× بستن تبلیغات
نوامبر
15
2017

بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت

فراغت پدیده ای است اجتماعی و فرهنگی و می توان گفت از آن هنگام كه جامعه و فرهنگی به وجود آمده این پدیده نیز در زندگی مردمان به صورتی مورد یافته ، مطرح گردیده استپیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان

 • دانلود پژوهش آمار
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی مدیریت
 • دانلود تحقیق نقش سیستمهای اطلاعاتی و تكنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پژوهشگری معلمان
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازی رایانه ای
 • دانلود پژوهش بررسی طرح تولید نان های صنعتی و بهبود دهنده ها
 • دانلود مبانی نظری بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینما
 • دانلود مبانی نظری قدرت در نگاه مارکسیسم، نخبه گرایان و…
 • دانلود تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات
 • دانلود پژوهش خواص سوپرآلیاژها و مقاومت آنها در برابر خوردگی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی چیست
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت
 • دانلود پژوهش ذوب و تصفیه فولاد
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس
 • نقد و بررسی آثار معماری جیمز استرلینگ
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد
 • نقاشی دیواری دو امام زاده در استان گیلان شهر لاهیجان
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به مواد مخدر
 • تکنولوژی اجراء در سد خاکی با هسته رسی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش استنادها درایران وجهان
 • چرا و چگونه میکرو RNA ها را بررسی می کنند ؟ MicroRNA: Why Study It and How
 • ادبیات و پیشینه تحقیق بازار سرمایه
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق در اسلام
 • دانلود مقاله حشرات، قارچ، میكروارگانیسم ها
 • ادبیات و پیشینه تحقیق افسردگی
 • دانلود مقاله اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری
 • ادبیات و پیشینه تحقیق اختیارات سرمایه گذاری
 • دانلود مقاله خوراک تغذیه در گاو
 • ادبیات و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای
 • دانلود مقاله خوراک حیوانات اهلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهداف پیشرفت تحصیلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان (فصل دوم)
 • دانلود مبانی و پیشینه نظری هویت و نحوه شکل گیری آن (فصل دوم پایان نامه)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری رابطه فرسودگی شغلی و شغل آموزگاری
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری دلزدگی زوجین در زندگی زناشویی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه کاری کارکنان(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویتی(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی مادران باردار(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد ویژگی های شخصیتی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های مدیریت(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک بینایی و شنوایی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی و سلامت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویت فردی و پیشرفت تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش حافظه و ابعاد حافظه(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های عشق ورزی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش انگیزه یادگیری بالینی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری خود تنظیمی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه های انگیزه پیشرفت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال ADHD یا بیش فعالی و نقص توجه(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی و افکار خودکشی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد سرشت و منش در شخصیت (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و شیوه های فرزندپروری(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش موسیقی درمانی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش امیدواری و امید به زندگی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سوگیری توجه(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اعتیاد و مصرف مواد(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش روان درمانی حمایتی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب امتحان(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های عملکرد تحصیلی و پیشرفت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های اجتماعی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مولفه های خلاقیت(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارهای خودکنترلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداری و خویشتن داری(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش راهبرد های فراشناخت(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی فردی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد تربیت معنوی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ماهواره و نهاد خانواده(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای فراشناخت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل محتوا(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس تحصیلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش احساس تنهایی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهيم فرسودگي وحمايت شغلي (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش لکنت زبان(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت خدمات مراکز آموزشی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد هوش هیجانی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات یادگیری(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات تغذیه و خوردن(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی روانشناختی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیمان شکنی زناشویی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور از خود یا خودپنداره(فصل دوم پایان نامه)
 • <a rel="nofollow" href="http://doc.lono.ir/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be
  لینک منبع و پست :

  بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت  http://lono.filebooker.com/product-31624-Survey-of-Leisure-Time.aspx

  بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه آزاد اردستان
  fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=236867‎Cachedهدف کلي پژوهش بررسي چگونگي گذراندن اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي
  واحد اردستان بود. پژوهش کاربردي بوده و از روش توصيفي- پيمايشي استفاده شد.
  [PDF] ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ داﻧ و
  ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/520627‎Cachedﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﻛﺰ … ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻧﺤﻮه ﮔﺬران ….. اﻣﻜﺎﻧﺎت اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ اﻧﺴﺎن و ﻧﺤﻮه ﮔﺬراﻧﺪن آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ، ﺑﻠﻜﻪ از.
  بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطة …
  download-thesis.com/…/بررسي-نحوه-گذراندن-اوقات-فراغت-دانش-آم/‎Cachedتحقيقي كه پيش روي شماست در رابطه با نحوه گذراندن اوقات فراغت دختران مقطع
  متوسطه شهرستان ابهر مي باشد. كه در فصل اول به طرح و بررسي مسئله اهداف و ضرورت …
  تحقیق بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت
  bankmaghale.ir/تحقیق-بررسي-نحوه-گذراندن-اوقات-فراغت/‎Cached
  Similarتحقیق بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل
  ویرایش می باشد و دارای ۲۲ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود …
  ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ گ‍ذران‍دن‌ اوق‍ات‌ ف‍راغ‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دخ‍ت‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ …
  dl.nlai.ir/UI/e701556e-82a4-43df-b844…/Catalogue.aspx‎Cached
  Similarارسال به دوستان. اضافه به سبد خرید. ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ گ‍ذران‍دن‌ اوق‍ات‌ ف‍راغ‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌
  دخ‍ت‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ …
  بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه » پایان …
  payaname.com/…/1284-بررسی-نحوه-گذراندن-اوقات-فراغت-دانش-آموزان-دختر-مقطع-متوسطه.html‎Cached
  Similarروش تحقيقي كه پيش روي شماست در رابطه با نحوه گذراندن اوقات فراغت دختران مقطع
  متوسطه مي باشد. كه در فصل اول به طرح و بررسي مسئله اهداف و ضرورت فوايد تحقيق …
  مقاله در مورد بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع …
  mag-iran.com/مقاله-در-مورد-بررسي-نحوه-گذراندن-اوقات.htm‎Cached
  Similarتحقيقي كه پيش روي شماست در رابطه با نحوه گذراندن اوقات فراغت دختران مقطع
  متوسطه شهرستان ابهر مي باشد. كه در فصل اول به طرح و بررسي مسئله اهداف و ضرورت …
  مقاله بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع …
  bankmaghaleh.ir/مقاله-بررسی-ميزان-و-نحوه-گذراندن-اوقات/‎Cachedآغاز می شود و با هدف بررسی چگونگی نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نوع فعالیتهای
  فراغت و کم و کیف پرداختن به هر کدام از فعالیت های فراغت و تعیین علایق دانش …
  مقاله بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس …
  https://www.civilica.com/Paper-RCPES01-RCPES01_028=بررسی-نحوه-گذراندن-اوقات-فراغت-دانش-آموزان-مقطع-متوسطه-مدارس-غیرانتفاعی…‎Cachedاوقات فراغت یکی ازجنبه های بسیار مهم زندگی بشر است و قسمت عمده ای از زمان زندگی
  را به خود اختصاص میدهداز این رو توجه به جنبه های مثبت و منفی آن ضروری می…
  مقاله بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت و رابطه آن با فرسودگی …
  https://www.civilica.com/Paper-SSTU06-SSTU06_297=بررسی-نحوه-گذراندن-اوقات-فراغت-و-رابطه-آن-با-فرسودگی-تحصیلی-دانشجویان-دانشگ…‎Cachedاین مطالعه به منظور بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت و همچنین تعیین رابطه آن با
  فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه مراغه انجام شد. و بعلاوه نشان دادن این…
  بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع مت – آپارات

  ► 0:16https://www.aparat.com/v/6LtfM/بررسی_نحوه_گذراندن_اوقات_فراغت_دانش_آموزان_دختر_مقطع_مت
  9 Aug 2017 – 16 sec
  iran6 بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطة شهرستان ابهرhttp://download-thesis.com/?p=3662 بررسی نحوه گذراندن اوقات …
  مقاله فارسی . دانلودمقاله بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان …
  7maghale.sellfile.ir/prod-448009-دانلودمقاله+بررسي+نحوه+گذراندن+اوقات+فراغت+دانش+آموزان+دختر+مقطع+متوسطة.html‎Cachedچكيده: تحقيقي كه پيش روي شماست در رابطه با نحوه گذراندن اوقات فراغت دختران
  مقطع متوسطه شهرستان ابهر مي باشد. كه در فصل اول به طرح و بررسي مسئله اهداف و …
  بررسی نحوی گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاههای اردبیل
  eprints.arums.ac.ir/3768/‎Cached
  Similar9 دسامبر 2012 … بررسی نحوی گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاههای اردبیل. امانی, فیروز …
  تاثیر وضعیت ا قتصادی در نحوه ی گذران اوقات فراغت چشمگیر بود.
  [PDF] ﯽ ﻧﺤﻮه ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧ ﻦﯿ ارﺗﺒﺎط ﺑ ﺷﻬﺮ – نشریات علمی دانشگاه
  journals.pnu.ac.ir/pdf_1736_2b0ca60c2a41ce899ee0dfbd793e8daf.html‎Cachedارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ورزﺷﮑﺎر و ﻏﯿﺮ ورزﺷﮑﺎر ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻫﯿﻦ. ﺷﻬﺮ.
  ﺣﺮﮐﺘﯽ …. ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ. ﺳﻼﻣﺖ. رواﻧ. ﯽ. ﻣﻌﻠﻤﺎن. وزﺷﮑﺎر و. ﻏﯿﺮوزﺷﮑﺎر. ﻣﺘﻐﯿﺮ. ﺗﻌﺪاد. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. ﻣﺘﻮﺳﻂ.
  [PDF] ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻧﺤﻮﻩ ﮔﺬﺭﺍﻥ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺍﻫﻮﺍﺯ – سامانه مدیریت نشریات علمی …
  journals.scu.ac.ir/article_11418_8e8ed02ea839aa4729ae55536d0f4fad.pdf‎Cached4 دسامبر 2014 … ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه. ی ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏ. ﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات. ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ذاﺋﻘﻪ. ی اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ از
  … ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮔﺬراﻧـﺪن اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ ﭼـﻪ در. ﻗﺎﻟﺐ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﻠﯽ و ﭼﻪ …
  نحوه گذراندن اوقات فراغت اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی …
  hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/730‎Cached
  Similarاز این رو این پژوهش به بررسی نحوه گذران اوقات فراغت اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم
  … 89/1 اولویت چهارم افراد برای گذراندن اوقات فراغت در سطح 05/0 ≥ α به دست آمد.
  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه – بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت
  k14789.blogfa.com/post-344.aspx‎Cached
  Similarانجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه – بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت – پذیرش فصل 4
  پایان نامه و کار های آماری مقالات به صورت حرفه ای.
  [PDF] بررسی نحوه گذران اوقات فراغت و فعالیت‌های بدنی سالمندان با تأکید …
  salmandj.uswr.ac.ir/article-1-659-fa.pdf‎Cached
  Similarبررسی نحوه گذران اوقات فراغت و فعاليت هاي بدني سالمندان با تأكيد بر دستگاه های.
  بدن سازی شهرداري شهر تهران در …. ســالمندان مکان هــای گذرانــدن اوقــات فراغــت خــود.
  [PDF] نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان و رابطه آن با متغیر جنسیت (مطالعه مور
  tlr.shahed.ac.ir/article-1-1036-fa.pdf‎Cachedاوقات فراغت. ،. دانشجویان،. فعالیت های ورزشی و هنری، جنسیت . مقاله حاضر برگرفته
  از طرح پژوهشی با عنوان. » بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجو. یان و تعیین …
  بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت جانبازان ومعلولین ‹با تاکید بر …
  https://journals.ut.ac.ir/article_13186_1318.html‎Cachedاین تحقیق از نوع بررسی های موردی وزمینه ای است که دراجرای آن از پرسشنامه … نتایج
  به دست آمده حاکی از آن است که شکل فعلی گذراندن اوقات فراغت مطلوب نیست وموجب …
  پایان نامه بررسي ميزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر …
  pqfile.com/downloads/پایان-نامه-بررسي-ميزان-و-نحوة-گذراندن-2/‎Cached20 ا کتبر 2017 … مقدمه : در سايه ي تحولات عظيم علمي و فناوري هاي جديد در جهان امروز پديده اي بنام اوقات
  فراغت شكل گرفته است پديده اي كه از يك سو زمينه اي مناسب براي …
  بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت در بین نوجوانان و جوانان 11 – 29 ساله …
  www.noormags.ir/…/بررسی-نحوه-گذراندن-اوقات-فراغت-در-بین-نوجوانان-و-جوانان-11—29-ساله-استان-ایلام
  بهروز سپیدنامه,اسحاق قیصریان ; مجله: فرهنگ ایلام ; پاییز و زمستان 1387 – شماره 20
  و 21 ;
  نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی کشور، با …
  www.noormags.ir/…/نحوه-گذراندن-اوقات-فراغت-دانشجویان-دانشگاه-های-آزاد-اسلامی-کشور،-با-تاکید-بر-فعالیت-های-ورزشی‎Similarسید امیر احمد مظفری,علی محمد صفا نیا ; مجله: المپیک ; بهار و تابستان 1381 – شماره
