× بستن تبلیغات
نوامبر
25
2017

مبانی نظری و پیشینه مولفه‌ های جنسی و رضایت زناشویی

مبانی نظری و پیشینه مؤلفه‌ های جنسی و رضایت زناشویی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 172 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 68

مبانی نظری و پیشینه مولفه‌ های جنسی و رضایت زناشویی

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1-مقدمه…………………………………………………………………………..14

2-2- مفاهیم نظری رضایت زناشویی……………………………………………….15

2-3- رضایت زناشویی……………………………………………………………………….17

2-4-عوامل تاثیرگذار بر رضایتمندی زناشویی………………………………………………19

2-5-عوامل توفیق و حفظ زناشویی……………………………………………………….24

2-6-ارتباط جنسی و رضایت زناشویی……………………………………………………..25

2-7-ارتباط جنسی…………………………………………………………………..27

2-8-نقش های جنسیتی……………………………………………………………..28

2-9-رابطه جنسی:یک رخداد جسمی……………………………………………..29

2-10-رابطه جنسی یک رخداد روان شناختی……………………………………….30

2-11-مولفه های جنسی…………………………………………………………30

2-11-1-حرمت جنسی………………………………………………………….30

2-11-2-اشتغال ذهنی جنسی………………………………………………………31

2-11-3-آگاهی جنسی……………………………………………………………………..31

2 -11-4-قاطعیت جنسی…………………………………………………………………32

2-11-5-کنترل جنسی بیرونی…………………………………………………….33

2-11-6-رضایت جنسی……………………………………………………………34

2-11-7-انگیزش جنسی…………………………………………………………………..35

2-11-8-اضطراب جنسی………………………………………………………………………36

2-11-9-کنترل جنسی درونی………………………………………………………………….36

2-11-10-نظارت جنسی…………………………………………………………….36

2-11-11-ترس از رابطه جنسی ……………………………………………………..36

2-11-12-افسردگی جنسی…………………………………………………..37

2-12-نظریه ها و مفاهیم ……………………………………………………..37

2-12-1-نظریه فمینیستی……………………………………………………………… 37

2-12-2-نظریه فروید……………………………………………………………………38

2-12-3-نظریه اریک فروم…………………………………………………………..39

2-12-4-نظریه فرانکل……………………………………………………………………..41

2-12-5-نظریه مزلو………………………………………………………………………41

2-12-6-نظریه پرلز …………………………………………………………………………42

2-12-7-نظریه هورنای ………………………………………………………………………42

2-12-8-نظریه رشد شناختی …………………………………………………………….43

2-12-9-نظریه یادگیری اجتماعی……………………………………………………….43

2-12-10-دیدگاه اسلام …………………………………………………………………….44

2-12-11-نظریه وابس………………………………………………………………….45

2-12-12-دیدگاه اریکسون……………………………………………………………….46

2-12-13-دیدگاه آلفرد آدلر……………………………………………………………….46

2-12-14-نظریه میشل …………………………………………………………………..47

2-12-15-نظریه سربین………………………………………………………………..47

2-13-عوامل موثر بر نارضایتی جنسی در زندگی زناشویی………………………..48

2-14-ارتباط و مهارتهای ارتباطی…………………………………………………………..51

2-15-انواع ارتباط……………………………………………………………..53

2-16-محتوی کلام (موضوع گفتگو)…………………………………………………53

2-17-موانع ارتباط مؤثر…………………………………………………………………..53

2-18-مفاهیم نظری ارتباط………………………………………………………………..54

2-19-مهارتهای ارتباطی……………………………………………………………….55

2-20-مهارتهای ارتباطی و رضایت زناشویی…………………………………………..57

2-21-پیشینه تحقیقاتی در خصوص ارتباط بین متغیرهای پژوهش………………….61

2-22-فرضیه ها………………………………………………………………66

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات