× بستن تبلیغات
نوامبر
25
2017

مبانی نظری و پیشینه واقعیت درمانی و کاهش کمرویی

مبانی نظری و پیشینه واقعیت درمانی و کاهش کمرویی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 206 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 45

مبانی نظری و پیشینه واقعیت درمانی و کاهش کمرویی

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

12

2مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..

12

2-2-کمرویی……………………………………………………………………………………………

14

2-2-1-علل کم رویی ………………………………………………………………………………………..

16

2-2-2-کمرویی و انزوا طلبی……………………………………………………………………………

17

2-2-3-سنین کمرویی………………………………………………………………………………………

17

2-2-4-آثار و نشانه های کمرویی……………………………………………………………………….

19

2-2-5-ریشه و علل کمرویی …………………………………………………………………….

22

2-2-6-خطرات مهم تر……………………………………………………………………………………..

22

2-2-7-راه های پیشگیری از کمرویی در کودکان……………………………………………

29

2-3-نارسایی هیجانی……………………………………………………………………………………

30

2-4-واقعیت درمانی……………………………………………………………………………………

30

2-4-1-تاریخچه واقعیت درمانی…………………………………………………………………………

31

2-4-2- واقعیت درمانی و مفهوم آن………………………………………………………………..

35

2-4-3-تعریف واقعیت درمانی……………………………………………………………………..

36

2-4-3-1-نیاز اول(پیوند عاطفی دوسویه)………………………………………………………

37

2-4-3-2-نیاز دوم (احساس ارزشمندی) …………………………………………………………

38

2-4-4-مقایسه نظریه‌ها…………………………………………………………………………….

38

2-4-4-1-نظریه‌های درمانی سنتی (مخالف) ………………………………………………………

39

2-4-4-2-نظریه واقعیت گرایانه……………………………………………………………………

39

2-4-4-3-عناصر اصلی نظریه واقعیت درمانی…………………………………………………..

40

2-4-4-4- اصول اساسی نظریه واقعیت درمانی……………………………………………….

40

2-4-4-5- عوامل مؤثر در رشد (درمان) ……………………………………………………….

41

2-4-5-خلاصه‌ای از نظریات مرتبط……………………………………………………………….

45

2-4-6-تفاوت واقعیت درمانی با روانکاری فروید…………………………………………………………..

46

2-4-7-انتظار از واقعیت درمانی یا هدف…………………………………………………………

46

2-4-8- فرآیند درمان……………………………………………………………………………….

47

2-4-9-نتایج مثبت بکارگیری روش واقعیت درمانی …………………………………………………….

48

2-4-10-فرایند درمان………………………………………………………………………………..

49

2-4-11-اصول واقعیت درمانی…………………………………………………………………….

51

2-4-12-ویژگی های دیگر واقعیت درمانی………………………………………………………..

52

2-5-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………..

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات