. ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ. ﻫﺎﻱ. ﻛﺸﻮﺭ،. ﺍﻧﺠﺎﻡ. ﮔﺮﺩﺩ … ﻏﻴﺮﺳﻴﮕﺎﺭﻱ. (. ﻋﺪﻡ ﻣﺼﺮﻑ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳـﻴﮕﺎﺭ ﻭ ﺗﻨﺒـﺎﻛﻮ ﺩﺭ
  ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻭ. ، )ﺣﺎﻝ. ﺳﻴﮕﺎﺭﻱ ﻓﻌﺎﻝ. (. ﻣﺼﺮﻑ ﺣ …. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ. ] ٢٠[ …. ٣٧٠. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
  ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺟﻬﺎﺩﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ. د. ه ان. ه ن. ي. ز ران. ن. ن. ن. ن. د ن. و. س …. dental students
  .
  روانشناسی و جامعه شناسی – فروشگاه پارسی سل :: ParsiCell ::
  www.parsicell.com/index.php?categoryID=180‎Cachedمقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان بجنورد اطلاعات بيشتر.
  … مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه اطلاعات …
  مركز تحقيقات اختلالات رفتاري و سوء مصرف مواد – دكتر احمد حيدري …
  bdsarc.umsha.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=32&pageid…‎Cached
  Similarمقاله پژوهشی با عنوان بررسی متغییر های فردی و سازمانی موثر بر بهداشت روانی
  کارکنان … تحصیلی دانشجویان شا هد و غیر شاهد دانشگاه علوم پزشکی همدان چاپ شده
  مجله علمی … سمینار دو روزه ی ایمنی و سلامت در مراکز آموزشی و درمانی(فرسودگی شغلی
  در …. مقایسه میزان سلامتی روانی روانی در افراد سیگاری و غیر سیگاری شهر همدان –
  1385.
  Resume (CV) of MR. Gholam Ali Afrooz
  https://en.sakhtar.com/Person-3872‎Cached3, اثربخشی آموزش خانوادهمحور شناختی رفتاری، بر کیفیت زندگی و سلامت روان …
  سلامت روان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری دانشگاه های …
  38, مقایسه ی رابطه عاطفی همسران و رضایت زناشویی در والدین کودکان در خود مانده و …
  [PDF] ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺳﻴﮕﺎر ﺳﺎﺧﺖ و اﻋﺘﺒﺎر
  journal.ut.ac.ir/article_52291_c6ad79063ddbc77d53a58c6d5fb23b7b.pdf
  ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ. –. ژﻧﺘﻴﻜﻲ، روان. -. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮي، رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ، ﻧﻈﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ. ﺑﻨﻴﺎن. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،
  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ …. ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﻴﮕﺎري ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺮك ﺷﺪﻧﺪ، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي و اﻧﮕﻴﺰش ﻛﻤﺘﺮي را.
  ﮔﺰارش … ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ در. زﻣﻴﻨﻪ. ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺳﻴﮕﺎر در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ. ﻫﺎﻳ. ﻲ. ﺑﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل روي آوردن
  ﺑﻪ. ﻣﺼﺮف آن … ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺳﻴﮕﺎر در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ ﺳﻴﮕﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ.
  دفتر مشاوره و سلامت > انتشارات > ویژه دانشجویان
  iransco.org/انتشارات/ویژه-دانشجویان‎Cachedسلامت روان و واقعيتها ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻬﺪﺍﺷـــﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺭﺍ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ: ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺣﺎﻟﺘﻰ …
  دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه دارای برنامه فشرده برای کنکور بوده اند و به نوعی …
  شروع تازه بدون نگراني نگراني تركيبي از تفكروسواسي در مورد نحوه ي حل مساله يا
  … تنباكو به شكل خشك، مرطوب و طبيعي موجود است و از طريق سيگار، سيگار برگ، …
  دانلود پایان نامه مقایسه بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر …
  edicoshop.ir/article/41132‎Cachedدانلود پایان نامه مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه
  مشهد. فصل اول: کلیات. 1-1. مقدمه: در هر جامعهای نیروی فعال و جوان بعنوان یکی از ذخایر

  سیگار ، قلیان ، تنباکو – راسخون
  rasekhoon.net/article/show/133297/سیگار-قلیان-تنباکو/‎Cachedاین بررسی با هدف پیش بینی نتیجه ترک سیگار براساس آزمون فاگرشتروم در افراد
  … می‌کند که با توجه به علائم روانی و جسمی ترک سیگار میل خود به سیگار را مهار
  کنید. … بهداشت: مصرف کنندگان قلیان در هر بار مصرف، دود بسیار زیادی را در مقایسه
  با … بررسی عنوان شده: همه دانشجویان دختر در سال ورود به دانشگاه غیر سیگاری بودند
  و …
  [PDF] بررسي خصوصيات شخصيتي افراد
  www.iranapsy.ir/en/journal/download/category/52-paper632?…‎Cached
  Similarﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻓﺮاد ﺳﯿﮕﺎري و ﻏﯿﺮﺳﯿﮕﺎري ﺑﺮاﺳﺎس. اﻟﮕﻮي ﭘﻨﺞ … داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
  داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ o Department of Clinical ….. ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. ي ﮐﻠﯽ ﮔﺮوه. ﻫﺎ در ﻋﻮاﻣﻞ و
  رﮔﻪ. ﻫﺎي اﻟﮕﻮي ﭘﻨﺞ. ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ. ﻧﺎم آزﻣﻮن. ﻣﻘﺪار. Df ….. ﺳﯿﮕﺎري . ﺳﻤ. ﯿﻨﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن،.
  [PDF] داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﻼﻣﺖ ي دﻫﻨﺪه ارﺗﻘﺎء رﻓﺘﺎرﻫﺎي – Zahedan Journal of Research in …
  www.zjrms.ir/files/site1/…/sadaf_9498-A-10-468-5-f4b7d38.pdf‎Cached
  Similarي ﺳﻼﻣﺖ. آدرس ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل. : ﻳﺰد، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪوﻗﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ … ورود. ﺑﻪ. داﻧﺸﮕﺎه
  . ﺑﺎ. ﻫﻴﺠﺎن. ﻫﺎي. ﺧﺎﺻـﻲ. ﻫﻤـﺮاه. اﺳﺖ. ﻛﻪ. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﺳﻼﻣﺖ. رواﻧﻲ. و. ﺟﺴﻤﻲ. داﻧﺸﺠﻮ. را. ﺗﺤﺖ. ﺗﺎﺛﻴﺮ …..
  رﻓﺘﺎرﻫـﺎي. ارﺗﻘــﺎ. ء. ﺳـﻼﻣﺖ. ﺑــﻪ. ﻣﻨﻈـﻮر. ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ. داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن. رﺷﺘﻪ. ﻫﺎي. ﭘﺰﺷﻜﻲ. و. ﻏﻴﺮ. ﭘﺰﺷـﻜﻲ. اﻧﺠـﺎم
  … ﻏﻴﺮ. ﭘﺰﺷﻜﻲ. ﻪﺑ. ﺟﺰ. در. ﻣﻮرد. ﻣﺼﺮف. ﺳﻴﮕﺎر. ﻛـﻪ. در. اﻳـﻦ. زﻣﻴﻨـﻪ. داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن. ﭘﺰﺷـﻜﻲ. رﻓﺘﺎرﻫـﺎي.
  ارﺗﻘـﺎ.
  Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی – پروفایل
  https://www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=390037‎Cached
  SimilarN. KH., M. L., M. Habibi asgar abad, R. A., “University students depression a
  corss …. حبيبي عسگرآباد, “مقايسه نميرخ رضايت زناشويي در دو گروه افراد متاهل
  غير …. پرسش نامه ي شخصيتي چند وجهي مينه سوتا- نوجواني” , اصول بهداشت رواني,
  نسخه 4, …. بشارت, “مطالعه پيرامون شاخص هاي پيشگيري از مصرف سيگار و اثر عوامل
  خطر …
  [DOC] شیوع مصرف سیگار و آگاهی و نگرش دانش آموزان پسر مقطع پیش …
  hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/downloadSuppFile/859/151‎Cached
  Similar2- استاد گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی
  اصفهان، ایران. کلید واژه ها: شیوع، آگاهی، نگرش، استعمال سیگار، دانش آموزان. ….
  پيشگيري از استعمال سيگار، توان بالقوه استفاده از مواد مخدرو داروهاي روان گردان را
  …. دهد که تعداد بیشتری از افرادی که تجربه سیگار کشیدن را داشتند (2/49%) در
  مقایسه با …
  بهداشت عمومی – File20.com
  file20.com/category/medical-sciences/public-health/‎Cachedدانلود مقاله رابطه سیگار و بیماریها Download Article relationship between … دانلود
  پروژه مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد.

  پیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان

 • دانلود پژوهش آمار
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی مدیریت
 • دانلود تحقیق نقش سیستمهای اطلاعاتی و تكنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پژوهشگری معلمان
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازی رایانه ای
 • دانلود پژوهش بررسی طرح تولید نان های صنعتی و بهبود دهنده ها
 • دانلود مبانی نظری بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینما
 • دانلود مبانی نظری قدرت در نگاه مارکسیسم، نخبه گرایان و…
 • دانلود تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات
 • دانلود پژوهش خواص سوپرآلیاژها و مقاومت آنها در برابر خوردگی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی چیست
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت
 • دانلود پژوهش ذوب و تصفیه فولاد
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس
 • نقد و بررسی آثار معماری جیمز استرلینگ
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد
 • نقاشی دیواری دو امام زاده در استان گیلان شهر لاهیجان
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به مواد مخدر
 • تکنولوژی اجراء در سد خاکی با هسته رسی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش استنادها درایران وجهان
 • چرا و چگونه میکرو RNA ها را بررسی می کنند ؟ MicroRNA: Why Study It and How
 • ادبیات و پیشینه تحقیق بازار سرمایه
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق در اسلام
 • دانلود مقاله حشرات، قارچ، میكروارگانیسم ها
 • ادبیات و پیشینه تحقیق افسردگی
 • دانلود مقاله اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری
 • ادبیات و پیشینه تحقیق اختیارات سرمایه گذاری
 • دانلود مقاله خوراک تغذیه در گاو
 • ادبیات و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای
 • دانلود مقاله خوراک حیوانات اهلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهداف پیشرفت تحصیلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان (فصل دوم)
 • دانلود مبانی و پیشینه نظری هویت و نحوه شکل گیری آن (فصل دوم پایان نامه)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری رابطه فرسودگی شغلی و شغل آموزگاری
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری دلزدگی زوجین در زندگی زناشویی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه کاری کارکنان(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویتی(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی مادران باردار(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد ویژگی های شخصیتی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های مدیریت(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک بینایی و شنوایی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی و سلامت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویت فردی و پیشرفت تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش حافظه و ابعاد حافظه(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های عشق ورزی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش انگیزه یادگیری بالینی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری خود تنظیمی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه های انگیزه پیشرفت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال ADHD یا بیش فعالی و نقص توجه(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی و افکار خودکشی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد سرشت و منش در شخصیت (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و شیوه های فرزندپروری(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش موسیقی درمانی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش امیدواری و امید به زندگی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سوگیری توجه(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اعتیاد و مصرف مواد(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش روان درمانی حمایتی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب امتحان(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های عملکرد تحصیلی و پیشرفت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های اجتماعی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مولفه های خلاقیت(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارهای خودکنترلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداری و خویشتن داری(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش راهبرد های فراشناخت(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی فردی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد تربیت معنوی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ماهواره و نهاد خانواده(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای فراشناخت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل محتوا(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس تحصیلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش احساس تنهایی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهيم فرسودگي وحمايت شغلي (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش لکنت زبان(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت خدمات مراکز آموزشی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد هوش هیجانی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات یادگیری(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات تغذیه و خوردن(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی روانشناختی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیمان شکنی زناشویی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور از خود یا خودپنداره(فصل دوم پایان نامه)
 • <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://doc.lono.ir/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be
 • فرستادن دیدگاه

  نوشته‌های تازه

  × بستن تبلیغات