  21 ;
  *بررس‍‍ي م‍‍يزان و نحوه گذران اوقات فراغت فرزندان شاهد – بررس‍‍ی م‍‍یزان و …
  https://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/82857/1‎Cached
  Similarدر اين تحقيق به بررسي و شناخت چگونگي گذران اوقات فراغت فرزندان شاهد در سطح …
  و ميزان گذراندن اوقات فراغت به وسيله نوارهاي کاست و سي دي، نحوه و ميزان گذران …
  علاقه دانشجویان دختر به فیلم های سینمایی/ روزنامه اولویت آخر …
  https://www.mehrnews.com/…/علاقه-دانشجویان-دختر-به-فیلم-های-سینمایی-روزنامه-اولویت-آخر‎Cached19 مارس 2016 … بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت گروهی از دانشجويان نشان می دهد ۹۰ درصد دانشجویان
  از تلویزیون و رادیو استفاده می کنند و روزنامه خواندن اولویت آخر …
  [PDF] آﻣﻮزان ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ داﻧﺶ – خانه مرکز آپلود اداره کل …
  file.razaviedu.ir/uploads/adminp1/145370341026971.pdf‎Cachedﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﺮاﺳـﺎن رﺿـﻮي ﺑـﻮد . ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد.
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ … ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ اﻓﺮاد ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎري. ،. ﻣﻌـﺮف وﻳﮋﮔـﻲ. ﻫـﺎي.
  کتاب‌خوانی چه جایگاهی در اوقات فراغت مردم ایران دارد؟
  https://nahad.qiau.ac.ir/index.aspx?key=docs&id=2196‎Cachedهمچنین، امروزه با افزایش فردیت و به تبع آن افزایش ساعات اوقات فراغت، ما با
  ترغیب …. بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت در بین نوجوانان و جوانان ۱۱ تا ۲۹ ساله
  استان …
  بررسي ميزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه …
  persianmaghale.com/بررسي-ميزان-و-نحوة-گذراندن-اوقات-فراغت/‎Cached23 جولای 2016 … در سایه ی تحولات عظیم علمی و فناوری های جدید در جهان امروز پدیده ای بنام اوقات فراغت
  شکل گرفته است پدیده ای که از یک سو زمینه ای مناسب برای رشد …
  [PDF] ي آن در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت ﻓﺮا – WHO EMRO
  www.emro.who.int/imemrf/ijme/ijme_2008_8_1_71.pdf‎Similarدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ آﻧﺎن اﻫﻤﻴﺖ داد. ،. اﻳﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و.
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ. ﺷﻴﺮاز در ﺳﺎل. 1384. ﺑﺮاي. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻼﺋﻖ و ﮔﺮاﻳﺸﺎت.
  [PDF] ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺤﻮه و ﻣﯿﺰان ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ – مجله علمی پژوهشی مطالعات …
  journals.sabz.ac.ir/scds/files/…/godadmin-A-10-2-7-0828258.pdf‎Cached
  Similar20 جولای 2012 … ﭘﯿﺮﺳﻮن، ﮐﺎي. اﺳﮑﻮار و ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﻋﺎﻣﻠﯽ راﺑﻄﮥ. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺳﻨﺠﺶ. و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻣﺆﯾﺪ آن اﺳﺖ.
  ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه. اﻗﺘﺼﺎدي. -. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﺳﺦ. ﮔﻮﯾﺎن و ﻣﯿﺰان ﮔﺬران. اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در ﺑﺎﻓﺖ …
  و نحوه گذراندن اوقات فراغت – مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان
  jwsps.alzahra.ac.ir/article_1461_269.html‎Cachedاین پژوهش با هدف بررسی رابطه جنسیّت و مصرف فرهنگی، به بررسی تمایزات
  جنسیّتی … نحوه گذراندن برخی از شیوه‌های اوقات فراغت نیز بر حسب جنس فرق می‌کند
  ، زنان …
  پرسشنامه رایگان سنجش اوقات فراغت – پرسشنامه رایگان
  questionnaire1.com/free-time-questionnaire/‎Cached
  Similar28 نوامبر 2015 … این پرسشنامه جهت بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان تهیه شده است.
  بخشی از شبانه روز تحت عنوان اوقات فراغت هر شخص در اختیار وی …
  نحوه گذران اوقات فراغت کارکنان مراکز آموزشی نداجا با تاکید بر …
  rmt.iranjournals.ir/article_20282_0.html‎Cachedهدف از این تحقیق بررسی نحوه گذران اوقات فراغت کارکنان فرماندهی آموزش … کیفیت
  گذراندن اوقات فراغت ورابطه آن با آسیب پذیری فرهنگی و اجتماعی در بین خانواده های …
  بازنمایی و تبیین نقش اوقات فراغت در اعتیاد به سیگار در میان …
  qjsd.atu.ac.ir/article_4974.html‎Cachedمفاهیم کلیدی: اوقات فراغت، سیگار، دانشجویان، اعتیاد، نظریه زمینه‌ای. … (1393)، «
  بررسی نحوه‌ گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه آزاد اردستان». فصلنامه مطالعات …
  غفلت از مدیریت اوقات فراغت در ایران – هفته نامه تجارت فردا
  www.tejaratefarda.com/…/1594-غفلت-از-مدیریت-اوقات-فراغت-در-ایران‎Cached13 فوریه 2016 … ضمن آنکه امکان واکاوی شخصیت آنها از بررسی نحوه گذرانیدن اوقات فراغت نیز وجود
  دارد. از یک طرف نیز می‌توان گفت با بررسی نحوه گذراندن اوقات …
  دانلود پروژه روش تحقیق بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان زن …
  www.irandac.com/…/دانلود-پروژه-روش-تحقیق-بررسي-چگونگي-گذران-اوقات‎Cached
  Similarاين تحقيق جهت بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان زن شهر. … 5) سنجش اين
  موضوع كه آيا بين تعداد فرزندان و نحوه گذراندن اوقات فراغت رابطه معناداري وجود دارد يا

  [PDF] ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﻣﻠﻲ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﻭ ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺟ
  csrs.msy.gov.ir/parameters/62.193.12.206/modules/…/338-412%20.pdf
  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺤﻮﻩ ﮔﺬﺭﺍﻥ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﺮﻕ. ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ. 1 ….. ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ
  ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺤﻮﻩ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ. 17. ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺯﺵ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ …
  دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه – نحوه گذراندن اوقات فراغت …
  jouybari.blogfa.com/post/2152‎Cached
  Similarبخش هایی از نتایج طرح پژوهشی بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان
  دانشگاههاي استان گلستان. میزان مشارکت دانشجویان در کمیته تحقیقات دانشجویی و

  دانلود رایگان پرسشنامه سنجش اوقات فراغت | FaraDabir فرادبیر …
  https://www.linkedin.com/…/دانلود-رایگان-پرسشنامه-سنجش-اوقات-فراغت-hesam-ahmadi‎Cached1 سپتامبر 2017 … دانلود رایگان پرسشنامه سنجش اوقات فراغت … شود، ما در این پرسشنامه به بررسی
  میزان و نحوه ی گذراندن این اوقات فراغت با طرح ۲۰ سوال می پردازیم.
  اوقات فراغت جوانان امروزی در جامعه ایرانی – نمناک
  namnak.com/اوقات-فراغت-جوانان-امروزی.p27846‎Cachedاوقات فراغت جوانان و اوقات فراغت جوانان در ایران و نحوه گذراندن اوقات فراغت جوانان و
  … در مورد اهمیت و نحوه گذران اوقات فراغت بحث ها و بررسی های فراوانی صورت گرفته و

  توصیف نحوه گذراندن اوقات فراغت نابینایان با تاکید بر فعالیت های …
  www.physicaledu.ir/…/153-توصیف-نحوه-گذراندن-اوقات-فراغت-نابینایان-با-تاکید-بر-فعالیت-های-ورزشی‎Cached
  Similarتوصیف نحوه گذراندن اوقات فراغت نابینایان با تاکید بر فعالیت های ورزشی …
  محتوای بیشتر در این بخش: « بررسی ابعاد رضایتمندی باشگاه های مازندران پایان
  نامه …
  [PDF] ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴ
  www.ensani.ir/storage/Files/20120329165634-5117-47.pdf‎Cached
  Similarﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي …. ﺟﺴﻤﻲ، زﻧـﺪﮔﻲ روزاﻧـﻪ، ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
  اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻧﺤـﻮه. Activity and Aging. -1 … ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮي در ﺷﻜﻞ دادن. ﺑﻪ.
  [PDF] ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﻣﻠﻲ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﻭ ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺟ
  blog.betasport.ir/wp-content/uploads/2015/08/691-774-1.pdf
  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺤﻮﻩ ﮔﺬﺭﺍﻥ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﺍﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺩﻭ ….
  ﺩﺭ ﻣﺼﺮ ﻧﻴﺰ ﻭﺭﺯﺵ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺬﺭﺍﻧـﺪﻥ ﺍﻭﻗـﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏـﺖ ﻣـﺮﺩﻡ ﺗﻠﻘـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﺪ ﺑـﻪ. ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ …
  آنلاین فرم | پرسشنامه سنجش اوقات فراغت – سامانه فرم ساز تحت وب
  www.onlineforms.ir/FormGallery/2/…/پرسشنامه-سنجش-اوقات-فراغت-‎Cachedبا سلام . این پرسشنامه جهت بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش ا موزان مقطع
  متوسطه منطقه ٣ شهر قم تنظیم شده است . بخشی از ساعات شبانه روز هر فردی تحت …
  Islamic Iran – بررسی اوقات فراغت نوجوانان وجوانان
  maysamsargol.blogfa.com/…/بررسی-اوقات-فراغت-نوجوانان-وجوانان-‎Cached
  Similarپروژه حاضرتحقیقی است درخصوص بررسی اوقات فراغت نوجوانان وجوانان درسال …..
  بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت جوانان در سال‌هاي پيش در فصل تابستان نشان مي‌دهد

  نمونه پروپوزال وپرسشنامه درمورداوقات فراغت – تاریخ و گردشگری …
  www.mirjalilismj.blogfa.com/post-1423.aspx‎Cached
  Similarپس طبیعیست که نحوه گذراندن اوقات فراغت این قشر نسبت به دیگر افراد جامعه …. 3
  -1-2 بررسی مشکلات گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران پاک سرشت، …
  [PDF] بسمه تعالی مشخصات فردی اطالعات تماس سوابق … – دانشکده علوم مالی
  fs.khu.ac.ir/documents/…/resume%20ahmad%20zakani-%20farsi.pdf‎Cachedبررسی ارتباط بین میزان شیوع صدمات ورزشی و برخی از عوامل بروز آن در … بررسی
  نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشکده امور اقتصادی با. تأکید بر نقش ورزش …
  [PDF] : اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن
  jas.ui.ac.ir/article_18244_bdb09ce27b10285a42080501f5201a3f.pdf‎Cached15 دسامبر 2010 … ﺿﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣ … ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫ … اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ.
  1. و ﻧﺤﻮه. ي. ﮔﺬران آن. ،. از ﻣﺒﺎﺣﺚ. ﺗﺎزه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ و رﺷﺪ …
  گردشگری بیرجند – عوامل تاثیر گذار بر نحوه گذراندن اوقات فراغت
  birjandtourism.blogfa.com/post-31.aspx‎Cached
  Similarگردشگری بیرجند – عوامل تاثیر گذار بر نحوه گذراندن اوقات فراغت – … شهر مورد
  بررسی از لحاظ درجه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در گذراندن اوقات فراغت و نیز نحوه

  اثـیـــــر…سایت جامع مدیریت – بررسي پژوهشي اوقات فراغت
  athir.blogfa.com/post-3221.aspx‎Cached
  Similarپس طبیعیست که نحوه گذراندن اوقات فراغت این قشر نسبت به دیگر افراد جامعه
  حساسیت و اهمیتی مضاعف پیدا کند. به طور کلی می توان گفت که در عین حال که کار …
  پروژه آمار بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت – فروشگاه اینترنتی آلورچی
  alverchi.ir/index.php?id_product=89&controller=product‎Cachedپروژه آمار بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت. اين پروژه به صورت فايل ورد و قابل
  تغيير در 24 صفحه مي باشد . هدف این پروژه آمار بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت
  دانش …
  [PPT] ارتباط بین سرمایه اجتماعی و نحوه گذراندن اوقات فراغت
  uploads.pptfa.com/2012/09/Social%20Capital.pptx‎Cached
  Similarتعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و نحوه گذراندن اوقات فراغت اعضای هیئت علمی
  دانشگاه علوم … بررسی رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی, هزارجریبی و مردوخ روحانی. (
  1389).
  راه برتر – مطالعات جنسیتی اوقات فراغت (2)
  rahebartar.ir/article/show/372/مطالعات-جنسیتی-اوقات-فراغت-(2)/‎Cached
  Similar5- بررسی تحقیقات انجام یافته با رویکرد جنسیتی به گذران اوقات فراغت. ضعف
  وجود … نمونه اول: نحوه گذران اوقات فراغت آموزگاران زن تهران دانشجو: زهرا …. تصمیم
  گیری درباره مدت زمان گذراندن ساعاتی از روز خارج از خانه(پیک نیک، خرید، سینما و.
  روزنامه كيهان88/3/16: بررسي ضرورت برنامه ريزي اوقات فراغت دانش …
  www.magiran.com/npview.asp?ID=1874145‎Similar6 ژوئن 2009 … به بیان دیگر می توان گفت که اگر نوجوان برای گذراندن اوقات فراغت … دهد: «برنامه
  ریزی نادرست و غفلت از نحوه گذران اوقات فراغت می تواند زمینه ساز …
  اوقات فراغت | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم
  pajoohe.ir/اوقات-فراغت__a-42766.aspx‎Cached27 ژوئن 2011 … او ادامه می‌دهد: بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت جوانان در سال‌های پیش در فصل تابستان
  نشان می‌دهد که در اغلب مناطق شهری به ویژه در شهرهای بزرگ، …
  طرح غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان اردبیلی از ابتدای تیر ماه آغاز …
  https://www.tasnimnews.com/…/طرح-غنی-سازی-اوقات-فراغت-دانش-آموزان-اردبیلی-از-ابتدای-تیر-ماه-آغاز-می-شود‎Cached13 ژوئن 2016 … طرح غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان اردبیلی از ابتدای تیر ماه آغاز می‌شود … بررسی
  برگزاری برنامه‌های فرهنگی اردبیل اظهار داشت: براساس ارزیابی به عمل آمده … کافی با
  اشاره به برنامه‌های اوقات فراغت دانش‌آموزان در ایام تابستان گفت: …
  [PDF] اصل مقاله (373 K) – اندیشه جغرافیا – دانشگاه زنجان
  geonot.znu.ac.ir/article_20841_fc3e8c2bcb31208fe55dc05ba7f64db6.pdf‎Cachedرابطه معناداری میان اوقات. فراغت درون خانه زنان در شهر زنجان و تمامی ویژگی های فردی
  مورد بررسی وجود دارد. … یکی از مسائل مهم در ارتباط با مقوله اوقات فراغت زنان،
  چگونگی و نحوه گذران. مکانی اوقات فراغت است. … گذراندن اوقات فراغت مطلوب. در
  فضاها و.
  افتراق در سرمایه اقتصادی خانواده ‌ها و ترجیحات فعالیت های فراغتی …
  www.jccs.ir/article_9930.html‎Cachedهدف مقاله شناسایی میزان انواع فراغت ها، رابطه شیوه های گذران اوقات فراغت دانشجویان
  با … ارفعی عین الدین، رضا (1388)، بررسی رابطه نحوه گذران اوقات فراغت وسلامت …
  بررسی علایق دانش آموزان دبیرستانی مشهد در گذراندن اوقات فراغت و چگونگی گذران

  [DOC] نام مقاله
  zn.farhangoelm.ir/…/تبيين-جامعه¬شناختي-فعاليت¬هاي-فراغتي-دختران-جوان–.aspx‎Cached
  Similarاوقات فراغت، ارزشها و نگرشها، ميزان اطلاع خانواده، سبک خريد و مصرف، ميزان نظارت
  خانواده. …. قرار دارد، توجه خاص به فراغت و ايجاد امكانات براي گذراندن اوقات فراغت
  نوجوانان و …. اين پژوهش به منظور بررسي تأثير نحوهي گذران اوقات فراغت بر شكل
  گيري …
  [PPT] عوامل فرهنگی مؤثر در گذران اوقات فراغت
  www.emdad.ir/mcontent/kermanshah/…/يلوفر%20عزيزي.ppt‎Cached
  Similarدر این تحقیق از یک طرف به بررسی عوامل مختلف تاثیر گذاربر اوقات فراغت مانند
  عوامل اجتماعی، … آیا طبقه اجتماعی می تواند بر نحوه گذران اوقات فراغت موثر باشد؟ …..
  در گذراندن اوقات فراغت جوانان، عوامل سیاسی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، طبقات …
  زنان ترجیح می‌دهند اوقات فراغت خود را در کنار خانواده سپری کنند/ پایین …
  mehrkhane.com/…/زنان-ترجیح-می‌دهند-اوقات-فراغت-خود-را-در-کنار-خانواده-سپری-کنند-پایین-بودن-میزان-سرمایه-فرهنگی-در-زنان‎Cached
  Similar17 نوامبر 2013 … در پژوهشی سعی شد تأثیر ابعاد ذهنی، عینی و نهادهای سرمایه فرهنگی بر نحوه اوقات
  فراغت زنان بررسی شود. به گزارش مهرخانه، چگونگی گذراندن اوقات …
  هندسة مفهومي اوقات فراغت با رويكرد جامعه‌شناختي، روان‌شناختي، اخلاقي …
  marefateakhlagi.nashriyat.ir/node/138‎Cached
  Similar30 جولای 2013 … اوقات فراغت در ارتباط با کار، بازي، تفريح، سرگرمي ‌و ورزش به چه معناست؟ …
  تحليلي، و با هدف بررسي و تبيين ساختار مفهومي ‌‌اوقات فراغت، بر آن است که ….. به
  همين دليل مي‌توان ادعا نمود نحوه گذراندن اوقات فراغت، چه از جنبه‌هاي مثبت …
  مساله حل نشده‌ای به نام اوقات فراغت – مشرق نیوز
  https://www.mashreghnews.ir/…/مساله-حل-نشده-ای-به-نام-اوقات-فراغت‎Cached21 جولای 2014 … به علاوه این که متوسط زمان فراغت دختران در شبانه روز بیشتر از پسران است.
  بررسی های آماری نشان می دهد که نحوه گذراندن اوقات فراغت بستگی …
  دانلود پایان نامه اوقات فراغت دانش آموزان دختر – کالج پروژه
  collegeprozheh.ir/دانلود-پایان-نامه-اوقات-فراغت-دانش-آمو/‎Cached
  Similar۳- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در محل تحقیق ج- نقد و بررسی پ‍ژوهشهای …
  عنوان کامل: بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه.
  اوقات فراغت، فرصت يا تهديد – سازمان تبليغات اسلامي
  old.ido.ir/a.aspx?a=1385050701‎Cached
  Similar29 جولای 2006 … هر ساله آمار و برنامه‌هايي براي اوقات فراغت گزارش مي‌كنند كه غالب آنها را … او ادامه مي‌دهد:
  بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت جوانان در سال‌هاي پيش در فصل …
  دانشجویان و اوقات فراغت
  www.hawzah.net/fa/article/view/82707‎Cachedاز قراین چنین بر می آید که نه فقط گذراندن اوقات فراغت از دیرباز مورد توجه اندیش …
  در مقاله حاضر این سؤال از زاویه ای محدود، یعنی از دید عده ای دانشجو بررسی شده است.
  پایان نامه نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان – دانلود پایان نامه رشته …
  ravanshenasi.filetak.ir/…/پایان-نامه-نحوه-گذران-اوقات-فراغت-دانش/‎Cached28 ژوئن 2016 … چگونگی گذراندن اوقات فراغت کودکان در تابستان … پژوهش حاضر به بررسی نحوه
  گذران اوقات فراغت در دو گروه از دانش¬آموزان دختر سال سوم رشته …
  [DOC] فعاليت‌ها و زمينه‌هاى گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در جامعه شهری …
  www.shamstoos.ir/Content/media/article/A4D7~1_0.DOC‎Cached
  Similar3) تنوع فرهنگ در سرزمین پهناور ایران عامل موثری در نحوه گذراندن اوقات فراغت بود.
  ….. 2- بادام پور، زهرا- بررسی نحوه گذران اوقات فراغت ایرانیان در دوره صفوی، دانشگاه

  پایان نامه بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر …
  www.0y0.ir/product/5901/پایان-نامه-بررسی-میزان-و-نحوه-گذراندن-ا‎Cached
  Similarفرمت:word(قابل ویرایش). تعداد صفحات: پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی دررشته
  مدیریت و برنامه ریزی آموزشی. فهرست مطالب. عنوان صفحه. فصل اول : مبادی تحقیق.
  رابطه عملکرد خانواده و نحوه گذراندن اوقات فراغت با رفتارهای پر خطر در …
  www.academia.edu/…/رابطه_عملکرد_خانواده_و_نحوه_گذراندن_اوقات_فراغت_با_رفتارهای_پر_خطر_در_دانش_آموزان_دوره_دوم_متوسطه_قزوین‎Cachedو همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد بین نحوه گذراندن اوقات فراغت با
  …. باریکانی( )4912 به بررسی رفتارهای پرخطر در نوجوانان مدارس راهنمایی و …

  پیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان

 • دانلود پژوهش آمار
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی مدیریت
 • دانلود تحقیق نقش سیستمهای اطلاعاتی و تكنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پژوهشگری معلمان
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازی رایانه ای
 • دانلود پژوهش بررسی طرح تولید نان های صنعتی و بهبود دهنده ها
 • دانلود مبانی نظری بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینما
 • دانلود مبانی نظری قدرت در نگاه مارکسیسم، نخبه گرایان و…
 • دانلود تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات
 • دانلود پژوهش خواص سوپرآلیاژها و مقاومت آنها در برابر خوردگی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی چیست
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت
 • دانلود پژوهش ذوب و تصفیه فولاد
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس
 • نقد و بررسی آثار معماری جیمز استرلینگ
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد
 • نقاشی دیواری دو امام زاده در استان گیلان شهر لاهیجان
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به مواد مخدر
 • تکنولوژی اجراء در سد خاکی با هسته رسی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش استنادها درایران وجهان
 • چرا و چگونه میکرو RNA ها را بررسی می کنند ؟ MicroRNA: Why Study It and How
 • ادبیات و پیشینه تحقیق بازار سرمایه
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق در اسلام
 • دانلود مقاله حشرات، قارچ، میكروارگانیسم ها
 • ادبیات و پیشینه تحقیق افسردگی
 • دانلود مقاله اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری
 • ادبیات و پیشینه تحقیق اختیارات سرمایه گذاری
 • دانلود مقاله خوراک تغذیه در گاو
 • ادبیات و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای
 • دانلود مقاله خوراک حیوانات اهلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهداف پیشرفت تحصیلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان (فصل دوم)
 • دانلود مبانی و پیشینه نظری هویت و نحوه شکل گیری آن (فصل دوم پایان نامه)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری رابطه فرسودگی شغلی و شغل آموزگاری
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری دلزدگی زوجین در زندگی زناشویی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه کاری کارکنان(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویتی(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی مادران باردار(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد ویژگی های شخصیتی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های مدیریت(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک بینایی و شنوایی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی و سلامت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویت فردی و پیشرفت تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش حافظه و ابعاد حافظه(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های عشق ورزی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش انگیزه یادگیری بالینی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری خود تنظیمی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه های انگیزه پیشرفت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال ADHD یا بیش فعالی و نقص توجه(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی و افکار خودکشی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد سرشت و منش در شخصیت (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و شیوه های فرزندپروری(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش موسیقی درمانی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش امیدواری و امید به زندگی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سوگیری توجه(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اعتیاد و مصرف مواد(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش روان درمانی حمایتی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب امتحان(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های عملکرد تحصیلی و پیشرفت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های اجتماعی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مولفه های خلاقیت(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارهای خودکنترلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداری و خویشتن داری(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش راهبرد های فراشناخت(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی فردی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد تربیت معنوی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ماهواره و نهاد خانواده(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای فراشناخت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل محتوا(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس تحصیلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش احساس تنهایی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهيم فرسودگي وحمايت شغلي (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش لکنت زبان(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت خدمات مراکز آموزشی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد هوش هیجانی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات یادگیری(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات تغذیه و خوردن(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی روانشناختی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیمان شکنی زناشویی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور از خود یا خودپنداره(فصل دوم پایان نامه)
 • <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://doc.lono.ir/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be
 • فرستادن دیدگاه

  نوشته‌های تازه

  × بستن تبلیغات