× بستن تبلیغات
نوامبر
15
2017

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه

امروز جامعه در حال پیشرفت، نیازمند افرادی مسئول و خودكفا است و آموزش مسئولیت پذیری به كودكان نیازمند جوی خاص در خانه و مدرسه است بایستی شرایطی فراهم كرد تا كودكان و نوجوانان، ابزارهای نگرش و ارزشیابی پیدا كنند تا به كمك آنها بتوانند بهتر تصمیم گیری كنندپیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان

 • دانلود پژوهش آمار
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی مدیریت
 • دانلود تحقیق نقش سیستمهای اطلاعاتی و تكنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پژوهشگری معلمان
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازی رایانه ای
 • دانلود پژوهش بررسی طرح تولید نان های صنعتی و بهبود دهنده ها
 • دانلود مبانی نظری بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینما
 • دانلود مبانی نظری قدرت در نگاه مارکسیسم، نخبه گرایان و…
 • دانلود تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات
 • دانلود پژوهش خواص سوپرآلیاژها و مقاومت آنها در برابر خوردگی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی چیست
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت
 • دانلود پژوهش ذوب و تصفیه فولاد
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس
 • نقد و بررسی آثار معماری جیمز استرلینگ
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد
 • نقاشی دیواری دو امام زاده در استان گیلان شهر لاهیجان
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به مواد مخدر
 • تکنولوژی اجراء در سد خاکی با هسته رسی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش استنادها درایران وجهان
 • چرا و چگونه میکرو RNA ها را بررسی می کنند ؟ MicroRNA: Why Study It and How
 • ادبیات و پیشینه تحقیق بازار سرمایه
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق در اسلام
 • دانلود مقاله حشرات، قارچ، میكروارگانیسم ها
 • ادبیات و پیشینه تحقیق افسردگی
 • دانلود مقاله اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری
 • ادبیات و پیشینه تحقیق اختیارات سرمایه گذاری
 • دانلود مقاله خوراک تغذیه در گاو
 • ادبیات و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای
 • دانلود مقاله خوراک حیوانات اهلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهداف پیشرفت تحصیلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان (فصل دوم)
 • دانلود مبانی و پیشینه نظری هویت و نحوه شکل گیری آن (فصل دوم پایان نامه)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری رابطه فرسودگی شغلی و شغل آموزگاری
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری دلزدگی زوجین در زندگی زناشویی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه کاری کارکنان(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویتی(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی مادران باردار(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد ویژگی های شخصیتی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های مدیریت(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک بینایی و شنوایی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی و سلامت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویت فردی و پیشرفت تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش حافظه و ابعاد حافظه(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های عشق ورزی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش انگیزه یادگیری بالینی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری خود تنظیمی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه های انگیزه پیشرفت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال ADHD یا بیش فعالی و نقص توجه(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی و افکار خودکشی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد سرشت و منش در شخصیت (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و شیوه های فرزندپروری(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش موسیقی درمانی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش امیدواری و امید به زندگی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سوگیری توجه(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اعتیاد و مصرف مواد(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش روان درمانی حمایتی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب امتحان(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های عملکرد تحصیلی و پیشرفت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های اجتماعی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مولفه های خلاقیت(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارهای خودکنترلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداری و خویشتن داری(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش راهبرد های فراشناخت(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی فردی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد تربیت معنوی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ماهواره و نهاد خانواده(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای فراشناخت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل محتوا(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس تحصیلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش احساس تنهایی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهيم فرسودگي وحمايت شغلي (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش لکنت زبان(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت خدمات مراکز آموزشی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد هوش هیجانی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات یادگیری(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات تغذیه و خوردن(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی روانشناختی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیمان شکنی زناشویی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور از خود یا خودپنداره(فصل دوم پایان نامه)
 • <a rel="nofollow" href="http://doc.lono.ir/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be
  لینک منبع و پست :

  بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه


  http://lono.filebooker.com/product-31615-The-study-of-responsibilities-within-the-family-an.aspx

  تحقیق بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش …
  bankmaghaleh.ir/تحقیق-بررسی-میزان-مسئولیت-پذیری-در-حیط/‎Cachedمقاله حاضر به بررسی میزان مسئولیت پذیری بین دانش آموزان دختر مقطع پیش
  دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی در حیطه خانواده و جامعه در شهرستان نیشابور می
  پردازد.
  بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه در بین دانش آموزان …
  ravanshenasi.filetak.ir/…/بررسی-میزان-مسئولیت-پذیری-در-حیطه-خانو/‎Cached7 مارس 2016 … بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه در بین دانش آموزان دختر. این
  فایل حدود ۱۰۰ صفحه می باشد و با فرمت ورد بوده و شما می توانید آن را …
  تحقیق بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش …
  bankmaghale.ir/تحقیق-بررسی-میزان-مسئولیت-پذیری-در-حیط/‎Cached
  Similarتحقیق بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان مربوطه
  به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۷ صفحه است . بلافاصله …
  پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان » دانلود تحقیق …
  mihandocs.com/2179-پایان-نامه-بررسی-میزان-مسئولیت-پذیری-دانش-آموزان.html‎Cached
  Similarروشهای پرورش مسئولیت پذیری و رشد عزت نفس ۲۳ … بررسی میزان مسئولیت پذیری
  در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر …
  دانلود پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان | آرت پرشین
  artpersian.com/دانلود-پایان-نامه-بررسی-میزان-مسئولیت/‎Cached5 آگوست 2016 … خانه پایان نامه دانلود پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان ….. برچسب:
  بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش …
  بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان …
  saeedsun.ir/blog/2014/09/27/masuliyat-paziri.html‎Cached
  Similar27 سپتامبر 2014 … فصل اول ». تعاریف و مفاهیم. مقدمه. امروز جامعه در حال پیشرفت، نیازمند افرادی مسئول و
  خودکفا است و آموزش مسئولیت پذیری به کودکان نیازمند جوی …
  بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه … – فروشگاه فایلها
  shopfiles.ir/بررسی-میزان-مسئولیت-پذیری-در-حیطه-خانو/‎Cached17 آگوست 2014 … بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش
  دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی فهرست: « فصل اول …
  بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان در حیطه خانواده و جامعه دانش آموزان
  ketabsabz.sellfile.ir/prod-321371-بررسی+میزان+مسئولیت+پذیری+دانش+آموزان+در+حیطه+خانواده+و+جامعه+دانش+آموزان.html‎Cachedچکیده. بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر
  مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی در شهرستان نیشابور. امروز جامعه در
  حال …
  بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان – فیزیک اجتماعی
  www.pajuhe.ir/post/18‎Cachedامروز جامعه در حال پيشرفت، نيازمند افرادي مسئول و خودكفا است و آموزش مسئوليت …..
  بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه ، بین دانش آموزان دختر مقطع …
  [PDF] ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ – زن و مطالعات خانواده
  jwsf.iaut.ac.ir/article_519956_9311f4c79f4ff903ceff24e45332eda3.pdf‎Cachedﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان. دﺧﺘﺮ ﻣﻘﻄﻊ … در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺎ
  روﯾﮑﺮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري آن … دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ آﻣﻮزش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي
  ﺑﻪ …. ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در ﻣﺪارس ﭘﺮورش ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻪ ﺣﯿﻄﻪ. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﻧﺶ. -. وﻟﯿﺖﺆﻣﺴ. ﭘﺬﯾﺮي. -. وﺗﻌﻬﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد
  ….. ﻣﯿﺰان z. ) 0,828(. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷ. ﺪه در ﺳﻄﺢ آﻟﻔﺎي. 5. ﺻﺪم ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯿﺰان p-value. ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ.
  نمونه ي پرسشنامه میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان در حیطه خانواده و جامعه
  www.naslejavaneiran.com/…/نمونه-ي-پرسشنامه-میزان-مسئولیت-پذیری-دانش-آموزان.htm‎Cached9 آگوست 2015 … پاسخگوی گرامی ، پرسشنامه ای که در پیش رو دارید به منظور بررسی میزان مسئولیت
  پذیری دانش آموزان در حیطه خانواده و جامعه تنظیم گردیده است .
  آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان نامه|تحقیق
  www.prozhe.org/آرشیو-کامل-پایان-نامه-های-سایت-2/‎Cached
  Similarبررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در
  … بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع …
  بررسی میزان مسئولیت پذیری
  fardayar.ir/…/+دانلود+مقاله+بررسی+میزان+مسئولیت+پذیری+.xhtml‎Cachedدانلود مقاله بررسی میزان مسئولیت پذیری ,دانلود مقاله ای کامل با موضوع بررسی
  میزان … بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر
  مقطع …
  [XLS] لیست پایان نامه های رشته علوم تربیتی – مرکز قیدار – دانشگاه پیام نور
  qeydar.zanjan.pnu.ac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID…cc6e…‎Cached7, 5, بررسی میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه پیام نور قیدار … 58, 56,
  بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع …
  ایرنا – اخلاق حرفه ای و مسوولیت پذیری اجتماعی؛ تکلیف ها و چالش ها
  www.irna.ir/fa/News/82206488‎Cachedآنچه در پی می آید گفت و گویی با وی در باره اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری است. …
  در سطح فردی و سازمانی چه معنی و مفهومی دارد و مسئولیت پذیری در این دو حیطه، آیا
  تفاوت هایی هم دارند؟ …. **چگونه می توان میزان مسئولیت پذیری یک جامعه را سنجید؟ …
  مقادیر قابل اندازه گیری، مجموعه مقادیر به دست آمده طی یک بررسی مانند اعداد و ارقام، …
  مشارکت پذیری اعضای خانواده
  www.hawzah.net/fa/Article/View/…/مشارکت-پذیری-اعضای-خانواده‎Cached
  Similarمشارکت پذیری اعضای خانواده به عنوان نیاز اجتناب ناپذیر عصر ما، همة ابعاد انسانی …
  نظریه پارسونز، شرایط و موانع فرهنگی مشارکت پذیری اعضای خانواده بررسی شود. …
  و مسئولیت پذیری اعضاء و تفاهم و توافق آنها، از عناصر کلیدی نظام فرهنگی جامعه ….
  آمده و از تعامل مقبولی برخوردار است، میزان همبستگی آن نسبت به خانواده ای که فاقد …
  پایان نامه +تحقیق بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جامعه پذیری دانش …
  thesissocietystudent.pishroblog.ir/Post/4‎Cached
  Similar21 ا کتبر 2015 … بررسي عوامل اجتماعي موثر بر جامعه پذيري دانش آموزان – بررسي عوامل اجتماعي …
  بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان …
  دبستان حافظ – بررسی نقش مسئولیت پزیری دانش آموزان در یادگیری …
  www.hafeaz.blogfa.com/post-3.aspx‎Cached
  Similarآیا مسئولیت پذیری دانش آموزان می تواند در یادگیری آنها تاثیر داشته باشد؟ … چنان چه
  غیر از این باشد،هنگامی که کودک از محیط عاطفی و حمایتی خانواده وارد محیط رقابتی و
  عملگرایانه جامعه می شود … 3-بررسی میزان جایگاه انضباط در احساس مسؤلیت دانش
  آموزان … مسائل این حیطه از طریق تقلید،همانند سازی الگو پذیری آموزش مستقیم قابل …
  روانشناسی و جامعه شناسی – فروشگاه پارسی سل :: ParsiCell ::
  www.parsicell.com/index.php?categoryID=180‎Cachedپایان نامه روانشناسی،پایان نامهروانشناسی و جامعه. … بررسی میزان مسئولیت پذیری
  در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر …
  یک فایل،فروش آنلاین مقالات، تحقیقات و پروژه های دانشجویی تحقیق …
  yekfile.ir/cat-80-روانشناسی.html‎Cachedدانلود پایان نامه بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان …. دانلود
  پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان …
  روانشناسی و جامعه شناسی – دانلود مقاله و پروژه
  projheh.com/category/روانشناسی-و-جامعه-شناسی/‎Cachedپروژه کارشناسی بررسي ميزان افسردگي امدادگران مرد جمعيت هلال احمرفرمت ورد قابل
  … دانلود پروژه کارشناسی بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین …
  [PDF] ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎر
  www.ensani.ir/storage/Files/20131209101918-9861-41.pdf‎Cached
  Similar9 دسامبر 2013 … ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ. را. ﺑـﻪ …. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﻳﺮي و ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ارﺗﺒﺎط دارد، و اﻳﻦ. دو، ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻬﺎرت.
  [PDF] بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر ق
  healthjournal.arums.ac.ir/article-1-65-fa.pdf‎Cached
  Similar11 آگوست 2012 … رﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮑﯽ. از. ارﮐﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ … ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ارﺗﻘﺎءدﻫﻨﺪه
  ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ … در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داری
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ …. دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺘﯽ را در ﺷﺶ ﺑﻌﺪ. (. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. ﭘﺬﯾﺮی ﺳﻼﻣﺖ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺗﻐﺬﯾﻪ، رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮی، ….
  )1/11(. ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ. از ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ. اﺻﻼ. )1/1(. )0(. وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی. ﺧﺎﻧﻮاده.
  [PDF] واکاوی مسئولیت ملی کارکنان سازمانهای دولتی
  www.sccr.ir/UserFiles93/rahbord/25/2.pdf‎Cached
  Similarنسبت به خود و خانواده(، مسئولیت سازمانی و مسئولیت اجتماعی عملیاتی شد. تعیین …
  حاصل برای اعتباریابی ســنجه و بررسی فرضیه های پژوهشی استفاده شد. تحلیل های
  … خود عمل کنند، الزم و ضروری اســت که مســئولیت های خود در حیطه های مختلف را ….. به
  همکار یا نیروی تازه وارد آموزش می دهم و در فرایند جامعه پذیری به او یاری می رسانم. 13.
  پایان نامه های رشته روانشناسی – پایان نامه های رشته علوم تربیتی …
  www.tirash.com/category/پایان-نامه-های-رشته-روانشناسی/‎Cachedبررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر. بررسی
  میزان … بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذيري در زنان شاغل و غیر شاغل
  .
  مسئولیت پذیری ، مفهوم و شاخص های آن – سایت وید ایثار
  navideisar.com/1396/02/…/مسئولیت-پذیری-،-مفهوم-و-شاخص-های-آن/‎Cached21 آوريل 2017 … مسئولیت پذیری افراد، امروزه به عنوان یک کلید واژه مهم در رشته‌های علوم انسانی از … و
  گروه‌هایی خدمت کنیم که خارج از حیطه نیازهای فردی، اهداف و نگرانی‌های ما قرار دارند. …
  همین احساس پاسخگویی و موجودیت میزان و معیارات معین در فعالیت‌های … از افراد جامعه
  از گروه‌های مختلف با اعتقاد و تفکرات مختلف را مورد بررسی قرار …
  توانايي خدمت به جمع، نياز زندگي اجتماعي – روزنامه اطلاعات
  www.ettelaat.com/etiran/?p=145439‎Cached31 آگوست 2015 … امروز موضوع مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از موضوعات موثر در جامعه پذیری … ایران
  با هدف بررسی میزان آگاهی ایرانیان از مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها انجام شده … و گروه
  هایی خدمت کنیم که خارج از حیطه نیازهای فردی، اهداف، و نگرانی های ما قرار دارند. … هر چه
  میزان شایستگی مسئولیت پذیری اجتماعی در سازمان بالاتر باشد، …
  دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات – پایان نامه های روانشناسی و علوم …
  www.pdfiran.com/tabid/451/View/1312/id/4831/Default.aspx‎Cached
  Similar11 نوامبر 2013 … بررسی میزان تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان …. بررسی
  میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر …
  پایان نامه تاثير برنامه هاي ماهواره اي بررشد اجتماعي نوجوانان شهر ابهر …
  dockade.com/1026/پایان-نامه-تاثير-برنامه-هاي-ماهواره-اي/‎Cached
  Similarاما پدید ای که می تواند در دوران نوجوانی باعث تغییر در میزان رشد اجتماعی نوجوانان …
  بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه پایان نامه بررسی تاثیر …
  [PDF] دریافت فایل
  www.iranculture.org/UserFiles/MohandesiFarhangi/Issue_61-62.pdf‎Similar17 دسامبر 2002 … ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ. ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ. 5. … ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻭﺟﺪﺍﻥ
  ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ. 13. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ … ﻧﻘﺶ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ
  ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ … ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻈﻢ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ. 6. ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫــﺎ ﻭ ……
  ﺳــﺨﺖ ﮔﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﺯ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺣﻴﻄﻪ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ. ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
  مشاهده دسته بندی پایان-نامه – پایان نامه های رشته علوم تربیتی
  file.pnublog.com/category/45/پایان-نامه‎Cachedبررسی رابطه سبک های دلبستگی با تعارضات زناشویی در زوجین جوان شهر زنجان …
  بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر.
