× بستن تبلیغات
نوامبر
15
2017

بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی بر روی 64 دانش آموز و 64 معلم انجام گرفته است
جهت گردآوری داده ها، 2 عدد پرسشنامه شامل سئوالات محقق ساخته، یكی ویژه دانش آموزان با تعداد 10 سئوال و دیگری ویژه معلم با تعداد 20 سئوال تهیه و اجرا شد، كه بعد از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاصل به شرح زیر می باشدپیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان

 • دانلود پژوهش آمار
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی مدیریت
 • دانلود تحقیق نقش سیستمهای اطلاعاتی و تكنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پژوهشگری معلمان
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازی رایانه ای
 • دانلود پژوهش بررسی طرح تولید نان های صنعتی و بهبود دهنده ها
 • دانلود مبانی نظری بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینما
 • دانلود مبانی نظری قدرت در نگاه مارکسیسم، نخبه گرایان و…
 • دانلود تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات
 • دانلود پژوهش خواص سوپرآلیاژها و مقاومت آنها در برابر خوردگی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی چیست
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت
 • دانلود پژوهش ذوب و تصفیه فولاد
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس
 • نقد و بررسی آثار معماری جیمز استرلینگ
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد
 • نقاشی دیواری دو امام زاده در استان گیلان شهر لاهیجان
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به مواد مخدر
 • تکنولوژی اجراء در سد خاکی با هسته رسی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش استنادها درایران وجهان
 • چرا و چگونه میکرو RNA ها را بررسی می کنند ؟ MicroRNA: Why Study It and How
 • ادبیات و پیشینه تحقیق بازار سرمایه
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق در اسلام
 • دانلود مقاله حشرات، قارچ، میكروارگانیسم ها
 • ادبیات و پیشینه تحقیق افسردگی
 • دانلود مقاله اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری
 • ادبیات و پیشینه تحقیق اختیارات سرمایه گذاری
 • دانلود مقاله خوراک تغذیه در گاو
 • ادبیات و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای
 • دانلود مقاله خوراک حیوانات اهلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهداف پیشرفت تحصیلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان (فصل دوم)
 • دانلود مبانی و پیشینه نظری هویت و نحوه شکل گیری آن (فصل دوم پایان نامه)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری رابطه فرسودگی شغلی و شغل آموزگاری
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری دلزدگی زوجین در زندگی زناشویی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه کاری کارکنان(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویتی(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی مادران باردار(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد ویژگی های شخصیتی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های مدیریت(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک بینایی و شنوایی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی و سلامت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویت فردی و پیشرفت تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش حافظه و ابعاد حافظه(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های عشق ورزی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش انگیزه یادگیری بالینی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری خود تنظیمی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه های انگیزه پیشرفت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال ADHD یا بیش فعالی و نقص توجه(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی و افکار خودکشی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد سرشت و منش در شخصیت (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و شیوه های فرزندپروری(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش موسیقی درمانی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش امیدواری و امید به زندگی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سوگیری توجه(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اعتیاد و مصرف مواد(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش روان درمانی حمایتی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب امتحان(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های عملکرد تحصیلی و پیشرفت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های اجتماعی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مولفه های خلاقیت(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارهای خودکنترلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداری و خویشتن داری(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش راهبرد های فراشناخت(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی فردی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد تربیت معنوی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ماهواره و نهاد خانواده(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای فراشناخت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل محتوا(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس تحصیلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش احساس تنهایی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهيم فرسودگي وحمايت شغلي (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش لکنت زبان(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت خدمات مراکز آموزشی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد هوش هیجانی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات یادگیری(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات تغذیه و خوردن(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی روانشناختی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیمان شکنی زناشویی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور از خود یا خودپنداره(فصل دوم پایان نامه)
 • <a rel="nofollow" href="http://doc.lono.ir/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be
  لینک منبع و پست :

  بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان  http://lono.filebooker.com/product-31523-The-attitudes-of-teachers-and-students.aspx

  تحقیق در مورد بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی
  mag-iran.com/تحقیق-در-مورد-بررسی-نگرش-معلمان-و-دانش-آ.htm‎Cachedبررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی«چكيده»
  پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين ارزشيابي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان …
  مقاله در مورد بررسي نگرش معلمان و دانش آموزان به شيوه هاي ارزشيابي در …
  mag-iran.com/مقاله-در-مورد-بررسي-نگرش-معلمان-و-دانش-آ.htm‎Cachedبررسي نگرش معلمان و دانش آموزان به شيوه هاي ارزشيابي در مدارس راهنمايي شهر
  نيشابور. فصل اول: طرح مسئله – بيان مسئله – اهداف پژوهش – اهميت و ضرورت فصل دوم
  : …
  تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی
  bankmaghaleh.ir/تحقیق-بررسی-نگرش-معلمان-و-دانش-آموزان-ب/‎Cachedارزشیابی باید گونه ای باشد که با آن به نقاط قوت و ضعف دانش آموزان و بررسی روش
  تدریس معلم و کیفیت یادگیری دانش آموزان و راهنمایی آنان و اصلاح تدریجی فرآیند …
  بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی
  file.pnublog.com/…/بررسی-نگرش-معلمان-و-دانش-آموزان-به-شیوه-های-ارزشیابی-در-مدارس-راهنمایی‎Cachedپایان نامه رشته علوم تربیتی,موضوع پایان نامه رشته علوم تربیتی,پایان نامه علوم
  تربیتی,دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی,دانلود پایان نامه علوم تربیتی.
  بررسي نگرش مديران، معاونان، معلمين و والدين دانش آموزان ابتدايي درباره …
  fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=217074‎Cached
  Similarدانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي نگرش مديران، معاونان، معلمين و
  والدين دانش آموزان ابتدايي درباره ي طرح ارزشيابي توصيفي (مطالعه موردي پايه هاي
  چهارم …
  [PDF] بررسى نگرش دبیران دانش آموزان با کم توانى ذهنى نسبت به دوره …
  www.exceptionaleducation.ir/…/fanoos-A-10-469-3-b7fef79.pdf‎Cachedاین پژوهش با هدف بررسی اثربخشی دوره متوسطه حرفه ای در دانش آموزان با کم توانی
  ذهنی از دیدگاه معلمان انجام شده است. زمینه: نمونه مورد بررسی شامل 93دبیر متوسطه حرفه

  بررسی آگاهی و نگرش معلمان و دانش آموزان مقاطع تحصیلی مدارس آموزشی …
  shahram009.persianblog.ir/post/147/‎Cached
  Similar18 ا کتبر 2009 … بررسی آگاهی و نگرش معلمان و دانش آموزان مقاطع تحصیلی مدارس آموزشی جزیره کیش
  برای تعیین نیازهای آموزشی زیست محیطی آنان منصور شاه ولی[1].
  بررسی نگرش دانش‌آموزان به تکلیف درسی و ارتباط آن با راهبردهای …
  jsli.shirazu.ac.ir/article_2017_416.html‎Cached
  Similarدانش‌آموزان پایه‌های پایین‌تر به راهبردهای مدیریتی (مانند: بازخورد معلم در تکالیف و
  تنظیم فضای انجام تکلیف) توجه بیشتری نسبت به پایه‌های بالاتر داشتند.
  بررسی نگرش متخصصین، معلمان و اولیای دانش‌آموزان نسبت به طرح …
  https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/574402‎Cached
  Similarهدف از پژوهش حاضربررسی نگرش متخصصین ، معلمان و اولیای دانش آموزان نسبت به
  طرح ارزشیابی توصیفی درمقایسه با ارزشیابی سنتی(کمّی)در مدارس ابتدایی شهرهای

  بررسی رابطه نگارش معلمان نسبت به دانش‌آموزان و پیشرفت تحصیلی …
  https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/73285‎Cached
  Similarموضوع :”بررسی رابطه بین نگرش معلمان نسبت به دانش‌آموزان و پیشرفت تحصیلی
  آنها در پایه سوم ابتدایی منطقه بندر گز در سال تحصیلی 1373-1374″. هدف کلی از …
  بررسی آگاهی و نگرش معلمان و دانش‌آموزان مقاطع تحصیلی مدارس آموزشی …
  https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/499293‎Cachedاویرایش شده بررسی آگاهی و نگرش معلمان و دانش‌آموزان مقاطع تحصیلی مدارس آموزشی
  جزیره کیش برای تعیین نیازهای آموزشی زیست محیطی آنان …
  [PDF] ﻲ ﺑﺪﻧ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ دروس ﻳﺮ ﺳﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن و آﻣﻮزان داﻧﺶ ﻧ
  journals.pnu.ac.ir/pdf_534_4877c9c5ad06233f1fbd80ef7b5c4869.html‎Cached
  Similarﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش. ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶ. آﻣﻮزان. ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤ. ﺎ. ن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ. » اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . رواﻳﻲ ﻫﺮ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗ. ﺄ.
  ﻳﻴﺪ. 15. ﻣﺘﺨﺼﺺ. رﺳﻴﺪ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن در آزﻣﻮﻧ. ﻲ. ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎ. 30. آزﻣﻮدﻧﻲ. و. آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ.
  بررسی نگرش معلمان، مشاوران و دانش آموزان نسبت به آموزش مسائل جنسی …
  congress.tbzmed.ac.ir/6child/Abstract/11772‎Cached
  Similarعنوان, بررسی نگرش معلمان، مشاوران و دانش آموزان نسبت به آموزش مسائل جنسی در دانش
  آموزان دختر و پسر. نویسندگان, ساناز وثوقی ایلخچی کارشناس ارشد روانشناسی …
  [PDF] 268 K – علوم تربیتی – دانشگاه شهید چمران اهواز
  education.scu.ac.ir/article_10123_529a2c5e9d7c7209725758406c886532.pdf‎Cachedﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺑﺘﺪاﯾﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ …. ﻫﺎي. ﺳﻨﺘﯽ
  ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺶ. ﺗﺮ ﺑﺮ. اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي. ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ. ﺗﺮ. ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﺗﮑﻠﯿﻒ. داﻧﺶ. آﻣﻮزان. ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ
  .
  [PDF] ﻘﯽ ﻴ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯ
  www.ensani.ir/…/20101012175653-رابطه%20برخي%20عوامل%20با%20نگرش%20معلمان%20نسبت%2…‎Cached
  Similarدرﺻﺪ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣـﻮرد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ. داﻧﺶ. آﻣﻮز. ان. دﻳﺮآﻣﻮز. داﺷﺘ. ﻪ .اﻧﺪ. ﺑﺎ
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮاﻓﻖ. C. ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﻳﺲ و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺮش …
  بررسی آگاهی نگرش و عملکرد معلمان مقطع ابتدایی شهر رشت نسبت به …
  journal.gums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-36-40&sid…‎Cached
  Similarآگاهی معلمان در خصوص ADHD در حد متوسط و نگرش اکثر آنها نسبت به دانش‌آموزان
  مبتلا خنثی بوده‌است. در عین حال اغلب معلمان عملکرد خوبی در خصوص این کودکان …
  نظرسنجی و نیازسنجی از دانش آموزان درخصوص درس تربیت بدنی در …
  https://journals.ut.ac.ir/article_19095_1895.html‎Cached
  Similarپژوهش حاضر به بررسی نگرش و نیازهای مختلف دانش آموزان درخصوص درس تربیت …
  برنامه و محتوای آموزشی، شیوة تدریس معلمان و نحوة ارزشیابی در مجموع با 81 درصد در …
  [PDF] ﺑﺮرﺳﻲ آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻨﺘ – مجله ایرانی آموزش در …
  ijme.mui.ac.ir/files/site1/user…/davari-A-10-4-101-151fcb8.pdf‎Cachedﺑﺮرﺳﻲ آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻳﻲ. ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن … ﺗـﺸﺨﻴﺺ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان ﻧـﺎﺗﻮان
  در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻌﻨـﻮان. ﮔﺮوﻫﻲ از … ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻌﻠﻤﺎن دورة اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﻴﺶ از دﻳﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪة اﺧـﺘﻼﻻت.
  [PDF] هط تأثیر باورها بر یادگیری ریاضی دانش آموزان متوس بررسی الب چند …
  www.uimecedu.ir/…/maryamayanmaneshshad-A-10-1831-1-3937528.pdf?…‎Cachedبین باورهای معلمان در مورد تدریس خوب ریاضی و یادگیری ریاضی دانش آموزان ارتباط
  … تأثیرات مثبت مربوط به ریاضیات که شامل احساسات مثبت و نگرش نسبت به …
  مرجع دانشجویان ايران » روش تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان …
  www.unicloob.com/…/روش-تحقیق-بررسی-نگرش-معلمان-و-دانش-آموز/‎Cachedروش تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی
  ,,روانشناسی,روان شناسی,علوم تربیتی, روانشناسي,روش تحقیق,تحقیق,روش …
  بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان و معلمان شهر اراک در خصوص …
  search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile…
  Title: بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان و معلمان شهر اراک در خصوص مدیریت
  پسماند جهت ارایه شیوه های مناسب آموزشی در سال 1391 (Persian); Alternate Title: The …
  نگرش معلمان نسبت به کاربرد شبکه‌های اجتماعی فرصت محور بودن است …
  https://www.mehrnews.com/…/نگرش-معلمان-نسبت-به-کاربرد-شبکه-های-اجتماعی-فرصت-محور-بودن-است‎Cached21 ا کتبر 2015 … رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش گفت: نگرش معلمان نسبت به … پدیده ها علی
  الخصوص در جامعه مخاطب معلمان و دانش آموزان نگریسته می شود، به تناسب … و برای
  بررسی فرضیه های پژوهش و تحلیل سئوالات تخصصی مربوط به آنها …
  شمع – نقش نگرش معلمان مدارس عادی در پیشرفت تحصیلی – رفتاری …
  samsamalahyari.blogfa.com/post/269‎Cached
  Similarهدف این پژوهش بررسی نقش نگرش معلمان مدارس عادی در پیشرفت تحصیلی – رفتاری
  دانش آموزان ناشنوا میباشد. آزمودنیها تعداد 17 نفر از دانشآموزان ناشنوا در دو رشته …
  پژوهه » بانک موضوعات پایان نامه رشته مدیریت آموزشی
  pajooheh.ir/بانک-موضوعات-پایان-نامه-رشته-مدیریت-آم/‎Cachedبررسی تأثير بازی رايانه‌ای بر نگرش و پيشرفت تحصیلی دانش‌آموزان … بررسی
  رابطه نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری های آموزشی در فرآيند تدريس و انگیزه …
  [PDF] ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن آﻣﻮزﺷﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮان و 1
  mri.modares.ac.ir/article_2324_07e9bedd30f26b9efd08e6d6bac4b2b9.pdf‎Cached
  Similarﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن آﻣﻮزﺷﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮان و. ﻣﻌﻠﻤﺎن. ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. 1386-
  1385. ﺟﻠﻴﻞ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن. ∗ … اﺳﺖ . ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ اﻓﺮاط در آن ﻧﮕﺮﺷﻲ در. ﻣﻌﻠﻤﺎن. ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورد ﻛـﻪ از آن
  ﺑـﻪ ﻧﮕـﺮش. ﺳﮓ ﻧﮕﻬﺒﺎن. 6 …… راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان و رﺷﺪ. ي ا ﺣﺮﻓـﻪ.
  رنگین کمان – بررسی نگرش دانش آموزان شهرستان الشتر به درس جغرافیا
  armen.blogfa.com/post-4.aspx‎Cached
  Similarرنگین کمان – بررسی نگرش دانش آموزان شهرستان الشتر به درس جغرافیا – مطالب
  متنوع در … 2-رفتار و ویزگیهای معلم جغرافیا ، در علاقه مندی دانش آموزان به درس
  جغرافیا …
  بررسی روش‌های تدريس و ارزشيابی معلمان دروس دينی و نگرش و رفتار …
  eslampajoheshha.nashriyat.ir/node/7‎Cached
  Similar28 آگوست 2010 … اين تحقيق به منظور تبيين وضعيت روش‌هاي تدريس و ارزشيابي معلمان دروس ديني
  دبيرستان هاي ناحية2 شهر كرمان و نگرش و رفتار ديني دانش آموزان …
  [PDF] ﻣﻘﺪﻣﻪ ) اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃــﺎت (ﻓــﺎوا) ﻓﻨـﺎوري ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋ
  erj.khu.ac.ir/article-1-37-fa.pdf‎Cachedداﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮزي آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر v.mansouri20@gmail.com. –
  2. ﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر zolghadri3249@yahoo.com. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش ﻣﻌﻠﻤﺎن در …
  [PDF] ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ
  vcr.qums.ac.ir/Portal/file/?127120/218.pdf‎Cached
  Similarﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن دوره اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻠـﻮغ و. ﺗﻐﻴﻴﺮات
  اﻳﻦ … ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز، ﻧﮕﺮش و آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه را در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ. ﺑﺎ. آن.
  معلم و جامعه – بررسي نگرش معلمان نسبت به سبكهاي مديريتي مديران …
  e-salimi.blogfa.com/post-35.aspx‎Cached
  Similarمعلم و جامعه – بررسي نگرش معلمان نسبت به سبكهاي مديريتي مديران مدارس، بخش دوم
  … بازده سيستم يا احيانا كيفيت نامطلوب آن ( وضعيت كمي و كيفي دانش آموزان فارغ …
  تاثیر هوشمند سازی مدارس بر افزایش کیفیت تدریس معلمان و نگرش …
  https://www.civilica.com/Paper-HPSCONF02-HPSCONF02_109=تاثیر-هوشمند-سازی-مدارس-بر-افزایش-کیفیت-تدریس-معلمان-و-نگرش-دا…‎Cachedپژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هوشمندسازی کلاس درس در افزایش کیفیت تدریس
  معلمان و تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به یادگیری بوده است .روش تحقیق …
  [PDF] ﻧﺴﺒﺖ ﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺘﻐﯿ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﮕﺮش
  www.bjcp.ir/files/site1/…/drbehpajooh-A-10-472-1-d6ba2aa.pdf‎Cachedﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻢ وﯾﮋه داﻧﺶ. آﻣـﻮزان ﻧﺎﺑﯿﻨـﺎ و. 74. ﻧﻔـﺮ ﻣﻌﻠـﻢ. ﻋﺎدي ﺑﻮدﻧﺪ . ﻧﮕﺮش. ﻣﻌﻠﻤﺎن. ﺗﻮﺳﻂ. ﻣﻘﯿﺎس ﻧﮕﺮش.
  ﺳﻨﺞ ﺑﻪ. ﭘـﮋوه. (. 1992. ) ﭘـﺲ از. اﻋﻤﺎل اﻧﻄﺒﺎق. ﻫﺎي ﺿﺮوري. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ.
  [XLS] لیست پایان نامه های علوم تربیتی – دانشگاه شهید بهشتی
  www.sbu.ac.ir/cols/fep/documents/اطلاعیه%20ها/پایان%20نامه%20ها.xlsx‎Similar3, 2, بررسی رابطه فلسفه تربیتی معلمان راهنما با عملکرد آنان در شهر مشهد سال 76 –
  … 11, 10, بررسی نگرش اولیای دانش آموزان درباره عوامل موثر در جذب آنها به کلاسهای …
  [PDF] آﻣﻮزان داﻧﺶ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ درس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ از دﯾ – آموزش تربیت بدنی
  jtpe.srttu.edu/article_268_717ddcb353c0be6196cec1dce286f174.pdf‎Cached
  Similar3 جولای 2014 … از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ درس ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺑـﺪﻧﯽ در. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ دروس … دﯾـﺪﮔﺎه و. ﻧﮕـﺮش داﻧـﺶ.
  آﻣـﻮزان و واﻟﺪﯾﻨﺸـﺎن و. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ. ﻣﻌﻠﻤﺎن و. ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس در. ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ.
  مقالات روان شناسي – پژوهش (خانم بنگر)
  hosseinian.blogfa.com/page/1.aspx‎Cached
  Similarاين پژوهش با هدف بررسي نگرش و نگراني هاي معلمين عادي و استثنايي مقطع … لازم به
  تأكيد است كه هرجا سخن از آموزش فراگير و دانش‌آموزان داراي نيازهاي ويژه است، اين …
  پرسشنامه رایگان –
  questionnaire1.com/‎Similarپرسشنامه رایگان تفاوتهای شخصیتی دانش آموزان معلول جسمی و عادی ….. پرسشنامه
  رایگان بررسی و مقایسه نگرش معلمان دانش آموزان ناتوان ذهنی خفیف و معلمان دانش آموزان

  استان ايلام – پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش
  www.rie.ir/?fkeyid=&siteid=75&pageid=297‎Cachedآسيب شناسي فرآيند ارتباطي معلم و دانش آموز در دوره متوسطه و ارائه راهكارهاي بهبود آن.
  2.بررسي علل … بررسی نگرش معلمان به طرح ارتقاء شغلی فرهنگیان 14.بررسی …
  مقایسه سطح دانش و نگرش زیست محیطی دانش آموزان مقطع دبیرستان در …
  jsde.srbiau.ac.ir/article_9381_1648.html‎Cachedتحقیق حاضر به مقایسه سطح دانش و نگرش زیستمحیطی دانش آموزان پایه دوم … «
  بررسی دانش و نگرش و مهارتهای زیست محیطی معلمان آموزش دوره ابتدایی استان مازندران
  ».
  [PDF] روزمه – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  ed.azaruniv.ac.ir/uploads/14/CMS/…/رزومه%20دکتر%20پیری.pdf‎Cached
  Similarریاضی دانش آموزان سال سوم راهنمایی. براساس مطالعات تیمز. 7003. 1. محمد پیرانی.
  کارشناسی ارشد. بررسی نگرش متخصصین,معلمان واولیای. دانش آموزان نسبت به طرح

  [PDF] ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ ﮐﻢ ﻣﻮزان ﮔﺮوه آ داﻧﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش دﺑﯿﺮان اي ﺣﺮﻓﻪ – فصلنامه تحقیقات …
  qpr.iauctb.ac.ir/article_511978_08a45f43dd64ca797c268f4cd141f0d8.pdf‎Cached
  Similarﭼﮑﯿﺪه. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دوره. ﭘﯿﺶ. ﺣﺮﻓﻪ. اي. در داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه از
  دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ. آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ، ﺷﺎﻣﻞ. 127. دﺑﯿﺮ ﭘﯿﺶ. ﺣﺮﻓﻪ. اي. 78(. زن،. 49. ﻣﺮد. ).
  بررسی دسـتیابی‌ به اهداف آموزش تلفیقی‌ دانش آموزان دارای آسیب …
  www.handicapcenter.com/…/بررسی-دسـتیابی‌-به-اهداف-آموزش-تلفیقی/‎Cached20 نوامبر 2011 … آموزش تلفیقی دانش‌آموزان دارای نـاتوانی در مدارس‌ عادی در بیشتر‌ …. در چـند پژوهـش،
  نگرش مـعلمان‌ ایران‌ نیز‌ در‌ مورد آموزش‌ تلفیقی بررسی شده‌ است.
  [DOC] مقدمه توانایی و اداره کلاس و ایجاد رفتار مطلوب در دانش آموزان، بخشی مهمی …
  psb.cfu.ac.ir/file/132/attach20130935230087508646.docx‎Cached
  Similarجو کلاس در هر شرایط بر نگرش دانش آموزان نسبت به مدرسه، مطالعه، تحصیل و حتی …
  ولازم است که معلمان با شیوه های مدیریت کلاس و مهارت های ارتباط با دانش آموز آشنا
  بوده، … مثبت و مناسب دانش آموزان را بهبود می بخشند و رفتارهای مخرب آنها را مورد
  بررسی …
  [PDF] و آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻦ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزان ﻣﻘﻄ – فصلنامه علمی …
  ictedu.iausari.ac.ir/article_2359_7643d6531fba5146b0070bfef21acd55.pdf‎Cached
  Similarﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ. آوري اﻃﻼﻋـﺎت. و ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ آﻣﻮزﺷـﯽ داﻧـﺶ. آﻣـﻮزان. ﻣﻘﻄﻊ. ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ …
  ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﻨﻮز ﻧﮕـﺮش اﺳـﺘﻔﺎده ….. را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ دﺧﺘـﺮان ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘﺴـﺮان ﻧﮕـﺮش.
  [PDF] عنوان: بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم نگرش به مواد، خودکارآمدی …
  jrlat.atu.ac.ir/article_1057_dc3e14481bfd46f7b08445ad53b20b96.pdf‎Cached
  Similarبینی تحصیلی معلم و ساختار توانمندساز مدرسه ارتباط مثبت و. معناداری. با
  پیشرفت تحصیلی دانش. آموزان دارد. از میان ابعاد سه گانه خوش. بینی. تحصیلی. )
  کارآمدی،.
  [PDF] بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر یزد در …
  journal.iapd.ir/article-1-30-fa.pdf‎Cachedﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﻌﻠﻤ. ﯿﻦ. ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ … ﻧﮕﺮش، ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان، داﻧﺶ آﻣﻮز . وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ. :
  11 … ﺑﺮرﺳﯽ آﮔﺎﻫﯽ،. ﻧﮕﺮش. و ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ … ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﻋﻠﻮﯾﺠﻪ. و ﻫﻤﮑﺎران. 44.
  [PDF] ليست پايان نامه هاي مقطع كارشناسي رشته علوم تربيتي
  www.iautj.ac.ir/images/Research/Library/thesis-bsc-tarbiyati-list.pdf‎Cached18 فوریه 2013 … ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻟﯾﻲ داﻧش آﻣوزان ﮐﻼﺳﮭﺎي ﭼﻧد ﭘﺎﯾﮫ وﺗك ﭘﺎﯾﮫ. ﻋﻟوم ﺗرﺑﯾﺗﻲ. 13. 0. ﺑررﺳﻲ ﻧﮕرش ﻣﻌﻟﻣﯾن
  ﮐﻼس اول اﺑﺗداﯾﻲ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺗﺎب ﻋﻟوم ﺳﺎل اول دﺑﺳﺗﺎن. ﻋﻟوم ﺗرﺑﯾﺗﻲ. 14. 0.
  [PDF] ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻌﻠﻤﺎن و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از دﯾﺪﮔﺎه اﺟﺮاي – رویکردهای نوین آموزشی
  nea.ui.ac.ir/article_19104_87da0fc8132b2235cd1858ca752edca4.pdf‎Cached73. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت. اﺟﺮاي. ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از دﯾﺪﮔﺎه. ﻣﻌﻠﻤﺎن و. ﻣﺪﯾﺮان. ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﺋﯽ. ﺣﺴﻦ ﮐﺮﻣﻌﻠ
  . ﺎنﯿ …. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ. آﻣﻮزان. ﻧﯿـﺰ ﻫﻤﭙـﺎي ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ داﻧـﺶ روان. ﺷﻨﺎﺳـﯽ و ﻃـﺮح. ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ
  ﯾﺎدﮔﯿﺮي، ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻧﻮآوري را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮد. و. ﺑـﺎ … ﺶ روزآﻣﺪ، ﻧﮕﺮش ﮐﺎرآﻣﺪ و ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎﯾﯽ. ﭼﻮن.
  [PDF] ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ي ﺳﺒﻚ رﻓﺘﺎر آﻣﻮزان از ادراك داﻧﺶ ﻦﻴ راﺑﻄﻪ ﺑ در آ
  journals.bmsu.ac.ir/jbs/index.php/jbs/article/viewFile/333/264‎Cached28 مه 2011 … ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ادراك داﻧﺶ. آﻣﻮزان از. ﺳﺒﻚ. يرﻓﺘﺎر. ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺰ …. ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر،
  ﻧﮕﺮش و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ داﻧﺶ. آﻣﻮزان. اﺛﺮ ﺑﺴﺰاي دارد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺤﺚ …
  [PDF] عناوین پیشنهادی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان
  gorganiau.ac.ir/my_doc/gorgan//…//olaviat%20paghohesh.pdf‎Cachedبررسی اثر نظارت و راهنمایی آموزش بالینی بر کیفیت یادگیری از دیدگاه معلمان. 9
  ….. بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به انواع تشکل های موجود در مدارس متوسطه. 122.
  [PDF] بر پیشرفت تحصیلی و نگرشی ) همیار معلم ( تاثیر معلم دوم دانش …
  conf.semnan.ac.ir/uploads/chem_conf/P-108.pdf‎Cached
  Similarهمیار معلم. (. بر پیشرفت تحصیلی و نگرشی. دانش آموزان متوسطه … چکیده. هدف این
  پژوهش بررسی تاثیر معلم دوم. ) همیار معلم. (. و مقایسه ی آن با روش … بیانگر اثر
  بخشی معلم دوم در پیشرفت تحصیلی و. نگرش دانش آموزان است. کلمات. کلیدی. : همیار
  معلم.
  [PDF] مداخلات آموزش بهداشت در رابطه با تغذیه دانش آموزان: یک بررسی نظام‌مند
  healthjournal.arums.ac.ir/article-1-67-fa.pdf‎Cached8 دسامبر 2011 … ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺘﻦ ﺣﺎوی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺴﺘﺠﻮ … ﺩﻫﺪ ﮐﻪ
  ﺭوﺵ ﺍﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺁﮔﺎﻫﯽ، ﻧﮕﺮﺵ و ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺗﻐﺬﯾﻪ ….. ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ.
  [PDF] راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض ﻣﺪﻳﺮان و ﻋ
  behzisty-guilan.ir/…/مدیریت%20تعارض%20مدیران%20و%20عملکرد%20آنان.pdf‎Cached
  Similarراﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض ﻣﺪﻳﺮان و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻣﻠﺶ ….
  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ . … ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻮﻩ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن .
  معلم راهنما49 – بررسی تأثیر روش تدریس بدیعه پردازی در خلاقیت …
  moallameabtadaiy.blogfa.com/post-65.aspx‎Cached
  Similarبه نام خدا. بررسی تأثیر روش تدریس بدیعه پردازی در خلاقیت، نگرش آموزشی و
  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. نویسندگان: دکترکامیان خزایی1 محّمد رضا علیزاده …
  [PDF] اصل مقاله – فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
  nastinfo.nlai.ir/article_150_350a4ba36b1a22af64588e9708b5fc66.pdf‎Cached
  Similarيوسفي )1379(، پژوهشي با عنوان »بررسي وضعيت مطالعه غيردرسي دانش آموزان …..
  عنوان می كند استفاده دانش آموزان از كتابخانه ها تا حد زيادی وابسته به نگرش معلمان به.
  [PDF] در ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣ – دانشگاه آزاد اسلامي واحد …
  journals.iau-garmsar.ac.ir/edu/library/upload/…/af_66346224.pdf‎Cachedﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس راﻫﻨﻤ. ﺎﻳﻲ …. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ
  ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻧﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. (. ﺳﺎﻛﻲ،. ).1372. از اﻳﻦ رو. آﮔﺎﻫﻲ از. ﻧﮕﺮش.
  مهارتICT موردنیاز معلمان و دانش آموزان – بولتن نیوز
  www.bultannews.com/fa/…/مهارتict-موردنیاز-معلمان-و-دانش-آموزان‎Cached
  Similar20 مه 2012 … نتایج بدست آمده نشان داد که معلمان و دانشآموزان به طور مشترک معتقدند که برای … با
  بررسي آمار و اطلاعات موجود در مورد ميزان گسترش فناوري اطلاعات در آموزش و …. مهارت
  های نگرشی: نگرش يك مفهوم چند بعدى شامل عناصر شناختى، عاطفى و …
  [PDF] ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺧﺼ
  www.rums.ac.ir/uploads/rums_agahi_87_258.pdf‎Cached
  Similarﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺧﺼﻮص ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪاﻧﻬﺎ و درﻣﺎن … آﻣﻮزش
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس اﻣﺮي ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﻘﺶ. ﻣﻬﻤﯽ را در

  دانلود مقالات فارسی | خانه آموزش محيط زيست ایران
  zistedu.ir/?page_id=321‎Cached
  Similar27 مه 2014 … 9, کاوش در روش های آموزش محیط زیست از دیدگاه دانش آموزان دوره ابتدایی, نشریه … 13,
  بررسی دانش، نگرش و مهارتهای زیست محیطی معلمان آموزش دوره …
  بررسی مقایسه ای نگرش معلمان مقاطع ابتدایی راهنمایی و متوسطه نسبت …
  20015.ir/…/26-بررسی-مقایسه-ای-نگرش-معلمان-مقاطع-ابتدایی-راهنمایی-و-متوسطه-نسبت-به-کاربرد-تکنولوژی-آموزشی.html‎Cachedبررسی نگرش معلمان نسبت به کاربرد تکنولوژی آموزشی 88 … جهت رشد خلاقيت و
  رشد همه جانبه ي دانش آموزان، استفاده از مواد و رسانه هاي آموزشي، بكارگيري روش هاي …
  [PDF] موضوعات پژوهشي درس روش تحقیق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد
  taybad.ac.ir/my_doc/taybad/jozve/pajooheshi%20hoghoogh.pdf‎Cachedنقش اقتدار معلم در یادگیری دانش آموزان. 23. بررسی رابطه بازی با رشد اجتماعی دانش
  آموزان دوره ابتدایی منطقه پاکدشت از نظرآموزگاران. 24. مقایسه نگرش. های معلمین …
  [PDF] بررسی تاثیر برنامه آموزشی مدون بر آگاهی، نگرش – مجله دانشگاه علوم …
  journal.skums.ac.ir/article-1-742-en.pdf‎Cachedﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪون ﺑﺮ آﮔﺎﻫﻲ،. ﻧﮕﺮش. ، ﻋﻤﻠﻜﺮد. و ﻣﻴﺰان اﺑﺘﻼ ﺑﻪ. ﺷﭙﺶ ﺳﺮ. در داﻧﺶ آﻣﻮزان
  دﺧﺘﺮ …. ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ، ﻣﺮ. ﺑﻴﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و واﻟﺪﻳﻦ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي. ، ﻛﻨﺘﺮل و. ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑـﺎ ﻫـﺪف.
  [PDF] تأثیر شناخت بیماری ایدز بر آگاهی و نگرش معلمان شهرستان خاتم (بر …
  ndhj.lums.ac.ir/article-1-82-fa.pdf‎Cachedو نگرش. معلمان در رابطه با بیماری ایدز استفاده شد. پرسشنامه در. دو نوبت )قبل و دو
  …. رفتارهای مرتبط با پیشگیری از اچ آی وی بررسی کنند و به ….. به دانش. آموزان می.
  باشند. ، که می. تواند نشان. دهنده تغییر نگرش این افراد در مورد بیماری ایدز پس از.
  [PDF] اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر روش همسان بر میزان آگاهی، نگرش و …
  jech.umsha.ac.ir/article-1-128-fa.pdf‎Cachedایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی اثربخشــی مداخلــه آموزشــی مبتنــی بــر روش همســان
  بــر میــزان. آگاهــی، نگــرش و قصــد رفتــاری مرتبــط بــا ایــدز در دانــش آمــوزان
  دختــر دبیرســتان های منطقــه 14 …. و معلمــان مــدارس، توانمنــد بــودن دانــش آمــوزان از
  نظــر.
  [PDF] ﺷﻬﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
  eprints.medilam.ac.ir/81/1/sjimu-v22n3p101-fa.pdf‎Cached
  Similarﺑﺮرﺳﯽ آﮔﺎﻫ. ﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺪارس ﺧﻤﯿﻦ. ﺷﻬﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ. ﺳﯿﺪﻏﻼم …. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
  ﻧﮕﺮش ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮاد ….. دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﻠﻮم، ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ داﻧﺶ.
  بررسی نگرش مذهبی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر تهران
  www.hawzah.net/…/بررسی-نگرش-مذهبی-دانش-آموزان-دختر-دبیرستان-های-شهر-تهران‎Cached
  Similarبررسی نگرش مذهبی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر تهران … بررسی رابطه بین
  نگرش مذهبی و پایه های تحصیلی دانش آموزان؛. 4. ….. دوستان معلمان رسانه های گروهی.
  بررسی مقایسه‌ای عملکرد آموزشی و تربیتی معلمان شرکت‌کننده در …
  jinev.iaut.ac.ir/article_521548_112318.html‎Cachedمعلمان به دلیل سطح تماس نزدیکی که با دانشآموزان و فعالیتهای یاددهی- یادگیری دارند.
  …. حدیقی (1385) در تحقیقی «تأثیر اقدام پژوهی بر بررسی نگرش دبیران مقطع …
  [PDF] بررسی ارتباط الگوهای استعمال دخانیات دانش‌آموزان و مواجهه آنان با اس
  jssu.ssu.ac.ir/article-1-1035-fa.pdf‎Cachedﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﮕﺮش آﻧﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺎﻣﻲ ﻣـﺆﺛﺮ در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ. اﺳﺖ . ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
  دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ … در داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﮕﺎر ﻛﺸﻴﺪن ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺑﺮرﺳﻲ. اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر و ﻫﻤ.
  [PDF] پرسش نامﺔ سنﺠش نﮕرﺵ
  www.roshdmag.ir/…/47.48%20from%20MATN%20MOSHAVER%2035-10_0.pdf‎Cached
  Similarمعتقد اس ت نگرش دانش آموزان دربارة مدرس ه می تواند … وقتی دانش آموز احساس
  کند معلم هر لحظه … آن ها )2003( در نسخة تجدیدنظر شده پس از بررسی های مختلﻒ.
  [PDF] مديريت آموزشي – معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
  research.iaushiraz.ac.ir/fa/library/into/uni-lib/eco/…/amozash.pdf‎Cachedبررسي نگرش معلمين مقطع متوسطه شهرستان. گچساران درباره عوامل مؤثر درافزایش
  وجدان. كاري وانضباط اجتماعي. د. محمد خير. 11. فریبا بالدي. بررسي نگرش دانش آموزان

  تأثیر ارزشیابی توصیفی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش نسبت به …
  jresearch.sanjesh.org/article_14966_2420.html‎Cached
  Similarعمده ترین نتایج بیانگر آن است که بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مشمول طرح …
  بررسی نگرش معلمین و والدین در ارتباط با اثربخشی طرح ارزشیابی توصیفی در …

  پیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان

 • دانلود پژوهش آمار
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی مدیریت
 • دانلود تحقیق نقش سیستمهای اطلاعاتی و تكنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پژوهشگری معلمان
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازی رایانه ای
 • دانلود پژوهش بررسی طرح تولید نان های صنعتی و بهبود دهنده ها
 • دانلود مبانی نظری بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینما
 • دانلود مبانی نظری قدرت در نگاه مارکسیسم، نخبه گرایان و…
 • دانلود تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات
 • دانلود پژوهش خواص سوپرآلیاژها و مقاومت آنها در برابر خوردگی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی چیست
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت
 • دانلود پژوهش ذوب و تصفیه فولاد
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس
 • نقد و بررسی آثار معماری جیمز استرلینگ
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد
 • نقاشی دیواری دو امام زاده در استان گیلان شهر لاهیجان
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به مواد مخدر
 • تکنولوژی اجراء در سد خاکی با هسته رسی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش استنادها درایران وجهان
 • چرا و چگونه میکرو RNA ها را بررسی می کنند ؟ MicroRNA: Why Study It and How
 • ادبیات و پیشینه تحقیق بازار سرمایه
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق در اسلام
 • دانلود مقاله حشرات، قارچ، میكروارگانیسم ها
 • ادبیات و پیشینه تحقیق افسردگی
 • دانلود مقاله اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری
 • ادبیات و پیشینه تحقیق اختیارات سرمایه گذاری
 • دانلود مقاله خوراک تغذیه در گاو
 • ادبیات و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای
 • دانلود مقاله خوراک حیوانات اهلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهداف پیشرفت تحصیلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان (فصل دوم)
 • دانلود مبانی و پیشینه نظری هویت و نحوه شکل گیری آن (فصل دوم پایان نامه)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری رابطه فرسودگی شغلی و شغل آموزگاری
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری دلزدگی زوجین در زندگی زناشویی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه کاری کارکنان(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویتی(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی مادران باردار(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد ویژگی های شخصیتی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های مدیریت(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک بینایی و شنوایی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی و سلامت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویت فردی و پیشرفت تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش حافظه و ابعاد حافظه(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های عشق ورزی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش انگیزه یادگیری بالینی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری خود تنظیمی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه های انگیزه پیشرفت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال ADHD یا بیش فعالی و نقص توجه(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی و افکار خودکشی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد سرشت و منش در شخصیت (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و شیوه های فرزندپروری(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش موسیقی درمانی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش امیدواری و امید به زندگی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سوگیری توجه(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اعتیاد و مصرف مواد(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش روان درمانی حمایتی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب امتحان(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های عملکرد تحصیلی و پیشرفت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های اجتماعی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مولفه های خلاقیت(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارهای خودکنترلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداری و خویشتن داری(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش راهبرد های فراشناخت(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی فردی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد تربیت معنوی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ماهواره و نهاد خانواده(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای فراشناخت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل محتوا(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس تحصیلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش احساس تنهایی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهيم فرسودگي وحمايت شغلي (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش لکنت زبان(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت خدمات مراکز آموزشی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد هوش هیجانی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات یادگیری(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات تغذیه و خوردن(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی روانشناختی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیمان شکنی زناشویی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور از خود یا خودپنداره(فصل دوم پایان نامه)
 • <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://doc.lono.ir/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be
 • فرستادن دیدگاه

  نوشته‌های تازه

  × بستن تبلیغات