× بستن تبلیغات
نوامبر
15
2017

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

باپیشرفت صنعت وتکنولوژی بالطبع تغییرات محیط واجتماع تأثیرات شرکتها برجامعه مورد توجه قرارگرفته است ازآنجائیکه گردانندگان شرکتها مدیران هستند و نظرات آنان تأثیرگذاراست لذاتوجه به اخلاق مدیران نیز مسئول بودن آنها درقبال جامعه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی مدیران موردبحث سالهای اخیر بوده استپیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان

 • دانلود پژوهش آمار
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی مدیریت
 • دانلود تحقیق نقش سیستمهای اطلاعاتی و تكنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پژوهشگری معلمان
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازی رایانه ای
 • دانلود پژوهش بررسی طرح تولید نان های صنعتی و بهبود دهنده ها
 • دانلود مبانی نظری بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینما
 • دانلود مبانی نظری قدرت در نگاه مارکسیسم، نخبه گرایان و…
 • دانلود تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات
 • دانلود پژوهش خواص سوپرآلیاژها و مقاومت آنها در برابر خوردگی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی چیست
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت
 • دانلود پژوهش ذوب و تصفیه فولاد
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس
 • نقد و بررسی آثار معماری جیمز استرلینگ
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد
 • نقاشی دیواری دو امام زاده در استان گیلان شهر لاهیجان
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به مواد مخدر
 • تکنولوژی اجراء در سد خاکی با هسته رسی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش استنادها درایران وجهان
 • چرا و چگونه میکرو RNA ها را بررسی می کنند ؟ MicroRNA: Why Study It and How
 • ادبیات و پیشینه تحقیق بازار سرمایه
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق در اسلام
 • دانلود مقاله حشرات، قارچ، میكروارگانیسم ها
 • ادبیات و پیشینه تحقیق افسردگی
 • دانلود مقاله اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری
 • ادبیات و پیشینه تحقیق اختیارات سرمایه گذاری
 • دانلود مقاله خوراک تغذیه در گاو
 • ادبیات و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای
 • دانلود مقاله خوراک حیوانات اهلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهداف پیشرفت تحصیلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان (فصل دوم)
 • دانلود مبانی و پیشینه نظری هویت و نحوه شکل گیری آن (فصل دوم پایان نامه)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری رابطه فرسودگی شغلی و شغل آموزگاری
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری دلزدگی زوجین در زندگی زناشویی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه کاری کارکنان(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویتی(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی مادران باردار(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد ویژگی های شخصیتی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های مدیریت(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک بینایی و شنوایی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی و سلامت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویت فردی و پیشرفت تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش حافظه و ابعاد حافظه(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های عشق ورزی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش انگیزه یادگیری بالینی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری خود تنظیمی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه های انگیزه پیشرفت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال ADHD یا بیش فعالی و نقص توجه(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی و افکار خودکشی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد سرشت و منش در شخصیت (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و شیوه های فرزندپروری(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش موسیقی درمانی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش امیدواری و امید به زندگی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سوگیری توجه(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اعتیاد و مصرف مواد(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش روان درمانی حمایتی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب امتحان(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های عملکرد تحصیلی و پیشرفت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های اجتماعی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مولفه های خلاقیت(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارهای خودکنترلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداری و خویشتن داری(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش راهبرد های فراشناخت(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی فردی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد تربیت معنوی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ماهواره و نهاد خانواده(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای فراشناخت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل محتوا(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس تحصیلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش احساس تنهایی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهيم فرسودگي وحمايت شغلي (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش لکنت زبان(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت خدمات مراکز آموزشی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد هوش هیجانی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات یادگیری(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات تغذیه و خوردن(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی روانشناختی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیمان شکنی زناشویی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور از خود یا خودپنداره(فصل دوم پایان نامه)
 • <a rel="nofollow" href="http://doc.lono.ir/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be
  لینک منبع و پست :

  اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران  http://lono.filebooker.com/product-31403-The-importance-of-ethics-and-social-responsibility.aspx

  SID.ir | اخلاق و مسووليت اجتماعي در مديريت آموزشي
  fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=7411‎Cached
  Similarدانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی اخلاق و مسووليت اجتماعي در مديريت آموزشي
  . … مقاله ضمن بيان ضرورت و اهميت اخلاق و مسئوليت اجتماعي، ريشه هاي فردي و …
  اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران – روزنامه صمت
  www.smtnews.ir/report/7528-اخلاق-و-مسئولیت-اجتماعی-مدیران.html‎Cached
  Similar15 مارس 2015 … به این بهانه و برای آشنایی بیشتر مخاطبان با مسئولیت‌های مدیران در عرصه‌های … است،
  نظرتان را درباره اهمیت مسئولیت اجتماعی مدیران بیان کنید.
  اخلاق و مسئولیت اجتماعی در مدیریت آموزشی
  https://jpsyedu.ut.ac.ir/article_10579_1061.html‎Cached
  Similarسه جنبه عدالتی مراقبه ای و انتقادی اخلاق و مسئولیت اجتماعی در سازمان های … ضمن
  بیان ضرورت و اهمیت اخلاق و مسئولیت اجتماعی ریشه های فردی و اجتماعی و آثار آن را
  بر …
  مقاله اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران
  bankmaghale.ir/مقاله-اهمیت-اخلاق-و-مسئولیت-های-اجتماع/‎Cached
  Similarمقاله اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل
  ویرایش می باشد و دارای ۴۵ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک …
  مقاله بررسی رابطه بین اخلاق و مسئولیتهای اجتماعی مدیران جهت نیل به …
  https://www.civilica.com/Paper-CQM07-CQM07_023=بررسی-رابطه-بین-اخلاق-و-مسئولیتهای-اجتماعی-مدیران-جهت-نیل-به-توسعه-پایدار.html‎Cachedبررسی رابطه بین اخلاق و مسئولیتهای اجتماعی مدیران جهت نیل به توسعه پایدار …
  درمقاله حاضر باارائه تاریخچه اخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران ونیز اهمیت آن درجامعه …
  مسئولیت اجتماعی مديران
  www.donyayekhodro.com/72455/مسئوليت-اجتماعي-مديران/‎Cached
  Similar20 مارس 2015 … اشاره در عرصه مديريت و سازمان، از مسئوليت اجتماعی به عنوان اخلاقيات فرا سازمانی
  ياد می گردد. … به اين بهانه و براي آشنايي بيشتر مخاطبين با مسئوليت هاي مديران در
  عرصه هاي … است ، نظرتان را در مورد اهميت مسئوليت اجتماعي مديران بيان كنيد. … 2-
  اخلاق مديريت و مسئوليت اجتماعی در رابطه با رعايت ارزش ها و اصول …
  اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران (بخش سوم) | – وکیل خانواده
  www.vakilekhanevade.ir/اهميت-اخلاق-و-مسئوليت-هاي-اجتماعي-مدير-3/‎Cached2 نوامبر 2016 … مدير يك سازمان زماني مي تواند به مسئوليت اجتماعي خود عمل نمايدکه سازمان وي در اهداف
  اقتصادي و مسئوليت هاي قانوني سازمانی خود موفق باشد و اگر غير.
  مقاله ها – مسئولیت اجتماعی مدیران
  maghalatesarable.blogfa.com/post/43/مسئولیت-اجتماعی-مدیران‎Cached
  Similarاهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران. امروزه اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران
  بيش از گذشته مورد توجه صاحب نظران رشته مديريت قرار گرفته است. مديران كساني …
  مسئولیت اجتماعی؛ اخلاقیات فراسازمانی – پایگاه مقالات علمی مدیریت
  system.parsiblog.com/…/مسئوليت+اجتماعي؛+اخلاقيات+فراسازماني/‎Cached
  Similar5 مه 2010 … عدم توجه به اخلاق کار در مدیریت سازمانها، در جوامعی مانند ایران که از یک سو دارای ….
  اساس منافع اجتماعی و اقتصادی را فراهم می‌آورد و تلاش فردی کم اهمیت و در … اگر
  شرکت داوطلبانه به برخی مسئولیتهای اجتماعی و اخلاقی خود عمل کند، …
  [DOC] عنوان مقاله: مدیریت اخلاق در سازمان
  www.pogc.ir/Portals/0/maghalat2/seri16/900728-2.doc‎Cached
  Similarاخلاق کار همان مسئولیت اجتماعی است: مسئولیت اجتماعی جنبه های عملی مدیریت …. در
  ایران نیز برخی شرکتها با پی بردن به اهمیت مدیریت اخلاق به تدوین کدهای اخلاق و …
  اخلاق حرفه‌ای در مدیریت – خبرگزاری فارس
  www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920408000662‎Cached
  Similar30 ژوئن 2013 … واژ‌گان کلیدی: اخلاق، اخلاق مدیریت، مسئولیت‌های اخلاقی مدیران، رهبری اخلاقی،
  تکنولوژی اطلاعات. …. مراد از رفتارهای ارتباطی اعم از رفتارهای فردی و اجتماعی است.
  … به‌دلیل اهمیت اخلاق‌ورزی مدیران در زندگی شخصی یکی از شاخص‌های …
  اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی روابط عمومی ها در فضای مجازی – شارا …
  www.shara.ir/…/اخلاق-حرفه-ای-و-مسئولیت-اجتماعی-روابط-عمومی-ها-در-فضای-مجازی‎Cached
  Similar20 ا کتبر 2014 … در این مقاله قصد داریم نقش و اهمیت اخلاق و مسئولیت اجتماعی روابط عمومی ها در … در
  تحقق اخلاق حرفه ای در سازمان می توان به شاخص های مطلوب در مدیریت …
  اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران – پایگاه مجلات تخصصی نور – نورمگز
  www.noormags.ir/view/en/articlepage/…/اخلاق-و-مسئولیت-اجتماعی-مدیران‎Similarمحمد قربانی,محمد مهدی زرندی,رضا حصاری ; مجله: مدیریت فردا ; پاییز و زمستان 1384 –
  شماره 11 و 12 ;
  اخلاق حرفه‌اي؛ ضرورتي براي سازمان | معرفت اخلاقي
  marefateakhlagi.nashriyat.ir/node/35‎Cached
  Similar10 فوریه 2011 … پیوند های اصلی … اين مقاله بر آن است تا به مفهوم اخلاق حرفه‌اي و اهميت و ابعاد
  گوناگون آن و نياز جوامع … همچنين به ويژگي‌هاي افراد داراي اخلاق حرفه‌اي مانند احساس
  مسئوليت، … در حالي که در غرب سكولار، در دانش‌هاي مربوط به مديريت و سازمان، شاخه‌اي
  با …. همچنين رفتار ارتباطي سازمان با محيط و نيز تعامل نهادهاي اجتماعي با …
  اخلاق حرفه‌اي فراتر از مسئوليت است – شورای عالی انقلاب فرهنگی
  sccr.ir/Pages/?current=news&gid=30&Sel=714672‎Cached19 آگوست 2014 … اخلاق حرفه‌اي(professional ethics)، يکي از زمينه‌هاي دانش مديريت به‌شمار …. و ارتقاء
  سلامت است، مسئوليت پاسخگويي در عرصه‌ اجتماعي نيز اهميت دارد. …. اين چهارپايه در
  سه حيطه اساسي از مسؤوليت‌هاي بيمارستاني آموزشي قرار مي‌گيرد.
  مفاهیم شهروند شرکتی و مسئولیت اجتماعی
  ijar.alzahra.ac.ir/article_2015_0.html‎Cachedبه دلیل این اهمیت، هدف مقاله حاضر این است تا با بررسی مفاهیم شهروند شرکتی و … از
  دیدگاه هنجاری8، کتاب بون توضیح خوبی برای مسئولیت‌های اجتماعی مدیران شرکت
  فراهم …. کارول (1979) چهار دسته مسئولیت اجتماعی شامل اقتصادی، قانونی، اخلاقی و …
  مسئوليت اجتماعي در سازمان – راسخون
  rasekhoon.net/article/show/…/مسئوليت-اجتماعي-در-سازمان/‎Cached
  Similar28 آوريل 2015 … در جوامع گوناگون، اخلاق در مديريت و به خصوص در سازمان ها اهميت ويژه اي … بنابراين
  با طرح مباحثي از قبيل مسئوليت هاي اخلاقي مديران و ارتباط آن با …
  اصول اخلاقی در مدیریت استراتژیک – نمایشگر دسته ای مطالب
  iraninsurance.ir/p358/-/asset…اخلاقی-در-مدیریت…/pop_up?_…‎Cachedامروز در تجزیه و تحلیل رفتار سازمان ها، پرداختن به اخلاق و ارزش های اخلاقی یکی از
  الزامات است. … اهمیت و ضرورت بحث های اخلاقی … خصوصی، رشد مطالعات اجتماعی و
  درخواست فرآیند برای پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی از سوی مراجع قانون و سیاسی
  دید.
  [PDF] اﺛﺮات اﺧﻼق ﺑﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
  ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/743584‎Cached
  Similar22 ا کتبر 2012 … ﺷﻮد. واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي: اﺧﻼق، ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ، اﺧﻼق ﺷﺮﮐﺘﯽ …… اﻫﻤﯿﺖ.
  ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ. وﯾﮋه ﭘﺲ. از دﻫﻪ. 1960. و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ ورود اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ.
  پژوهش های مسئولیت اجتماعی در خارج از کشور – مسئولیت پذیری …
  hami.tehran.ir/csr/?p=375‎Cachedزیرا CSR و TQM هر دو با تکیه گاه های اخلاقی سازگاری دارند، که می طلبد سازمان ها
  فراتر از … سطح فردی: میزان اهمیت مدیران به مسائل مربوط به مسئولیت پذیری
  اجتماعی …
  مفهوم رفتار اخلاقی در سازمان ها | مهندسین طرح و سازه کاسپین
  tscaspian.com/?p=484‎Cached
  Similarبه طور کلی انسان ها در بعد فردی و شخصیتی دارای ویژگی های خاص اخلاقی هستند که
  پندار، … سازمان ها، یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی دوران کنونی هستند که دامنه تأثیر
  آنها بر شئون … تجارب مدیران تجاری در آمریکا، ژاپن و بسیاری از موسسات خصوصی و
  شرکتهای … کسی که هوش اخلاقی بالایی دارد، مسئولیت اعمال و پیامدهای آن اعمال،
  همچنین …
  اصول و مبانی مدیریت – رفتار اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی
  www.iaunmanagement.blogfa.com/cat-4.aspx‎Cached
  Similarاصول و مبانی مدیریت – رفتار اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی – … در اين ديدگاه، همكاري
  اجتماعي، اساس منافع اجتماعي و اقتصادي را فراهم مي‌آورد و تلاش فردي كم اهميت و در …
  [DOC] سازمان و مسئولیت‌های اجتماعی مسئولیت سازمان‌ها این نیست که صرفاً …
  ftp://doc.nit.ac.ir/mec/…/s…/سازمان%20و%20مسئولیت.docx‎Cached
  Similarدر این نوشته، مسئولیت‌های اجتماعی سازمان و مباحث مرتبط با آن بیان می‌شوند و در
  نهایت … مسئولیت اجتماعی یعنی نوعی احساس تعهد به‌وسیله مدیران سازمان‌های تجاری
  بخش …. اخلاقی در توجه به اهمیت ذینفعان، افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت
  رقابتی، و.
  مسئولیت اجتماعی شرکتی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
  https://fa.wikipedia.org/wiki/مسئولیت_اجتماعی_شرکتی‎Cached
  Similarمسئولیت اجتماعی شرکتی (به انگلیسی: Corporate Social Responsibility) یا
  مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یا مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها از جستارهای “اخلاق کسب و …
  «اقتصاد»، «جامعه» و «محیطزیست»، در دهه های پایانی قرن بیستم شدت گرفته و منجر
  به … که مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی سازمانها یا CSR در دنیای مدیریت ظهور پیدا
  کند.
  مقاله: تاثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی در سازمان – مدیریت
  javaran.persianblog.ir/post/6/‎Cached
  Similar26 مه 2010 … اگر شرکت داوطلبانه به برخی مسئولیتهای اجتماعی و اخلاقی خود عمل کند، … به
  تحلیل و بررسی اهمیت و مفهوم مسئولیت اجتماعی در سازمان به این نتیجه …
  نقش هویت تیمی و هویت سازمانی بر عملکرد شغلی و مسئولیت اجتماعی
  ipom.journals.pnu.ac.ir/article_1457_112.html‎Cached
  Similar”تأثیر اخلاق کسب و کار بر مسئولیت اجتماعی بنگاه”، فصلنامه اخلاق درعلوم و …
  چالش های هویتی در تیم‌های مجازی و تأثیر آن بر رفتار اعضای تیم”، نشریه مدیریت … ”
  بررسی نقش تعدیلگری متغیر اهمیت مسؤولیت اجتماعی بر رابطه بین مسؤولیت …
  ایرنا – اخلاق حرفه ای و مسوولیت پذیری اجتماعی؛ تکلیف ها و چالش ها
  www.irna.ir/fa/News/82206488‎Cachedاخلاق حرفه ای (Professional ethics)، یکی از زمینه های دانش مدیریت به شمار می رود اما
  همه …. **بایسته های نهادینه شدن مسئولیت اجتماعی در سطح و پوششی گسترده در جامعه
  امروز … که به رغم درصدی تشابه معنایی، مرزبندی مشخصی با هم دارند، حائز اهمیت است.
  بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی – تحقیقات مدیریت …
  jearq.riau.ac.ir/article_319_114.html‎Cachedمقاله حاضر به بررسی مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی پرداخته است. … نیازهای
  اقتصادی، رعایت قوانین و مقررات عمومی، رعایت اخلاق کسب و کار و مسئولیت های …
  داری دارد، این یافته بدان معناست که تاکید بر اهمیت مسؤولیت اجتماعی و رعایت آن از
  سوی … الوانی، سید مهدی و قاسمی، احمدرضا، (1377): مدیریت و مسئولیت‌های اجتماعی
  سازمان، …
  مسئولیت اجتماعی و اخلاق کسب و کار – اتاق بازرگانی اهواز
  www.ahvazccim.com/fa/مسئولیت-اجتماعی-و-اخلاق-کسب-و-کار.html‎Cachedنايب رييس كميسيون مسوليت اجتماعي و اخلاق كسب و كار:اخلاق فردي و كاري حلقه …
  مسول هستند و اين مسوليت زماني ملموس خواهد بود كه طرح ها و برنامه هاي پيش بيني شده
  به … ها در وصول مطالبات خود اهميت ويژه قائل هستند در پرداخت تسهيلات به فعالان
  اقتصادي … بودن اين شركت ها بايد بيشتر ملموس شود و مديران آنها بايد پاسخگوتر
  باشند.
  [PDF] ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎزﻣﺎ
  jas.ui.ac.ir/article_18206_5dca76bee1e737e47055b1aa41d6b365.pdf‎Cachedﻫﺎي. ﻛﻠﻴﺪي: ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن. ،. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ. (CSR). ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ….. ﺑﻌــﺪ
  اﺧﻼﻗــﻲ. : ﺳــﻮﻣﻴﻦ ﺑﻌــﺪ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﺑﻌﺪ اﺧﻼﻗﻲ اﺳﺖ. از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛـﻪ ….
  ﻛﺎرﻛﻨﺎن. اﺳـﺘﻔﺎده. ﺷﺪه. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻫﺮ. ﮔﺰاره ﻣﻴﺰان. اﻫﻤﻴﺖ. ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻄﺮح ﺷﺪه. در آن ﮔﺰاره در ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس.
  زندگی تازه – اخلاق ومسئولیت های اجتماعی در مدیریت
  mahsaghanbari.blogfa.com/post/2‎Cached
  Similarزندگی تازه – اخلاق ومسئولیت های اجتماعی در مدیریت – زندگی خوب. … -عمل مدیریتی
  وقتی در حوزه اخلاق مطرح میشود که : بین منافع سازمانی و مسئولیت اجتماعی … جهت
  رسيدن به نتايج مطلوب امري انكار ناپذير و حائز اهميت فراوان در اداره بهينه سازمان است.
  آثار مثبت مسئولیت پذیری اجتماعی
  pr.iau-shahrood.ac.ir/fa/…/آثار-مثبت-مسئولیت-پذیری-اجتماعی‎Cached
  Similar9 مارس 2015 … خاستگاه بحث مسئولیت های اجتماعی، کشورهای صنعتی مغرب زمین است. … پایبندی
  سازمان ها و مدیران به وظیقه و مسئولیت اجتماعی شان، این موضوع در کشور ما …. و اقدامات
  آن، التزام اخلاقی درتوجه به اهمیت ذی‌نفعان، افزایش درآمد، سودآوری و …
  آقای مهدی صابری”رفتاراخلاقی ومسئولیت های اجتماعی” – اصول ومبانی …
  uaorganization.blogfa.com/author-ms.aspx‎Cached
  Similarرعایت اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی از راه افزایش مشروعیت اقدامات سازمان، …
  امروزه مدیریت اخلاق یکی از زمینه های علمی مدیریت به شمار می رود که دارای … جهت
  رسيدن به نتايج مطلوب امري انكار ناپذير و حائز اهميت فراوان در اداره بهينه سازمان است.
  [PDF] development74 23.7.93 – مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) – دانشگاه …
  jmsd.atu.ac.ir/article_71_922356454a56fdd6c076431fe9e144da.pdf‎Cached2 دسامبر 2013 … اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن داراي اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي اﺳﺖ .
  از ا …. ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ارزش ﻫـﺎي اﺧﻼﻗـﯽ در ﻣﺤـﯿﻂ ﮐـﺎر،. ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﺮوﻋ. ﯿﺖ اﻗﺪاﻣﺎت …
  [PDF] 690 K – دوفصلنامه اسلام و مدیریت
  im.rihu.ac.ir/article_351_8cf0ab295ea10bff310646b35802006a.pdf‎Cached
  Similar22 دسامبر 2013 … ﻫـﺎی. ﻧﻔـﻮذ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ،م۱۹۹۰و ۱۹۸۰. ﻣﺒﺎﺣﺚ. و ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﻼﻗﯽ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻔﮑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮده … اﻫﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﻼق در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت دروﻧﯽ ﻧﺸﺪن ارزش.
  مدیران – مديريت و اخلاق حرفه اي
  modiran1novin.blogfa.com/post-52.aspx‎Cached
  Similarنقش اين عوامل در موفقيت سازمان ها، هميشه يكسان نيست؛ بلكه وزن و اهميت هر يك از آنها
  با … ديويد مي گويد: در سازمان، اصول اخلاقي خوب از پيش شرط هاي مديريت استراتژيك
  خوب است؛ …. سازمان ها ومديران درمقابل مسئوليت ها وتعهدات اجتماعي چهار دسته اند :.
  لزوم توجه به مسئولیت اجتماعی در جامعه/تاثیر اجتماعی و فرهنگی و …
  www.iscanews.ir/news/649935‎Cached3 ژوئن 2016 … طبق منشور مسئولیت اجتماعی، سازمان ها موظفند بخشی از سود و درآمدشان را برای … ها
  باید در کنار سود و عمل به قانون نگاهی به بعد اخلاقی وظیفه شان هم داشته باشند. … که
  همه دستگاه ها به اهمیت مسئولیت پذیری اجتماعی در مقابل جامعه واقف شوند. … د – بعد
  عمومی و ملی: شامل انتظارات، خواسته ها و سیاست های مدیران عالی در سطح …
  اهمیت اخلاق حرفه ای در مدیریت و نحوه پیاده‌سازی آن | چطور
  chetor.com/21689-اخلاق-حرفه-ای-در-مدیریت-پیاده‌سازی/‎Cached… قانون اشاره دارد. در این مقاله درباره اهمیت اخلاق حرفه ای در مدیریت و نحوه پیاده‌سازی آن
  ، بیشتر می‌خوانید. …. تأسف‌ است. مهم، تلاش کردن برای هدفی ارزشمند است، نه رسیدن
  به جایگاه اجتماعی بالا. … وظایف و مسئولیت‌های کلیدی در فرآیند اجرای اخلاق حرفه ای.
  [PPT] منشور اخلاقی
  starrynights.persiangig.com/hrm/04.ppt‎Cached
  Similarبرنامه های اخلاق به مدیریت ارزشهای مطرح در مدیریت کیفیت , برنامه ریزی … شرکتها
  نهاد های اجتماعی هستند بنابراین مسئولیت ها اجتماعی دارند . … اهمیت اخلاق حرفه ای.
  [PPT] Slide 1 – CE Sharif
  ce.sharif.edu/courses/87-88/2/ce347/resources/…/PE-ethics1.ppt‎Cached“اصول اخلاقی شایسته ا ز پیش شرط های مدیریت راهبردی خوب است“. ”یکی از دلایل
  بالا … مسئولیت های اخلاقی سازمان و بنگاه در قبال محیط داخلی و خارجی. محیط حق دارد و

  دانشگاه علامه طباطبایی – مسئولیت اجتماعی مدیران
  allametabatabaee.blogfa.com/post-6.aspx‎Cached
  Similar21 مه 2007 … دانشگاه علامه طباطبایی – مسئولیت اجتماعی مدیران – Welcome to your weblog. … به
  صورت شفاف به عموم، بیانگر درک اهمیت مسئولیت اجتماعی سازمان است و … در يك
  صدسال اخير و خاصه دردهه هاي اخير، قلمرو اخلاق كسب و كارگسترده تر و …
  طراحي الگوي جامع تدوين منشور اخلاقي و مسئوليت اجتماعي سازمان
  www.mahed24.com/?show=p2&number=35&ci=2‎Cached
  Similarمسئولیت های انسان؛ از مسئولیت عبودی و فردی تا خانوادگی و اجتماعی … گستردگي
  اخلاقيات و اهميت تأثيرگذاري آن بر عملكرد افراد، سازمان‌ها، گروه‌هاي ذينفع و … مدلي
  جامع براي تدوين منشور اخلاقي و مسئوليت اجتماعي در سازمان‌ها تهيه شده است، ابتدا به
  …. علاوه‌بر تأثيري كه از طريق ارزش‌هاي مديران، كاركنان و ديگر افراد مرتبط بر فرايند

  مقالات/نقش مسئولیت اجتماعی سازمان ها در رعایت و ارتقاء حقوق شهروندی
  www.imj.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?…ID…‎Cached
  Similarواژه های کلیدی: حقوق شهروندی، سازمانها، مسئولیت اجتماعی . …. که مسئولیت اجتماعی
  در ارتباط با مسائل کلان سازمان و اخلاق در ارتباط با رفتار فردی مدیران و …. با توجه
  به اهمیت حقوق شهروندی و نقش مسئولیت اجتماعی سازمانها درارتقاء آن می توان به نتیجه

  [PDF] ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﮐﻠﯿﻪ ﺫﯼﻧﻔﻌﺎﻥ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻫﺴ
  www.payampetro.ir/fa/newsagency/pdf/10109‎Cached
  Similar23 ژوئن 2015 … ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ، ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﻭ ﺍﻃﺎﻋﺖ-ﭘﺬﯾﺮﯼ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺧﯿﺮﺧﻮﺍﻫﯽ. ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ
  ﺷﻮﺩ. … ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﻗﺮﻥ ﺑﯿﺴﺘﻢ، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻔﮑﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﮐﺴﺐ ﻭ
  ﮐﺎﺭ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺘﺮ ﺩﺭﺍﮐﺮ، ﺩﺭ … ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﯾﺎﻓﺖ .ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ …
  بررسی نحوه اجرای مسئولیت اجتماعی سازمان های بهداشتی و درمانی در …
  forsatnet.ir/…/تقاضای-القایی-خطر-اخلاقی-پیش-روی-مسئولیت-اجتماعی-بیمارستان-ها.html‎Cached21 آگوست 2016 … بررسی نحوه اجرای مسئولیت اجتماعی سازمان های بهداشتی و درمانی در گفت و گو با
  دکتر احمد احمدی / تقاضای القایی، خطر اخلاقی پیش روی مسئولیت اجتماعی
  بیمارستان ها … او ادامه می دهد: بحث مراجعه مجدد مخاطبان به مراکز درمانی بسیار حائز
  اهمیت … از نظر مدیریت سلامت مردود است و به عنوان یک خطر اخلاقی از آن یاد می شود.
  [PPT] اخلاق حرفه ای
  ta.mui.ac.ir/sites/ta.mui.ac.ir/files/akhlagh.ppt‎Cachedدر جامعه نیاز به اصول اخلاقی بقدری اهمیت دارد که اکثر ارزشهای اخلاقی معتبر به
  کتب … اجتماعی ممکن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه ای فراهم آورد اخلاق حرفه
  ای گویند(آزاد،1373) … مدیران باید خود به این اصول احترام گذارند و در رفتار خود آنها را
  تجلی دهند. اخلاق حرفه ای. مسئولیت های اخلاقی سازمان و بنگاه در قبال محیط داخلی و
  خارجی.
  اخلاق سازمانی: مشکلات، موانع و راه کارها – سامانه یکپارچه نشریات ناجا …
  bst.jrl.police.ir/content.php?pagename=show-article…id…1‎Cachedاعمال صحیح مدیریت اخلاقی در سازمان ناجا نه تنها نتایج مستقیم و درون سازمانی خوبی
  … فائق آمدن بر مسئولیت های اجتماعی سازمان است که امروزه روی آن تاکید فراوانی می
  شود، و … از این رو با پرداختن به اهمیت اخلاق در سازمان ناجا ، سعی شده برخی از عناصر
  و …
  [DOC] علم اخلاق چيست؟ – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم
  uast.muq.ac.ir/uploads/1_55562.doc‎Cached
  Similarچنان که بيان شد علم اخلاق يکي از شعبه هاي فلسفه به معناي عام آن بوده است. …. شايد
  براي درك مساله و اهميت بايد و نبايدهاي اخلاقي در حوزه دين اسلام لازم آيد به داستان سمره
  بن جندب به عنوان يكي از مصاديق: من جز براي اتمام …… اخلاق به عنوان مسئوليت يک
  گروه اجتماعي ….. د) شاخصه هاي اخلاقي حرفه اي ، بايد دقيقاً توسط مديران روشن شود .
  مدیریت 91 – اخلاق حرفه ای در سازمان ها
  management257.blogfa.com/post/74‎Cached
  Similarدیوید می گوید: در سازمان، اصول اخلاقی خوب از پیش شرط های مدیریت استراتژیک …
  به گونه ای که تعهد کاری و حس مسئولیت در انجام مشاغل و حرفه های فرهنگی، اجتماعی …
  نقش این عوامل در موفقیت سازمان ها، همیشه یکسان نیست؛ بلکه وزن و اهمیت هر یک از آنها

  مسئولیت اجتماعی در شرکت های ایرانی چه جایگاهی دارد؟
  qmpmarketing.com/مسئولیت-اجتماعی/‎Cached
  Similar26 مه 2015 … در دنیای تجارت امروزه، لفظی که به همراه اخلاق تجارت است مسئولیت اجتماعی شرکت
  هاست، عده ای بر این باورند که رعایت مسئولیت اجتماعی.
  [PDF] ( ع( و ﻣﺪﻳﺮان از دﻳﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﭘﺬﻳﺮي ﻛﺎرﮔﺰاران ﻣﺴﺌﻮﻟﻴ
  alavi.ihcs.ac.ir/article_294_f68fbc4eef6ea531212e755929bf9da5.pdf‎Cached
  Similar2 ژانويه 2011 … ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ. ﭘﺬﻳﺮي ﻛﺎرﮔﺰاران. و ﻣﺪﻳﺮان از دﻳﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻋﻠﻲ. ع(. ) ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ. اي. ﻋﻠﻲ …
  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﺣﻜـﻮﻣﺘﻲ در ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم، وﻇﻴﻔـﻪ. اي …… ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف در اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺣﻖ ﻛﺎﻣﻼً روﺷﻦ
  اﺳﺖ؛ زﻳﺮا اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﻴﻌﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ زﻣﺎﻣـﺪار ….. داري و رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ.
  [PDF] ﭘﺬﯾﺮي و ﻫﻮش اﺧﻼﻗﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداري ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄ – مدیریت در دانشگاه …
  miu.nahad.ir/article_204_01396c51454d1d44ed509ac4bbcce1b2.pdf‎Cached16 فوریه 2014 … ﻣﺪﯾﺮان داﻧﺸﮕﺎه، ﺗﻼش ﺟﺪ ي و ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ. زﻣﯿﻨﻪ …. رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮ
  ﺳﻼﻣﺖ اداري ….. ﻫﺎي زﯾﺎدي در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از اﻫﻤﯿﺖ آن اﺳﺖ.
  [DOC] مديريت و اخلاق مديران در نهج البلاغه
  www.ardabilprisons.ir/…/f1645d7d9bd84be5b4bddff0dc1227bd.doc‎Cachedیکی از مشخصات جدید و پدیده های بارز رشته مدیریت که از اهمیت اصل منطق تئوری …
  مدیریت یکی از ارکان زندگی اجتماعی است; زیرا در اجتماع، منافع و مقاصد افراد و
  سرنوشت …. رهبری و مدیریت نظام اسلامی، در مصرف امکانات، مسئولیت سنگینی دارد.
  [PDF] ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﭘﺎراداﯾﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ آن در ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺒﺎﻧﯽ
  jma.srbiau.ac.ir/article_3545_fb696b271fbd3ffc8bf7d5e52db71873.pdf‎Cached
  Similar3 مه 2014 … ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺳﺎل. ﻫﻔﺘﻢ. /. ﺷﻤﺎره. ﺑﯿﺴﺖ و دوم. /. ﭘﺎﺋﯿﺰ. 1393. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﭘﺎراداﯾﻢ
  … در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻧﺴﻞ ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ، ﻣﺮوري. ﺑﺮ.
  ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ، ﺗﻌﺎرﯾﻒ ….. ANDERSON. ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﻬﺪ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﺟﺎﻣﻌﻪ(ذﯾﻨﻔﻌﺎن) ﺑﻪ اﻋﻤﺎل
  ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، اﺧﻼﻗﯽ و ….. ﺑﻪ رأس ﻫﺮم ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ از اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ. ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد(ﮔﻮا،.
  تبیین مسئولیت اجتماعی سازمان ها و شرکت های دریا محور
  www.pmo.ir/…/تبیین-مسئولیت-اجتماعی-سازمان-ها-و-شرکت-های-دریا-محور‎Cached
  Similar16 دسامبر 2015 … … به طور روز افزون به اهمیت و مزایای رفتار مسئولانه اجتماعی پی می برند و نسبت به
  این … مبنای مسئولیت اجتماعی عبارت است از تمایل یک سازمان به مد نظر … مدیریت و
  کارکنان و ذینفعان خود باید در نظر بگیرند که در فعالیت های روزانه … ۴ – توسعه
  زمینه ها ، عناصر و شاخص های اخلاقی کسب و کار و کسب و کار منصفانه.
  [PPT] Marketing and Ethical Behavior – دکتر رضا شجیع
  shajie.ir/files/site1/final_8.ppt‎Cached
  Similarمقدمه; گستره اخلاق در بازاریابی ورزشی; انتظارات گروه های ذینفع; اهمیت اخلاق در
  بازاریابی ورزشی; چالش های اخلاقی فراروی … بازاریابی و مسئولیت های اجتماعی;
  سطوح استدلال اخلاقی … 80 درصد مردم آمریکا نسبت به مدیران تجاری بی اعتماد هستند.
  اهمیت همدلی و مسئولیت اجتماعی در سازمان‌ها – مردم نو
  www.zanjannews.com/…/1743-اهمیت-همدلی-و-مسئولیت-اجتماعی-در-سازمان‌ها‎Cached30 ژانويه 2016 … مسئولیت اجتمــاعی شرکت‌ها (CSR) در واقع روش‌هایی است که مبتنی بر ارزش‌های
  اخلاقی … شرایط امروز جهان و فضاهای جدید کسب و کار ایجاب می‌کند تا مدیران … قانونی
  و اخلاقی اجتماعی آنان باشد: چرا‌که سازمان‌ها مسئولیت‌های بزرگـی در زمینه …
  تعریف مسئولیت اجتماعی؟ – متا – Page 1 of 1
  irmeta.com/meta/b428/t7200/‎Cached
  Similar3 مارس 2011 … در تعریف انواع مسئولیت ،مسئولیت اجتماعی را اینگونه تعریف کرده ام: … دیدم، که
  مسئولیت هایی که افراد در جامعه دارند مثل مسئولیت های اداری و. … عدم توجه به اخلاق کار
  در مديريت سازمانها، در جوامعي مانند ايران که از يک …. در اين ديدگاه، همکاري اجتماعي،
  اساس منافع اجتماعي و اقتصادي را فراهم مي‌آورد و تلاش فردي کم اهميت و …
  [PDF] ﭼﻜﻴﺪﻩ – Science Cultivation
  www.sciencecultivation.ir/far/pdf/sc02/2-4.pdf‎Cached
  Similarﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﻻﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺎﻯ.
  ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ،. ﺿﻤﻦ
  ﻣﺮﻭﺭﻯ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ، ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﺧﻼﻕ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ، ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ،.
  ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻰ، ﻭ …. ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ. ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﻯ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ

  پنل های همایش – سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت
  www.petrocsrnet.com/پنل-های-همایش.html‎Cachedچالش‌ها و مسائل دارای اهمیت در مناطق نفتی ایران در حوزه های اجتماعی و محیط … تبیین
  زمینه‌های اخلاقی و حقوقی مسئولیت اجتماعی شرکت و اسناد بالادستی … روسای پانل‌های
  همایش از مدیران عامل شرکت‌های اصلی صنعت نفت و هلدینگ‌های انرژی کشور می‌باشند …
  [PDF] ﮐﻠﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ
  www.iausdj.ac.ir/research/DocLib14/ادیب%20اقبالیار/…/section1.pdf‎Cached
  Similarدر دﻧﯿﺎي ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ اﻣﺮوزي،. ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﺑﻪ. ﺳﺒ. ﺐ اﻫﻤﯿﺖ. اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﺎم و آوازه. ﺧﻮد ﻗﺎﯾﻠﻨﺪ … ﻫﺎي.
  ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺸﺘﻪ. و. ﺑﺮ ﺿﺮورت اﻫﻤﯿﺖ. رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻟﺰوم …..
  دوﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . اﯾﻦ ﺑﻌﺪ را. ” اﻟﺘﺰام اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ” ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ . . 3. ﺑﻌﺪ اﺧﻼﻗﯽ.
  [PDF] مسئولیتهاي اخالقي مدیران در قبال سهامداران غالبا نانوشته است
  www.bankmellat.ir/Public/11/bm_files/parto/29-30/26.pdf‎Cached
  Similarديني، عضو هيئت تحريرية و سردبير ماهنامة توسعة مديريت،. عضو هيئت ….. از سازمان
  ها به دليل اهميت مسئوليت هاي اجتماعي اساساً مسئوليت اخالقي را همان. مسئوليت …
  [DOC] اخلاق مدیران با – سازمان جهاد کشاورزی استان البرز
  alborzagri.ir/…/Tahavol%20Edari.Akhlaghe%20Herfeie%20Dar%20Nezame%20Edari.docx‎Cached
  Similarالف- اخلاق مدیران با کارکنان ب- اخلاق کارکنان با مدیران ج- اخلاق همکار یا کارمند با
  کارمند. 2) سه مهارت یک … در مسئولیت دادن افراد نادان و ضعیف را مقدم می دارند. 17)
  الزامات … انتخاب آسان ترین و بهترین روش در برخورد های اجتماعی … اهمیت برنامه ریزی
  .
  مسئولیت اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی ‏ – عصر خبر
  www.asrkhabar.com/fa/…/مسئولیت-اجتماعی-در-سازمان-تامین-اجتماعی-‏‎Cached
  Similar5 مه 2015 … سازمانها در مراحل بعدی مسئولیت های قانونی ، اجتماعی و اخلاقی را عهده دار می شوند .‏ …
  شرکای اجتماعی ( کارفرمایان ، کارگران و دولت ) در مدیریت سازمان تأمین … اهمیت
  موضوع مسئولیت اجتماعی در نگاه موسسان و دست اندرکاران اولیه این …
  بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر …
  download-thesis.com/…/بررسی-تحلیلی-تأثیر-ادراک-مصرف-کننده-از/‎Cached2-24 تأثير برنامه های مسئوليت اجتماعی شرکت بر خرده فروش و مشتری 47 ….. انجام
  شده که اهميت مسئوليت اجتماعی توسط مديران در چهار بعد اقتصادی، اخلاقی ،اجتماعی و

  مقالات ISI اخلاق کسب و کار : 87 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی
  isiarticles.com/topic/70‎Cached
  Similarاساس اخلاق کسب و کار، مسئولیت پذیری در قبال ذی نفعان، مشتری، جامعه و مردم است.
  … مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه محور: رفاه کارمند و رفتار اخلاقی … اندیشه
  هایی بر اصول اخلاقی بازرگانی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها از منظر ادبیات ودایی.
  اثـیـــــر…سایت جامع مدیریت – مديريت و مسئوليت هاي اجتماعي سازمان
  athir.blogfa.com/post-3340.aspx‎Cachedلازم به ذكر است بين اخلاق مديريت با مسئوليت اجتماعي تفاوت وجود دارد در اين …. های
  مسئولیت اجتماعی سازمان نسبت به جامعه مسئولیت نسبت به مشتریان از اهمیت …
  مسئولیت اجتماعی شرکتی – ویکی خیر
  wikikhair.org/fa/index.php?title=مسئولیت_اجتماعی_شرکتی‎Cached18 فوریه 2016 … این موضوع زمانی اهمیت خود را بیشتر نشان می‌دهد که توجه کنیم، امروزه … یک شرکت،
  زمانی به تعهد اجتماعی خود عمل می‌کند که به مسئولیت‌های … که مدیران یک سازمان تجاری
  ، چهار مسئولیت اقتصادی، حقوقی، اخلاقی و فداکاری کردن دارند.
  راز جهانی شدن برندهای موفق با درک CSR (مسئولیت اجتماعی شرکتی …
  https://kasbokareshoma.com/…/بررسی-مسئولیت-اجتماعی-یا-csr-در-شرکت-های-م/‎Cached17 نوامبر 2016 … شاخص مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) نوعی ابزار معیار و مدیریت کسب و … یا
  مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یا مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها از جستارهای “اخلاق کسب ….
  رمز موفقیت شرکت های تجاری بزرگ در درک اهمیت مسئولیت اجتماعی.
  خلاصه کتاب” اخلاق در روابط عمومی” | اخلاق از موضوعات
  www.ghatreh.com/news/…/خلاصه-کتاب-اخلاق-روابط-عمومی‎Cached28 ا کتبر 2017 … اخلاق از موضوعات بحث برانگیز است که متکی بر نظام های ارزشی است و بر … که به
  علت اهمیت و نقش آن در عرصه های ملی و بین المللی دارای ضوابط اخلاقی با …. ها و جامعه
  مفهوم مسئولیت پزیری اجتماعی را مشخص می کند و مدیران سازمان ها را …

  پیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان

 • دانلود پژوهش آمار
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی مدیریت
 • دانلود تحقیق نقش سیستمهای اطلاعاتی و تكنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پژوهشگری معلمان
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازی رایانه ای
 • دانلود پژوهش بررسی طرح تولید نان های صنعتی و بهبود دهنده ها
 • دانلود مبانی نظری بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینما
 • دانلود مبانی نظری قدرت در نگاه مارکسیسم، نخبه گرایان و…
 • دانلود تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات
 • دانلود پژوهش خواص سوپرآلیاژها و مقاومت آنها در برابر خوردگی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی چیست
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت
 • دانلود پژوهش ذوب و تصفیه فولاد
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس
 • نقد و بررسی آثار معماری جیمز استرلینگ
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد
 • نقاشی دیواری دو امام زاده در استان گیلان شهر لاهیجان
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به مواد مخدر
 • تکنولوژی اجراء در سد خاکی با هسته رسی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش استنادها درایران وجهان
 • چرا و چگونه میکرو RNA ها را بررسی می کنند ؟ MicroRNA: Why Study It and How
 • ادبیات و پیشینه تحقیق بازار سرمایه
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق در اسلام
 • دانلود مقاله حشرات، قارچ، میكروارگانیسم ها
 • ادبیات و پیشینه تحقیق افسردگی
 • دانلود مقاله اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری
 • ادبیات و پیشینه تحقیق اختیارات سرمایه گذاری
 • دانلود مقاله خوراک تغذیه در گاو
 • ادبیات و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای
 • دانلود مقاله خوراک حیوانات اهلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهداف پیشرفت تحصیلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان (فصل دوم)
 • دانلود مبانی و پیشینه نظری هویت و نحوه شکل گیری آن (فصل دوم پایان نامه)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری رابطه فرسودگی شغلی و شغل آموزگاری
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری دلزدگی زوجین در زندگی زناشویی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه کاری کارکنان(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویتی(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی مادران باردار(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد ویژگی های شخصیتی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های مدیریت(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک بینایی و شنوایی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی و سلامت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویت فردی و پیشرفت تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش حافظه و ابعاد حافظه(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های عشق ورزی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش انگیزه یادگیری بالینی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری خود تنظیمی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه های انگیزه پیشرفت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال ADHD یا بیش فعالی و نقص توجه(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی و افکار خودکشی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد سرشت و منش در شخصیت (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و شیوه های فرزندپروری(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش موسیقی درمانی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش امیدواری و امید به زندگی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سوگیری توجه(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اعتیاد و مصرف مواد(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش روان درمانی حمایتی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب امتحان(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های عملکرد تحصیلی و پیشرفت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های اجتماعی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مولفه های خلاقیت(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارهای خودکنترلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداری و خویشتن داری(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش راهبرد های فراشناخت(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی فردی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد تربیت معنوی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ماهواره و نهاد خانواده(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای فراشناخت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل محتوا(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس تحصیلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش احساس تنهایی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهيم فرسودگي وحمايت شغلي (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش لکنت زبان(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت خدمات مراکز آموزشی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد هوش هیجانی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات یادگیری(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات تغذیه و خوردن(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی روانشناختی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیمان شکنی زناشویی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور از خود یا خودپنداره(فصل دوم پایان نامه)
 • <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://doc.lono.ir/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be
 • فرستادن دیدگاه

  نوشته‌های تازه

  × بستن تبلیغات