  شیوه های مسئولیت پذیری نوجوان – پژوهشکده عفاف
  www.efafinstitute.ir/…/شیوه%20های%20مسئولیت%20پذیری%20نوجوان‎Cached11 ژوئن 2016 … روش تحقیق، توصیفی و جامعه آماری آن دانش آموزان دختر و پسر مقطع … مورد اخیر در
  حیطه ارزش های عالی قرار می گیرد و ضامن عمل به آن شخصیت … حوزه مسئولیت انسان
  شامل مسئولیت فردی، خانوادگی، اجتماعی، نزدیکان، و ….. پژوهش، بررسی تأثیر شیوه
  فرزندپروری بر میزان مسئولیت پذیری بود که مورد تأیید قرار گرفت.
  راه های تقویت مسئولیت پذیری در نوجوانان – متا – Page 1 of 2
  irmeta.com/meta/b229/t2829/‎Cached
  Similar26 آگوست 2010 … Page 1 of 2: نقش والدین در مسئولیت پذیری نوجوانان جامعه شناسان بر این باورند، …
  در این میان خانواده به عنوان اولین نهادی كه فرد از بدو تولد بسیاری ابعاد ….. مورد اخير
  در حيطه ارزش هاي عالي قرار مي گيرد و ضامن عمل به آن شخصيت انسان است، ….. والدين
  و ميزان مسئوليت پذيري نوجوان رابطه معناداري وجود دارد؛ اما با بررسي …
  اخلاق حرفه‌اي؛ ضرورتي براي سازمان | معرفت اخلاقي
  marefateakhlagi.nashriyat.ir/node/35‎Cached
  Similar10 فوریه 2011 … همچنين به ويژگي‌هاي افراد داراي اخلاق حرفه‌اي مانند احساس مسئوليت، … ز) اخلاق حرفه‌اي
  ، به منزلة شاخه‌اي از دانش اخلاق به بررسي تكاليف اخلاقي در يك حرفه و … اخلاق،
  سامان‌دهندة رفتار ارتباطي در مقياس فرد، سازمان، جامعه و روابط جهاني است. … در توسعة
  سازمان، لازم است در تعيين اثربخشي (ميزان تحقق اهداف سازماني) و هدايت …
  تقویت حس مسئولیت پذیری در کودکان – بامام نت – مجله استعدادیابی …
  www.bamom.net/تقویت-حس-مسئولیت-پذیری-در-کودکان/‎Cached5 آگوست 2016 … تقویت حس مسئولیت پذیری در کودکان یکی از وظایف عمده والدین است. …
  مسؤوليت‌پذيري افراد در هر جامعه‌اي، يكي از ارزش‌هاي آن جامعه محسوب می‌شود و از … كه
  پيرامون اين مسأله در داخل كشور صورت گرفته است، ميزان مسؤوليت‌پذيري جوانـان و …
  در حالي كه اگر جوانان و نوجوانان در خانواده و مدرسه مسؤوليت‌پـذيري را يـاد بگيرند و …
  [PDF] ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ
  www.muk.ac.ir/JiroCMS/Files/Upload/Users/…/salamatravan.pdf‎Cached
  Similarﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﻴﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﻱ. ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  … ﺍﺳﺖ، ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ. ﺑﺎﻳﺪ ﺑ. ﻪ
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﺩﺭﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻲ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ….. ﺩﻻﻳﻞ
  ﺷﻜﺴﺖ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺮﺩ ﻭﺟﻬﺖ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍ … ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ.
  فصلنامه جامعه شناسي كاربردي، – Magiran
  www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6008‎Cached
  Similarبررسي مولفه هاي ارزش فرزندان از نظر زنان 49-15 ساله شهر شيراز … استيك به تحليل
  رابطه متغيرهاي عزت نفس،مقايسه اجتماعي،نفوذ خانواده و دوستان،ميزان …. بررسي
  تاثير ازخودبيگانگي اجتماعي در مسئوليت اجتماعي موردمطالعه: كاركنان شركت نفت
  كرمانشاه …. تحليل رابطه بين جامعه پذيري سازماني، رفتار رهبري، هويت سازماني و
  فرهنگ …
  [PDF] مقاله تحقيقي بررسی کیفیت زندگی شغلی پزشکان خانواده در استان …
  www.jmciri.ir/files/site1/user…/admin-A-10-1-1651-8973eb3.pdf‎Cachedدر طرح مشخص شد همه ی حیطه های كیفیت زندگی شغلی )رضايت از شغل و حرفه،.
  شــرايط كاری، …. پزشــکان خانواده روستایی به طور معنی داری میزان رضایت شغلی.
  باالتری از پزشکان … سرشماری با حداقل 70 درصد پوشش جامعه 114 نفر بود. جهت جمع
  آوری داده ها از ….. حس وابســتگی، مســئولیت پذیری و در نتیجه افزایش بهره وری،.
  کارایی و …
  جناب آقاي دكترسيد مرتضي نوربخش – دانشگاه البرز
  www.alborzq.ac.ir/2013-10-17-07…/107-2013-11-05-19-21-28‎Cachedبررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی جوانان 18 ای 25 سال. سوگند محمد پور
  سیادی. بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه. فاطمه ملایی. بررسی و …
  رشته روانشناسی – کتابخانه مقالات و پایان نامه ها
  qlib.ir/index.php?route=product/category&path=101_111‎Cachedبررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستي شهر نيشابور در سال 1386 … بررسی میزان
  مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی …
  [PDF] بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش … – NCBA
  ncba.ir/saveAsPDF=15874‎Cached:Web version ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی در ﺣﯿﻄﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ. ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ.
  ﻫﺪﻓﻬﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻨﺠﺎر ﻫﺎ ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﻓﺮد.
  زنان و مسائل اشتغال
  www.jobportal.ir/s1/Default.aspx?ID=9_3_871_9_731‎Cached
  Similar7 فوریه 2012 … پژوهش حاضر با هدف «بررسي تأثير اشتغال زنان بر رضايت همسرانشان از … اين پديده
  جامعه و مخصوصاً خانواده ايراني را از جهاتي بسيار تحت تاثير قرار داد و چهره … مي‌كنم»
  و در ادامه مي‌افزايد كه در عمل از «حيطه فرهنگ و شخصيت مرتبط با منش …. مانند نوع شغل
  مردان، ميزان مسئوليت پذيري زنان و ميزان ارتباط با اطرافيان و …
  [PDF] بررسی میزان و عوامل مرتبط با آسیب پذیری روان شناختی کارکنان راهور …
  rahvar120.ir/uploads/1_34_1444476557748_6.pdf‎Cached
  Similarمؤثر باشد وليکن با یك نگاه دقيق به وضعيت جامعه و واقعيت های موجود در آن درمی …
  اســترس های فردی، خانوادگی و شغلی بر ســالمت روان کارکنان و درنتيجه عملکرد …
  آگاهی از ميزان آسيب پذیری روان شناختی کارکنان راهور در حيطه های آسيب پذیری، …
  بدین ترتيب اگر بين وظایف و مســئوليت های شــغلی، قوانين و مقررات، منابع و
  امکانات با.
  [PDF] زنان متاهل شهر مشهد اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کیفیت زندگی و …
  ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/589326‎Cached1 آوريل 2016 … واقعیت درمانی گروهی، کیفیت زندگی، مسئولیت پذیری …… برای تعیین نیازهای
  حیطه سالمت و ارتقای سطح سالمتی افراد،. باید. کیفیت … ارتباطی که وی با خانواده،
  دوستان و جامعه دارد به چه میزان ارضا کننده می باشد … هدف از تحقیق حاضر بررسی
  اثربخشی واقعیت درمانی به روش گروهی بر کیفیت زندگی و مسئولیت.
  [PDF] ﭼﮑﯿﺪه : واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی – مطالعات توسعه اجتماعی ایران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد …
  jisds.srbiau.ac.ir/article_1821_77edc7479d79693754049b1e25ac618b.pdf‎Cached
  Similar22 ژانويه 2010 … ﺗﺤﺼﯿﻼت زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ و ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس وﺟﻮد دارد و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت …. ﺑﺤﺚ و ﺗﺮدﯾﺪ
  ﻧﺪارد، اﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ و ﺣﻀﻮر وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زن ﺷﺎﻏﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ … ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ
  ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ ﭘﯿĤﻣـﺪﻫﺎی آن روﺷـﻦ … ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
  اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ ﻣـﺮدان در ﺟﺎﻣﻌـﻪ، از ﯾـﮏ ﻃـﺮف ﻧﻈـﺎم …. ﭘﺬﯾﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺪ.
  اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر عزت نفس و تعهد زناشویی زوجین
  fcp.uok.ac.ir/article_15723_1886.html‎Cachedهدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی واقعیت درمانی بر تعهد زناشویی و عزت
  … جامعه پژوهشی در این تحقیق را کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره سطح شهر
  سنندج … در واقعیت درمانی بر مفاهیمی چون، کنترل، مسئولیت پذیری و انتخاب
  تاکید …. و خانوادگی و به ویژه افزایش میزان تعهد زناشویی و عزت نفس زوجین مطرح
  می‌گردد.
  مشارکت پذيري اعضاي خانواده
  www.tebyan-ardebil.ir/description.aspx?id=25545‎Cached
  Similar7 سپتامبر 2011 … از چه راه هايي مي توان اعضاي خانواده را مشارکت پذير نمود؟ 1- خانواده. جامعه شناسان … هاي
  مورد توجه (که ريشه در نوع جامعه مورد بررسي محقق و نيز چارچوب و مباني نظري … و از
  تعامل مقبولي برخوردار است، ميزان همبستگي آن نسبت به خانواده اي که فاقد …..
  مسئوليت نسبت به مسلمين يکي از وظايف عمومي هر مسلمان در حيطه قدرت و …
  [PDF] ﮔﺮا) ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ر – پژوهش ملل
  https://www.rnmagz.com/images/PDF16/Pajooheshe-Mellal-16-3.pdf‎Cached5 آوريل 2017 … … از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺟﺎﻣﻌـﻪ … و ﻣﺎدر اﻓﺰاﯾﺶ (ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺒﺮﮔﺮا) ﯾﺎﺑﺪ،
  ﻣﺸﺎرﮐﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿـﻦ ﺑـﻪ …. ﺷﺪن دﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪﺭت و ﺗﻘﻮﯾﺖ
  ﺭوﺣﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. ﭘﺬﯾﺮی. ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ. دﺭ ﺑﺮﺭﺳﯽ. ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ….. ﺣﯿﻄﻪ. ﻫﺎي ﺍﻋﻤﺎل ﻗﺪرت
  در ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮي در ﺍﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍده ﺑﻪ ﯾﮏ. ﺳﻨﺦ. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺶ. ﮔﺎﻧﻪ ﺍز ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت …
  چگونه می توانم میزان مسولیت پذیری دانش آموزان را در کلاس بهبود بخشم
  tarahi-88.blogfa.com/post/717‎Cachedطراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش – چگونه می توانم میزان مسولیت پذیری دانش …
  خانواده دانش آموزان بیشتر از قشر متوسط و مذهبی جامعه بوده که در منطقه طلاب زندگی می
  کنند. …. مورد اخير در حيطه ارزش هاي عالي قرارمي گيرد و ضامن عمل به آن شخصيت
  انسان ….. حس مسئولیت پذیری در دانش آموزان تحلیل وتفسیر نتیجه بررسی عملکرد
  دانش …
  [PDF] رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در دانش آموزان مقطع … – مجله علمی پژوهان
  psj.umsha.ac.ir/article-1-128-fa.pdf‎Cachedبا هدف بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهر همدان در
  سال 1392 انجام گرديد. … ارتقاء دهنده سالمتي: فعاليت بدني و مسئوليت پذيري
  سالمتي در بين یافته ها: … جامعه مي تواند بسيار سودمند باشد و باعث ارتقاء سطح
  سالمت جسمی و روانی دانش آموزان گردد. ….. ميزان حمايت اجتماعي درک شده از سه منبع
  خانواده، ]23[.
  بررسی عوامل مؤثر در کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر
  pqfile.com/downloads/بررسی-عوامل-مؤثر-در-کسب-مهارت-های-اجتما/‎Cached28 سپتامبر 2017 … مهارت های اجتماعی رفتارهایی نظیر همکاری، مسئولیت پذیری ، همدلی، خویشتن داری …
  است که متأثر از سطوح مختلف بوم شناختی شامل خانواده، مدرسه و جامعه می باشد . …
  ديگر ابعاد رشد و حيطه هاي تعليم و تربيت ازجايگاه ويژه اي برخوردار است. … ضمناً
  بررسی میزان و نحوه ی کسب مهارت های اجتماعی و نقش آن در زندگی اجتماعی …
  [PDF] انعطاف پذیری از دیدگاه روان شناسی تحولی مهديه سادات خشوعي چكيده ها كلي
  edu.bojnourdiau.ac.ir/article_518225_4a59464c8e74e2e1aace59c0de4a2a7d.pdf‎Cachedرود، در خانواده، محیط کار و در. همسایگی خود … های روانی والدین، بدرفتاری، فقر شهری،
  خشونت در جامعه،. بیماری … رویکردهای متغیرگـرا که به بررسی ویژگی و متغیرهای
  انعطاف پذیری مانند …. اسـاس نمرات باال به عنوان انعطاف. پذیر شـناخته شـده است باید
  در سایر. حیطه ….. مسئولیت پذیری، تصمیم گیری و یادگیری از اشتباهات و موفقیت.
  مسایل فرزندان طلاق در ایران و مداخلات مربوطه … – مطالعات زن و خانواده
  jwfs.alzahra.ac.ir/article_2209.html‎Cachedسرانجام اینکه، آنچه در این مطالعات مورد غفلت واقع شده، بررسی آسیب‌های اجتماعی … به
  طوری که یکی از پیامدهای طلاق در جوامع امروز، افزایش میزان و نوع رفتارهای انحرافی
  است. … جامعه آماری پژوهش‌های موجود درمورد فرزندان طلاق چه گروه‌هایی را در بر می گیرد و
  یا …… «مقایسه سلامت روان، عزت نفس و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر مقطع
  راهنمایی …
  وبلاگ گوپاس | شیطنت های کودکانه | وبلاگ گوپاس
  blog.goopas.com/شیطنت-های-کودکانه/‎Cached8 مارس 2015 … پایان نامه بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری و آموزش کودکان مقطع اول ابتدایی …
  بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان در حیطه خانواده و جامعه.
  رابطه سرمایه های روانشناختی با مسئولیت پذیری اجتماعی در نوجوانان …
  www.academia.edu/…/رابطه_سرمایه_های_روانشناختی_با_مسئولیت_پذیری_اجتماعی_در_نوجوانان‎Cachedاهمیت مسئولیت پذیری در شرایط جامعه چند فرهنگی موجود ایران اهمییت مض اعف پیدا
  …. هایی خدمت کنیم که خارج از حیطه نیازهای فردی ، اهداف ، و نگرانی های ما قرار دارند
  . … بررسی رابطه سرمایه های روان شناختی و مولفه های آن با مسئولیت پذیری نوجوانان
  است . … یعنی با افزایش سرمایه های روانشناختی میزان مسئوولیت پذیری اجتماعی
  نیز …
  زن و اشتغال در ایران | Foroozandeh Saedi | Pulse | LinkedIn
  https://www.linkedin.com/…/زن-و-اشتغال-در-ایران-foroozandeh-saedi‎Cached
  Similar15 مارس 2015 … به بيان ديگر، بين ميزان اشتغال زنان و شمار فرزندان در خانواده نسبت … در اين
  تحقيقات، مسئوليت نگهداري و تربيت فرزندان و اداره امور خانه از … از اين رو، بررسي
  و شناخت چگونگي تأثير اشتغال زنان معلم در خانواده و در حيطه …. جامعه مبارزه کنند و
  به خصوص نسبت به احقاق حقوق زنان اسيب پذير و اقليت ها حساس باشند.
  خانواده امروز و آسیب های آن – women
  women.tavanir.org.ir/asibKH.asp‎Cached
  Similarبرای تعریف خانواده متعادل، دو بعد کارکردها و ساختار خانواده را مورد بررسی اجمالی …
  بر اين اساس هر دو رویکرد جامعه شناسی و دینی به نوعی به کارکرد حداقلی برای … در
  اثر تعامل با یکدیگر، تربیت فرزندان شایسته، آموزش مسئولیت پذیری و صبر در
  … دقیق و روشن برای خانواده تعریف کنیم یا اسلام، میزان بالایی از انعطاف پذیری را
  در …
  [DOC] توانمندسازی خانواده محور – Bushehr University of Medical Sciences …
  eprints.bpums.ac.ir/435/1/ZAREEI.AHMADREZA1.docx‎Cached
  Similarبررسی تأثیر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور به روش آموزش چندرسانه ای (مالتی
  … شده در این پایان نامه حاصل مطالعات علمی و عملی اینجانب بوده، مسئولیت صحت و …..
  در گزارش سازمان جهانی بهداشت که در سال 2003 منتشر شد میزان شیوع بیماری آسم در
  …. بهبود کيفيت زندگي افراد مبتلا به بيماري مزمن، مسئوليت پذيري، تعامل بهتر …
  بررسی عوامل موثر خشونت شوهران علیه زنان در خانواده(مطالعه موردی زنان …
  qazvinprisons.ir/بررسی-عوامل-موثر-خشونت-شوهران-علیه-زنا/‎Cached2 فوریه 2016 … یکی از مهمترین ویژگی های خشونت خانوادگی که بررسی در مورد آن ضروری … بنابراین
  يكي از بارزترين خشونتها در جامعه امروزي، خشونت عليه زنان است و در … آسیب پذیر
  یعنی کودکان، زنان و سالمندان به شمار می آید(رفیعی فر،۱۳۸۰: ۴۳). … و روانی زنان،
  افت کارایی، عدم رسیدگی به مسئولیت های خانوادگی، عدم اعتماد به …
  سید کاظم نظام-کارشناس ارشد جامعه شناسی – مقاله با عنوان خانواده و …
  seedkazem.blogfa.com/post-62.aspx‎Cachedسلامت می تواند در حوزه جسم انسان یا در حیطه روح و روان او مطرح شود، سلامت می تواند …
  تبیین جایگاه سلامت معنوی در خانواده و بررسی تاثیرات متقابل احتمالی بین سلامت
  …. تعهد دینیو معنویت موجب فعال شدن مسئولیت پذیری شخص در زمینه اصول و باورهای
  … حمایت اجتماعی با افزایش میزان جان به در بردن از انواع مختلف سرطان رابطه دارد.
  علوم تربیتی و روان شناسی – کافی نت دانشجویان – بلاگفا
  4223682.blogfa.com/cat-118.aspx‎Cached
  Similarپایان نامه بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران کلیوی روانشناسی …… پایان نامه
  بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع …
  [PDF] اصل مقاله
  jsp.uma.ac.ir/article_74_5bdbef3ba99d014c5d20ad86951af88d.pdf‎Cached
  Similar16 ا کتبر 2012 … ي ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺧﺎﻧﻮاده از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزي. ﺧﺎﻧﻮاده دﺳﺖ … ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻧﮕﺮش. ﻫﺎي ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ
  واﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮار دارد. (. رﺿﺎﻳﻲ،. ). 1387. ﺑﺮرﺳﻲ. ﻧﻘﺶ ﻧﮕﺮش. ﻫﺎي. ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ. واﻟﺪﻳﻦ.
  [PDF] اعتماد اجتماعی
  guilan.ac.ir/mali/wp-content/uploads/sites/37/2016/01/اعتماد-اجتماعی.pdf
  در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ اﻳﺠـﺎد اﻋﺘﻤـﺎد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ … اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮﻳﺎت و ﺗﺌـﻮري
  ﻫـﺎي ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ اﻋﺘﻤـﺎد. و. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ. و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻋﺘﻤﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﺠﺎد و ﺗﻐﻴﻴـﺮ. آن.
  [PDF] بررسي رابطة ويژگي هاي شخصيتي با عملكرد شغلي كاركنان رسته هاي …
  phr.jrl.police.ir/…/b09abcb8879bbca29752d24f4f47c195678a1d2c.pdf‎Cached
  Similarهدف از انجام این تحقیق بررســی رابطة بین ویژگی های شــخصیتی با عملکرد شغلی
  … رابطة معناداری وجود ندارد و تنها بین ویژگی مســئولیت پذیری و عملکرد شغلی ….
  برون گراها، البته جامعه گرا بوده اما توانايي اجتماعي فقط يكي از صفاتي است كه
  حيطه …. جدول3:آزمون t تک نمونه ای در مورد ميزان انعطاف پذیری کارکنان رسته های
  مأموریتی.
  توصیه های بانک جهانی در مبارزه با فقر – مسئولیت پذیری اجتماعی …
  hami.tehran.ir/csr/?p=393‎Cachedبه عنوان مثال در زمینه بهداشت و درمان، تنظیم خانواده، آموزش اساسی و تغذیه، نیازمن
  استفاده از مخارج بیشتر دولتی است. … تفکیک وظایف سازمان ها در فقرزدایی از جامعه:
  به منظور تعیین وظایف هر یک از … رعایت اصول مسئولیت پذیری اجتماعی در بخش های
  مختلف کسب و کار … ۷٫ بررسی منظم شاخص های اندازه گیرنده میزان موفقیت پروژه.
  جامعه ایرانی بی مسئولیت شده است؟ – برترین ها
  www.bartarinha.ir/fa/news/…/جامعه-ایرانی-بی-مسئولیت-شده-است‎Cached17 مارس 2017 … در این میان افراد یا بعضا گروه هایی هستند که ردای مسئولیت پذیری بر تن کرده و در
  راستای اصلاح جامعه بر می خیزند. آدم ها و … های او می تواند در حیطه وسیع تری از جامعه در
  مقایسه با دغدغه های فردی و خانوادگی موثر واقع شود. …. همچنین میزان ادغام یا Indusion
  در کشورهایی که نابرابری در آنها کمتر است، …. در انتظار بررسی:0.
  [PDF] تأثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بر سازگاري مادران داراي كودك عقب ماندة
  noandish.behzisti.ir/ImageGallery/…/file/…/noandish/…/heyvadi.pdf‎Cachedمادر به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي، از جامعه مورد نظر انتخاب … خانوادگي،
  هيجاني و سازگاري كلي مادران داراي كودك عقب 2اجتماعي … مسئولیت پذیري ها و تحول
  شــخصیت متعادل و متعالي انسان در نتیجه …. امــروزه یكي از مهم ترین زمینه هاي مطرح
  شــده در حیطة روانشناســي … در همین راســتا، ویوان)2007(، با بررســي میزان اســترس
  و.
  [PDF] بررسی.میزان.خشونت.جنسی.در.زنان.نابارورمراجعه.کننده. . به … – Statistics
  journals.sbmu.ac.ir/en-jnm/article/viewFile/5836/5031‎Cached
  Similarهدف از این پژوهش تعیین میزان خشونت جنسی در زنان نابارور. مراجعه کننده به مراکز …
  در موقعبت ناباروری، زنان مسئولیت. بیشتری را برای ….. واقعي خود در خانواده و جامعه،
  حاکم نبودن منطق در خانواده,. توقعات دست … بیماری های روحی روانی در آنان باشد که از
  حیطه پژوهش ما. و همكاران … انزواطلبی اجتماعی، انواع هراس، احساس آسیب پذیری، ترس،.
  نشریه عصیان | ماعصیانگرانیم، این آغاز عصیان است.
  https://nashriyeosyan.wordpress.com/‎Cached
  Similarتفکیک جنسیتی اول با حجاب اجباری در سطح جامعه و اداره ها و… … روز به روز این حلقه
  تنگ تر شد و حیطه های بیشتری را دربرگرفت. … مسئولان می گویند این فرم ها
  برای بررسی میزان استقبال و آگاهی از علایق دختران است. ….. مردان و توانمند سازی
  اعضای خانواده در مسئولیتپذیری، تعاملات خانوادگی و ایفای نقش و رسالت خود حمایت
  کنند.
  [PDF] زنان برای تصدی مسئولیتهای سنگین به حمایت … – شرکت ملی نفت
  nioc.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=9f2cc17b-7b3a-47ed-91ca…‎Cachedزنان در جامعه بررسی شــود، می بینیم نسبت به. سالهای قبل درصد … کرده و به
  کارکنان، بازنشستگان و خانواده های این. صنعت در کل …. روشــهای جدیدی از تفکر را
  به حیطه رهبری و مدیریت. وارد کننــد. … نوع رفتار ها تنها اثر تخریب فردی ندارد و به
  همین میزان. بهره وری …. ذات عطوفت پذیری و سعه صدری به طور ذاتی دارند نسبت به
  سایر.

  پیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان

 • دانلود پژوهش آمار
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی مدیریت
 • دانلود تحقیق نقش سیستمهای اطلاعاتی و تكنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پژوهشگری معلمان
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازی رایانه ای
 • دانلود پژوهش بررسی طرح تولید نان های صنعتی و بهبود دهنده ها
 • دانلود مبانی نظری بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینما
 • دانلود مبانی نظری قدرت در نگاه مارکسیسم، نخبه گرایان و…
 • دانلود تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات
 • دانلود پژوهش خواص سوپرآلیاژها و مقاومت آنها در برابر خوردگی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی چیست
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت
 • دانلود پژوهش ذوب و تصفیه فولاد
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس
 • نقد و بررسی آثار معماری جیمز استرلینگ
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد
 • نقاشی دیواری دو امام زاده در استان گیلان شهر لاهیجان
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به مواد مخدر
 • تکنولوژی اجراء در سد خاکی با هسته رسی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش استنادها درایران وجهان
 • چرا و چگونه میکرو RNA ها را بررسی می کنند ؟ MicroRNA: Why Study It and How
 • ادبیات و پیشینه تحقیق بازار سرمایه
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق در اسلام
 • دانلود مقاله حشرات، قارچ، میكروارگانیسم ها
 • ادبیات و پیشینه تحقیق افسردگی
 • دانلود مقاله اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری
 • ادبیات و پیشینه تحقیق اختیارات سرمایه گذاری
 • دانلود مقاله خوراک تغذیه در گاو
 • ادبیات و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای
 • دانلود مقاله خوراک حیوانات اهلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهداف پیشرفت تحصیلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان (فصل دوم)
 • دانلود مبانی و پیشینه نظری هویت و نحوه شکل گیری آن (فصل دوم پایان نامه)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری رابطه فرسودگی شغلی و شغل آموزگاری
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری دلزدگی زوجین در زندگی زناشویی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه کاری کارکنان(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویتی(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی مادران باردار(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد ویژگی های شخصیتی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های مدیریت(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک بینایی و شنوایی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی و سلامت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویت فردی و پیشرفت تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش حافظه و ابعاد حافظه(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های عشق ورزی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش انگیزه یادگیری بالینی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری خود تنظیمی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه های انگیزه پیشرفت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال ADHD یا بیش فعالی و نقص توجه(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی و افکار خودکشی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد سرشت و منش در شخصیت (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و شیوه های فرزندپروری(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش موسیقی درمانی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش امیدواری و امید به زندگی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سوگیری توجه(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اعتیاد و مصرف مواد(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش روان درمانی حمایتی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب امتحان(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های عملکرد تحصیلی و پیشرفت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های اجتماعی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مولفه های خلاقیت(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارهای خودکنترلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداری و خویشتن داری(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش راهبرد های فراشناخت(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی فردی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد تربیت معنوی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ماهواره و نهاد خانواده(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای فراشناخت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل محتوا(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس تحصیلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش احساس تنهایی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهيم فرسودگي وحمايت شغلي (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش لکنت زبان(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت خدمات مراکز آموزشی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد هوش هیجانی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات یادگیری(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات تغذیه و خوردن(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی روانشناختی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیمان شکنی زناشویی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور از خود یا خودپنداره(فصل دوم پایان نامه)
 • <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://doc.lono.ir/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be
 • فرستادن دیدگاه

  نوشته‌های تازه

  × بستن تبلیغات