× بستن تبلیغات
نوامبر
25
2017

مبانی نظری و پیشینه کارکردهای اجرایی و یادگیری خودتنظیمی

مبانی نظری و پیشینه کارکردهای اجرایی و یادگیری خودتنظیمی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 109 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 64

مبانی نظری و پیشینه کارکردهای اجرایی و یادگیری خودتنظیمی

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

1-2.مقدمه………………………………………………………………………………14

2-2. کارکردهای اجرایی………………………………………………………………….14

3-2.مؤلفه های کارکردهای اجرایی…………………………………………………………15

1-3-2.استدلال…………………………………………………………………………16

2-3-2.سازماندهی-برنامه ریزی……………………………………………………………..17

3-3-2.حافظه ی فعال ……………………………………………………………..18

4-2.مؤلفه های تکمیلی کارکردهای اجرایی ………………………………………………20

5-2. مدل های کارکردهای اجرایی ………………………………………………………..21

1-5-2. مدل براون……………………………………………………………………21

2-5-2.مدل نورمن و شالیس …………………………………………………………….22

3-5-2.سه لایه سارا وارد………………………………………………………………..22

4-5-2.مدل CEO مغزی یا رهبر ارکستر( مک کلوسکی) ………………………………23

5-5-2..مدل سلسله مراتبی ……………………………………………………….24

1-5-5-2.خودانگیختگی…………………………………………………………………25

2-5-5-2.خودتشخیصی…………………………………………………………………..27

3-5-5-2.خودمختاری…………………………………………………………………………27

4-5-5-2.خودزادی…………………………………………………………………………28

5-5-5-2.ماورای خود یکپارچگی…………………………………………………….28

6-2. کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجانات ……………………………………………28

7-2.کارکردهای اجرایی و یادگیری………………………………………………..33

8-2. تاریخچه و پیشینه نظری مفهوم خود تنظیمی …………………………………….34

9-2. تعریف یادگیری خود تنظیمی ………………………………………………………….35

10-2. ابعاد یادگیری خود تنظیمی ……………………………………………………….37

11-2. ویژگی های یادگیرنده گان خود نظم یافته ………………………………………..38

12-2.زیر مراحل خود تنظیمی ……………………………………………………………40

13-2.راهبردهای یادگیری خود تنظیمی …………………………………………………….41

1-13-2. راهبردهای شناختی …………………………………………………………………41

2-13-2. راهبردهای فرا شناختی …………………………………………………………42

3-13-2. راهبرهای مدیریت منابع ……………………………………………….44

4-13-2.راهبردهای انگیزشی ……………………………………………………….44

14-2. الگوهای یادگیری خود تنظیمی ……………………………………………………….45

1-14-2.­­مدل بیگز(یادگیری سطح بالا)…………………………………………………………45

2-14-2. مدل کارور و شی یر(1990)…………………………………………….46

3-14-2. واین و هدوین(1998)………………………………………………47

4-14-2. مدل بوکائرتز(1999)………………………………………………………………..47

5-14-2.مدل زیمرمن(1989-2000)…………………………………………………………47

6-14-2. مدل پنتریچ(2000)…………………………………………………………….48

15-2. نظریه های یادگیری خود تنظیمی…………………………………………………49

1-15-2. نظریه کنشگر …………………………………………………………50

2-15-2. نظریه شناختی اجتماعی ……………………………………………..50

3-15-2. نظریه ویگوتسکی ……………………………………………………………….51

4-15-2.نظریه پردازش …………………………………………………………………..52

5-15-2.نظریه کارکرد زیستی …………………………………………………………….53

16-2. خود تنظیمی از بعد زیست شناختی ……………………………………………57

17-2. آموزش خود تنظیمی ……………………………………………………………..59

18-2. پیشینه پژوهش ……………………………………………………………60

1-18-2.تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………..60

2-18-2. تحقیقات انجام شده در خارج کشور………………………………………62

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات