× بستن تبلیغات
نوامبر
25
2017

مبانی نظری و پیشینه نمایش درمانی و کم توانی ذهنی

مبانی نظری و پیشینه نمایش درمانی و کم توانی ذهنی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 109 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 78

مبانی نظری و پیشینه نمایش درمانی و کم توانی ذهنی

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

1-2 کم توانی ذهنی …………………………………………………………………………..15

1-1-2شیوع ……………………………………………………………………………………..17

2-1-2طبقه بندی کم توانی ذهنی …………………………………………………. 18

1-2-1-2طبقه بندی انجمن امریکایی کم توانی ذهنی………..………………………18

2-2-1-2طبقه بندی بر اساس انتظارهای آموزش پذیری……………………………..20

3-1-2ویژگی های شناختی دانش آموز کم توان ذهنی………………………………21

4-1-2ویژگی های عاطفی و روانی کودکان کم توان ذهنی………………………24

2-2 فراخنای توجه…………………………………………………………………….26

1-2-2فیزیولوژی توجه………………………………………………………………………..27

2-2-2عوامل موثر در توجه…………………………………………………………………..30

3-2-2انواع توجه……………………………………………………………………………….31

4-2-2عملکردهای توجه………………………………………………………………………33

5-2-2کمبود توجه………………………………………………………………………….38

6-2-2درمان ………………………………………………………………………………….40

7-2-2کم توانی ذهنی و اهمیت توجه……………………………………………………42

3-2نمایش درمانی…………………………………………………………………………..44

1-3-2تاریخچه نمایش درمانی …………………………………………………………..45

1-2-3-2انجمن نمایش درمانگران بریتانیا………………………………………………..47

2-2-3-2انجمن ملی نمایش درمانی امریکا…………………………………………..50

3-3-2ابزار نمایش درمانی……………………………..………...………………………52

4-3-2اهداف نمایش درمانی…………………………………...………………………..58

5-3-2رویکردهای نمایش درمانی……………………………………………………..58

1-5-3-2دیدگاه انسان شناسی/آیینی جنینگز……………………………………….59

2-5-3-2نظریه نقش رابرت لندی…………………………………………………………60

3-5-3-2دیدگاه پنج مرحله ای امونا……………………………………………………….61

6-3-2روان نمایش درمانی و نمایش درمانی………………………………………….62

7-3-2نمایش درمانی برای کودکان…………………………………………………………64

8-3-2نمایش درمانی در آموزش ویژه…....……………………………………………….65

9-3-2استفاده از نمایش درمانی برای افراد دارای مشکلات یادگیری…...………..67

10-3-2توجه در نمایش درمانی……………………………………………………….68

11-3-2اجزاء جلسات نمایش درمانی………………………………………………….69

4-2بررسی متون…………………………………………………………………………….72

1-4-2تحقیقات انجام شده داخلی……………………………………………………72

2-4-2تحقیقات انجام شده خارجی…………………………………………………….73

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات