× بستن تبلیغات
نوامبر
15
2017

آشنایی با موسیقی و نتها

موسیقی یكی از هدفهای زیباست كه از ابتدای خلقت در نهاد طبیعت مستور بوده آهنگ مرغان خوش نوا، وزش باد و حركت برگ درختان، لغزش آب جویباران و ریزش آبشارها موسیقی ابتدائی بشر و اولین آموزگار انسان در آموختن این هنر بوده استپیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان

 • دانلود پژوهش آمار
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی مدیریت
 • دانلود تحقیق نقش سیستمهای اطلاعاتی و تكنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پژوهشگری معلمان
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازی رایانه ای
 • دانلود پژوهش بررسی طرح تولید نان های صنعتی و بهبود دهنده ها
 • دانلود مبانی نظری بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینما
 • دانلود مبانی نظری قدرت در نگاه مارکسیسم، نخبه گرایان و…
 • دانلود تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات
 • دانلود پژوهش خواص سوپرآلیاژها و مقاومت آنها در برابر خوردگی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی چیست
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت
 • دانلود پژوهش ذوب و تصفیه فولاد
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس
 • نقد و بررسی آثار معماری جیمز استرلینگ
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد
 • نقاشی دیواری دو امام زاده در استان گیلان شهر لاهیجان
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به مواد مخدر
 • تکنولوژی اجراء در سد خاکی با هسته رسی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش استنادها درایران وجهان
 • چرا و چگونه میکرو RNA ها را بررسی می کنند ؟ MicroRNA: Why Study It and How
 • ادبیات و پیشینه تحقیق بازار سرمایه
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق در اسلام
 • دانلود مقاله حشرات، قارچ، میكروارگانیسم ها
 • ادبیات و پیشینه تحقیق افسردگی
 • دانلود مقاله اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری
 • ادبیات و پیشینه تحقیق اختیارات سرمایه گذاری
 • دانلود مقاله خوراک تغذیه در گاو
 • ادبیات و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای
 • دانلود مقاله خوراک حیوانات اهلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهداف پیشرفت تحصیلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان (فصل دوم)
 • دانلود مبانی و پیشینه نظری هویت و نحوه شکل گیری آن (فصل دوم پایان نامه)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری رابطه فرسودگی شغلی و شغل آموزگاری
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری دلزدگی زوجین در زندگی زناشویی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه کاری کارکنان(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویتی(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی مادران باردار(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد ویژگی های شخصیتی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های مدیریت(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک بینایی و شنوایی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی و سلامت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویت فردی و پیشرفت تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش حافظه و ابعاد حافظه(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های عشق ورزی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش انگیزه یادگیری بالینی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری خود تنظیمی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه های انگیزه پیشرفت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال ADHD یا بیش فعالی و نقص توجه(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی و افکار خودکشی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد سرشت و منش در شخصیت (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و شیوه های فرزندپروری(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش موسیقی درمانی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش امیدواری و امید به زندگی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سوگیری توجه(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اعتیاد و مصرف مواد(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش روان درمانی حمایتی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب امتحان(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های عملکرد تحصیلی و پیشرفت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های اجتماعی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مولفه های خلاقیت(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارهای خودکنترلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداری و خویشتن داری(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش راهبرد های فراشناخت(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی فردی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد تربیت معنوی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ماهواره و نهاد خانواده(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای فراشناخت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل محتوا(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس تحصیلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش احساس تنهایی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهيم فرسودگي وحمايت شغلي (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش لکنت زبان(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت خدمات مراکز آموزشی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد هوش هیجانی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات یادگیری(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات تغذیه و خوردن(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی روانشناختی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیمان شکنی زناشویی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور از خود یا خودپنداره(فصل دوم پایان نامه)
 • <a rel="nofollow" href="http://doc.lono.ir/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be
  لینک منبع و پست :

  آشنایی با موسیقی و نتها


  http://lono.filebooker.com/product-31617-Introduction-to-Music-and-notes.aspx

  Images for آشنایی با موسیقی و نتها

  آشنایی با موسیقی و نتها – پايگاه دانلود رایگان کتاب – تک بوک
  www.takbook.com/3861-article/music2/آشنایی-با-موسیقی-و-نتها/‎Cachedموسیقی یکی از هنرهای زیباست که از ابتدای خلقت در نهاد طبیعت مستور بوده . آهنگ
  مرغان خوش نوا، وزش باد و حرکت برگ درختان، لغزش آب جویباران و ریزش آبشارها …
  الفبای موسیقی نت – نمناک
  namnak.com/الفبای-موسیقی-یا-نت.p182‎Cached
  Similarنت موسیقی ، موسیقی. مختصری از اشکال و فرکانس های موسیقی که به نت یا الفبای
  موسیقی شناخته می شوند. در این مطلب با نت های موسیقی آشنا شوید. بازدید : 56,434 …
  پروژه آشنایی با موسیقی و نتها
  mihanhamkar.ir/buy_product_step2.php?uid=376&pid=1285
  محتوای این بسته شامل موارد زیر می باشد : پروژه آشنایی با موسیقی و نتها. پایان نامه
  جهت اخذ درجه کارشناسی. عنوان کامل: آشنایی با موسیقی و نتها. دسته: هنر. فرمت فایل:

  آشنایی با موسیقی و نت ها | مقالات – آموزشگاه موسیقی آرتیمان
  https://www.artimanmusic.com/…/59-آشنایی-با-موسیقی-و-نت-ها.html‎Cachedآشنایی با موسیقی و نت ها. موسیقی یکی از هدفهای زیباست که از ابتدای خلقت در نهاد
  طبیعت مستور بوده . آهنگ مرغان خوش نوا، وزش باد و حرکت برگ درختان، لغزش آب …
  آشنایی با نت موسیقی – جستجو و دانلود کتاب – کتاب سبز
  ketabesabz.com/search?q=آشنایی+با+نت+های+موسیقی‎Cachedدانلود کتاب آموزش نت خوانی. بی شک شناخت و فراگیری هر علمی نیاز به دانستن و
  آشنایی با مقدمات و اصول آن علم دارد. موسیقی نیز از این قاعده مستثنی نیست . شما هرچه

  آشنایی با نت های موسیقی – کتاب سبز
  ketabesabz.com/tag/آشنایی-با-نت-های-موسیقی‎Cached
  Similarبرچسب‌ها: موسیقی، آشنایی با موسیقی، موسیقی شناسی، علم موسیقی، گیتار،
  آشنایی با نت های موسیقی، آموزش گیتار، نواختن گیتار، نت گیتار، تاریخچه
  موسیقی، …
  آموزش آشنایی با نت ها در موسیقی – انجمن گفتگوی گلستانه
  golestane.net/showthread.php?t=37607‎Cached
  Similarالفبای موسیقی نت نام دارد. نُت یا نوت، در موسیقی به دو معنی بکار می*رود: * یکی به
  معنی واحد صدائی با فرکانس ثابت که نامی بر آن گذاشته شده، که …
  شناخت کلید های پیانو، و نت های مربوط به آن ها – دوست من، پیانو
  dooste-man-piano.blogsky.com/1391/10/05/post-15/‎Cached
  Similarتا اینجا، هر کسی که اندک آشنایی ای با الفبای موسیقی داشته باشه، دیگه مشکلی
  نخواهد داشت با کلید های پیانو، دیگه چه برسه به اساتیدی که در زمینه ی ساز خاصی …
  کلید (موسیقی) – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
  https://fa.wikipedia.org/wiki/کلید_(موسیقی)‎Cached
  Similarسه نوع کلید در نت نویسی موسیقی مدرن بکار می‌رود: کلید دو، کلید فا و کلید سل. …
  انجام این کار فقط با استفاده از یک کلید بسیار سخت است، به دلیل اینکه حامل …
  آموزش موسیقی با امکانات رامشگر
  rameshgar.com/features‎Cached
  Similarاگر هیچ آشنایی با موسیقی ندارید و علاقه‌مند به شروع یادگیری موسیقی هستید آموزش
  گام … یادگیری نام نت‌ها موسیقی و موقعیت هر نت بر روی ساز اولین چالش در برابر …
  اشنایی با نت ها و اصطلاحات موسیقی – انجمن پیچک
  forums.pichak.net/thread17472.html‎Cached
  Similar31 ا کتبر 2013 … اشنایی با نت ها و اصطلاحات موسیقی. مقدمه موسيقي يكي از هدفهاي زيباست كه از
  ابتداي خلقت در نهاد طبيعت مستور بوده . آهنگ مرغان خوش نوا، وزش باد و …
  بشرا | آشنایی با موسیقی 5 : ملودی ، نت و گام
  www.boshra.com/watch/1291‎Cachedکلاس آزاد آشنایی با موسیقی از محبوب ترین کلاس های دانشگاه ییل است و سال هاست
  توسط پروفسور کریگ رایت در این دانشگاه تدریس می شود. در این کلاس مبانی …
  تقویت گوش موسیقی با اپلیکیشن دیکته نت‌ها – رامشگر
  rameshgar.com/ear-training/music-melodic-dictation‎Cachedاپلیکیشن دیکته نت‌ها محیط کاربری ساده و راحتی دارد و برای تقویت گوش موسیقی
  … اگر با دیکته موسیقی و کاربرد تمرین‌های دیکته و تقویت گوش موسیقی آشنایی …
  نغمه‌نگاری موسیقی ایرانی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
  https://fa.wikipedia.org/wiki/نغمه‌نگاری_موسیقی_ایرانی‎Cached
  Similarبخش دوم نیز دوران آشنایی نوازندگان شرقی با نظام موسیقی جهانی است که تلاش‌های …
  او با استفاده از حروف ابجد، نت‌ها را به ترتیب نوشت: الف برای دو، ب برای ر بمل، ج …
  آکادمی موسیقی – آموزش نت خوانی و نت نویسی
  dafchay.blogfa.com/category/1‎Cached
  Similarاز سل بمل تا لا، از سل تا لا مي شود دو نت و فاصله يك پرده، ولي با قرار گرفتن علامت
  بمل جلوي ….. برای بررسی ریتم باید ابتدا با ضرب و ارزش زمانی نت ها آشنا شویم.
  تئوری موسیقی
  farabisoft.com/Pages/FarabiSchool/TheoryDetails.aspx?lang…‎Cachedتاكنون با مفهوم نت آشنا شدیم و دانستیم كه هر قطعه موسیقی در اثر حركت زیر و بمی
  نت‌ها بوجود می‌آید. حال یك پرسش: اگر بخواهیم آهنگی بنوازیم، هریك از نت‌ها چقدر باید …
  الفبای موسیقی – بیتوته
  www.beytoote.com/art/artist/music-alphabet.html‎Cached
  Similarدانشی که به قواعد نوشتن نت‌های موسیقی و مقولات مرتبط با آن می‌پردازد، تئوری
  موسیقی نام دارد.در شکل روبه‌رو توالی نت‌ها نشان داده شده‌است. این نت‌های مختلف که به
  شکل …
  سلفژ – Solfege |
  www.artpars.org/Honar/archives/604‎Cached3 ژوئن 2015 … هدف این بخش از سلفژ آشنایی هنرجو با نت های موسیقی (از بم ترین تا زیرترین در
  گستره صوتی- موسیقایی)، درک ریتم و ریتم خوانی ، تقویت سرعت …
  آشنایی با سلفژ ؟-زنگ آموزشگاه موسیقی – آموزشگاه موسیقی منظومه
  www.manzome-music.com/…/سلفژ-چیست-؟-زنگ-آموزشگاه-موسیقی/‎Cached13 جولای 2016 … سلفژ چیست؟ سلفژ یک اصطلاح فرانسوی است که به خواندن و نوشتن نت های موسیقی
  گفته میشود. از آنجایی که موسیقی زبان است بنابراین باید …
  آشنائی با شکل نت ها در تئوری نوسیقی – YouTube

  ► 6:41https://www.youtube.com/watch?v=8myU5f6mpHM
  27 Dec 2014 – 7 min – Uploaded by مرکز موسیقی سدا
  آموزش و یادگیری و کلاس های آنلاین تئوری موسیقی در مرکز موسیقی سدا http://sadda. ir/subscribr/e…
  آکادمی موسیقی – دانلود | نصب برنامه اندروید | کافه بازار
  https://cafebazaar.ir/app/com.royagaran.musicacademy/?l=fa‎Cached Rating: 4.2 – 3,060 votes – Free – Android – Business/Productivity
  در این کلاس سعی میشود با پخش شدن چندین آهنگ در سبک های پایه ی موسیقی کودک …
  در این اتاق کودک علاوه بر آشنایی بیشتر با نت های موسیقی توسط نت های سازهای …
  علم موسیقی (آموزش،بررسی،نقد) – آموزش تئوری موسیقی (مبانی)
  music-science.blogfa.com/cat-1.aspx‎Cached
  Similarدر نوشتن نت موسیقی، برای جلوگیری از پیچیدگی و شلوغ شدن صفحه نت، از …..
  تاكنون با مفهوم نت آشنا شدیم و دانستیم كه هر قطعه موسیقی در اثر حركت زیر و بمی
  نت‌ها …
  جلسه اول- آموزش تئوری موسیقی(نت ها و خطوط حامل) – آپارات

  ► 10:16https://www.aparat.com/v/o2akS/جلسه_اول-_آموزش_تئوری_موسیقی%28نت_ها_و_خطوط_حامل%29
  24 Dec 2015 – 10 min
  مرکز موسیقی سدا مدرس : پوریا نیکاندوره مجازی آموزش آهنگسازی و تنظیممرکز موسیقی سداwww.sadda.irبرای مشاوره با شماره 09357925820 تماس …
  دانلود ها – آموزشگاه موسیقی ریتم آوا
  www.ritmava.ir/Downloads.aspx‎Cachedآموزشگاه موسیقی ریتم آوا. … مقاله در مورد تأثیر موسیقی بر یادگیری. موسیقی
  سنتی ایرانی، شامل دستگاه‌ها، نغمه‌ها، و آوازها، … آشنایی با موسیقی و نتها. موسیقی
  یکی از …
  نت نویسی موسیقی از چه زمانی وارد ایران شد؟ – تارینه
  www.tarineh.com/…/199-نت-نویسی-موسیقی-از-چه-زمانی-وارد-ایران-شد؟‎Cached
  Similarطریقه نت نویسی . آموزش نت نویسی در ایران.نت خوانی .نت نویسی کامپیوتری. … جهت
  آشنایی بیشتر با استاد علینقی وزیری به کتاب سرگذشت موسیقی ایران جلد دوم …
  آشنایی با گیتار – آموزشگاه موسیقی الهام
  www.elhammusic.com/گیتار/‎Cachedبنا به اعتقاد بعضی از مورخان، نام و ساختمان گیتار با اقتباس از “تار”، ساز
  باستانی … نت‌هایی را که برای گیتار می‌نویسند در یک اکتاو بالاتر نشان می‌دهند؛ به
  عبارت …
  تئوری موسیقی و آشنایی با خط حامل و نت ها – سرویس 3
  https://service3.ir/Service/آموزش-سه-‌تار/آموزش%20موسیقی?…‎Cachedدر موسیقی دو دسته نت وجود دارد. نت‌های اصلی و نت‌های فرعی. تعداد نت‌های اصلی هفت عدد
  و تعداد نت‌های فرعی پنج عدد است. نت‌های اصلی شامل دو، ر، می، فا، سل، لا، سی است و …
  موسیقی و نجوم | آیپاز :: رسانه تخصصی موسیقی
  ipause.ir/موسیقی-و-نجوم/‎Cached9 دسامبر 2014 … خانه » آموزش موسیقی » آشنایی با موسیقی » موسیقی و نجوم … تایی طبقه‌بندی
  می‌شوند كه این نتها با برجهای فلكی و آنچه در موسیقی Savya-Apasavya …
  آموزشگاه موسیقی درجه یک سن مناسب برای شروع موسیقی کودک با ارائۀ …
  www.parsehmusic.com/section17/section1/section1/page1/lang/Fa‎Cached
  Similarکلاسهای گروه سنی 2 تا 3/5 سال معمولاً فقط جنبه آشنایی با موسیقی دارد و جنبه … ج:
  این دوره شامل نت خوانی، ریتم خوانی و نواختن سازهای بلز و فلوت ریکوردر می باشد.
  موسیقی – اصطلاحات
  www.farzinrahimi.blogfa.com/page/estelahat.aspx‎Cached
  Similarنت‌های تشکیل دهنده یک آکورد معمولا با فواصل سوم بر روی هم قرار می‌گیرند و با
  یکدیگر … مطالعه پارتیتور یک قطعه موسیقی آشنا درک و شناخت شما را از جزئیات
  اثر …
  آشنايي مختصر و مفيد با تئوري موسيقي – M_Shariaty home page …
  www.mozaffarshariaty.com/my-note/music-les-1.htm‎Cached
  Similarآشنايي مقدماتي ، مختصر و مفيد با اصول و تئوري موسيقي و دستگاههای موسیقی …
  اگر به جند ساز موسیقی دسترسی داشته باشید کافی است نتهای موسیقی را با این …
  اشنایی با انواع فاصله | مرکز موسیقی
  negare.ir/مقالات-شرکت-نگاره/اشنایی-با-انواع-فاصله/‎Cached
  Similarدر آغاز كتاب با نام نت‌های هفتگانه موسیقی آشنا شدیم و دیدیم كه مهمترین عامل تشخیص
  نت‌ها از یكدیگر و شخصیت دادن به آنها بسامد هر نت بود و هفت نت موسیقی تنها با …
  آموزش موسيقي به روش دومن براي كودكان – نابغه های كوچک
  nabeghehayekochak.blogfa.com/post/43‎Cached
  Similarبه اميد اينكه بتوانم با اينكار گامي خيلي كوچك در ترغيب والدين براي آشنايي كودكان
  … براي اينكار شما نياز به يك آلت موسيقي با نتهاي كامل دارين،كه قابل حمل باشه و …
  آشنایی با سبکهای موسیقی الکترونیک – پویاوا
  www.puyava.com/انواع-سبک-موسیقی-الکترونیک/‎Cached10 فوریه 2016 … بررسی انواع سبک موسیقی الکترونیک با توضیحات کامل ، آشنایی سبک های …
  هاردکور (Hardcore): این موسیقی از نارسایی تونال در نت‌های موسیقی و …
  آموزش نت موسیقی | کلوپ آموزش
  www.learncloob.ir/tutorial/آموزش-نت-موسیقی/‎Cached
  Similar2 مارس 2013 … “نُت چیست” آموزش کامل آشنایی با نت ها در موسیقی … یکی به معنی واحد صدائی با
  فرکانس ثابت که نامی بر آن گذاشته شده، که در متون کهن فارسی به …
  pdf آموزش نت خوانی موسیقی | کتابخانه اینترنتی بُرز
  borz.ir/tag/pdf-آموزش-نت-خوانی-موسیقی/‎Cached
  Similarبهترین و کامل ترین کتاب آموزش نت و الفبای موسیقی کتاب تئوری موسیقی … این
  کتاب به صورت گام به گام و به زبانی ساده شما را با الفبای موسیقی آشنا کرده و …
  آموزش تئوری موسیقی و سازشناسی – محتا
  www.forum.mahtaa.com/Thread-آموزش-تئوری-موسیقی-و-سازشناسی?…‎Cached
  Similar8 ژانويه 2015 … تاكنون با مفهوم نت آشنا شدیم و دانستیم كه هر قطعه موسیقی در اثر حركت زیر و بمی
  نت‌ها بوجود می‌آید. حال یك پرسش: اگر بخواهیم آهنگی بنوازیم، هریك …
  واحد سنجش فاصله ( پرده و نیم پرده )(تئوری موسیقی) – آموزشگاه موسیقی
  www.khosroshirin.ir/…موسیقی/141-واحد-سنجش-فاصله-پرده-و-نیم-پرده-تئوری-موسیقی‎Cached
  Similarدر شکل زیر فاصله میان هفت نت اصلی متوالی را با واحد پرده نشان می دهیم : … مثل
  شکل زیر : ( در آینده بیشتر با مبحث مهم فاصله آشنا می شویم). نشانه هاي تغییر دهنده
  مجله موسیقی – همشهری آنلاین
  hamshahrionline.ir/details/136262‎Cached
  Similar30 مه 2011 … با اینکه موسیقی همزمان پیدایش بشر وجود داشته ولی از این تاریخ، فورم و … موسیقی
  برمی‌گردد به «نظم» و «آهنگی» که هنرمند با کنار هم چیدن نت‌ها و آواها می‌آفریند. … قانون
  طبیعی را که گوش انسان‌ها را به موسیقی آشنا می‌نماید پیدا کند.
  بررسی آشنایی با موسیقی و نتها | تند دانلود
  quickdl.ir/html/1831‎Cached24 سپتامبر 2017 … بررسی آشنایی با موسیقی و نتها دسته: روانشناسی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx
  حجم فایل: 21 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 بررسی آشنایی …
  نگارش و نوشتن موسیقی، بخشی از تئوری موسیقی و از پایه های آموزش …
  musicabroad.info/نگارش-و-نوشتن-موسیقی،-بخشی-از-تئوری-موس/‎Cached13 آوريل 2017 … اما خلق این آثار با مدیون نوع نوشتن موسیقی منحصر به فرد خود نیز می … 1- کلید سل:
  محل نت سل بعد از دو میانی را مشخص می کند که همواره روی خط دوم …
  [PDF] تئوری مقدماتی موسیقی
  delfanatash.com/da/images/1-5.pdf‎Cached
  Similarیک سری از قوانین موسیقی ذکر گردند که هنرجویان عزیز بتوا. نند با آشنایی با
  اصول اولیه نت نویسی ونت خوانی به. کالسهای عملی وسطوح باالتر در موسیقی گام …
  حسین علیزاده در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: به جایگاه وزیری در …
  tarikhirani.ir/Modules/files/…/files.PrintVersion.Html.php?…fa…‎Cached
  Similar27 ا کتبر 2013 … وزیری اولین کسی است که ساز سنتی به دست دارد اما آن را به خط نت می‌نویسد و از …
  وزیری بعد از آشنایی با این موسیقی به ایران بر می‌گردد و در کنار …
  جلسه اول (نت، خطوط حامل، نام نت ها، کلیدهای موسیقی) – راز بقا …
  raazebaghaa.ir/thread3854.html‎Cached
  Similar5 نوامبر 2010 … آشنایی با کلیدهای موسیقی Music Clefs. کلید علامتی هست که به واسطه اون ما نام نت ها
  رو می شناسیم. این علامت در سمت چپ حامل قرار میگیره. در کل سه …
  تئوری موسیقی – دانشنامه سنتور
  santoorpedia.com/music-theory‎Cached
  Similarدر دروس قبلی با گام کروماتیک آشنا شدیم. گام کروماتیک به ندرت برای یک قطعه
  موسیقی استفاده میشود. زیرا که همه ی نت ها را شامل میشود و بنابراین ساختار جداگانه
  ای …
  دشیفر چیست – موسیقی – دانشنامه تی تیل
  teeteel.ir/دشیفر-چیست-موسیقی.html‎Cached
  Similar“توانایی شنیدن نتهای روی کاغذ به معنی خواندن موسیقی است و باید به عنوان پیش …
  همچنین دشیفر به آشنایی با شخصیت موسیقی که مورد دشیفر قرار گرفته است نیز …
  گام های موسیقی ایران – Iranian-Americans in Iowa
  rezaionline.com/pardeh/farsiindex.htm‎Cached
  Similarبدون شک بیشترین تاثیر آن در ملودی های آن است که با روح ما آشنا است، ولی شاید …
  در موسیقی غرب دو گام استاندارد موجود میباشد که تمام نت های آنها در فواصل منظم از …
  آموزش موسیقی کودکان و کلاس های گروهی ریتم خوانی کودک – آموزشگاه …
  avayesepehr.com/orff-music-courses/‎Cachedآموزش موسیقی به کودکان نه با درس های موسیقی بلکه با بازی ها آغاز می شود. برای
  آشنایی کودکان با فضای موسیقی نباید در ابتدا با آموزش مستقیم نت خوانی و
  موسیقی …
  کلاس های آموزش موسیقی کودکان (ارف) – آموزشگاه موسیقی پارت
  www.partmusic.ir/orf-classes-for-children/‎Cachedکلاس های موسیقی کودکان (ارف) بصورت گروهی و هفته ای یک روز برگزار می شود.
  کودکان در این کلاس ها با مفاهیم موسیقی شامل نت ها و کشش ها و نواختن آهنگ های ساده
  آشنا …
  مبانی موسیقی ایرانی
  ehsanekhalili.blogfa.com/‎Cached
  Similarفرکانس نتهایی که با فاصلهی یکسان از نظر موسیقی به ترتیب دنبال هم قرار ….
  شاه‌زيدي علاوه بر تسلطي که به آواز ايراني دارد با نواختن ني آشنايي بسيار دارد.
  آزمایش‌های عجیب با نت‌های موسیقی – سایت خبری تحلیلی تابناك|اخبار …
  www.tabnak.ir/fa/news/460890/آزمایش‌های-عجیب-با-نت‌های-موسیقی‎Cached25 دسامبر 2014 … هر یك از نتهای موسیقی، به فركانس اصلی (Fundamental) مشخصی مربوط می باشد و
  این ارتباط، یك به یك است. مثلاً فركانس … آزمایش‌های عجیب با نت‌های موسیقی. هر یك
  از نتهای … غریبه ی آشنا …. با تشکر از مفسر محترم ! شما خواهشا …
  تئوری موسیقی (بخش دوم ریتم و ملودی و میزان ) – آکادمی ترانه
  www.academytaraneh.com/…/تئوری-موسیقی-بخش-دوم-ریتم-و-ملودی-و-میز/‎Cached
  Similar21 ژانويه 2014 … با احترام :امیرعلی تاج بخش دوم: تئوری موسیقی عناصر اصلی تشکیل دهنده … و فقط
  برای آشنایی شما عزیزان با اسامی و اصطلاحات رایج در موسیقی قرار دادم … از نت و پایه
  موسیقی کلاسیک میشه از اون فرار میکنن و فقط میخان با چهار تا …
  سرزمین نت ها: فروش و دانلود نت های موسیقی و مطالب آموزشی
  notesland.ir/‎Cached
  Similarفروش آنلاین و دانلود رایگان انواع نت موسیقی ، آکورد ترانه ها و مطالب آموزشی به صورت
  تخصصی برای موزیسین ها و … آشنایی با وبسایت هواشناسی Freemeteo …
  بانک شعر آذري واطلاعات مفید – ساز شناسی – شکل نت های موسیقی
  www.musa22.blogfa.com/category/15‎Cached
  Similarطبق دانسته های قبلی و درک مفهوم موسیقی حال وقت آن رسیده تا با الفبای این زبان
  بین المللی آشنا شوید. الفبای موسیقی از هفت حرف اصلی تشکیل شده که به آنها نت …
  سلفژ و موسیقی
  www.shabegerye.blogfa.com/‎Cached
  Similarبه طور خلاصه؛ خواندن و نوشتن نتهای موسيقی را که اغلب با آموزش تئوريک همراه است
  …. کنم تا با وضعیت آموزش موسیقی در کشور – حداقل در 14 سال پیش – آشنا شوید.
  دانلود و شنیدن online نُتهای موسیقی | محله نابینایان
  gooshkon.ir/1391/08/دانلود-و-شنیدن-online-نُتهای-موسیقی/‎Cached
  Similar27 ا کتبر 2012 … در این پست میخواهیم شما را با نتهای موسیقی آشنا کنیم که این پست بیشتر به درد
  افرادی که آواز میخوانند یا در یادگیری آواز یا صوت قرآن مشکل دارند …
  Fars News Agency : 5 کتاب «موسیقی» برای تعطیلات 95
  www.farsnews.com/printable.php?nn=13950103000175‎Cached22 مارس 2016 … 5 کتاب «موسیقی» برای تعطیلات 95 آشنایی همگان با نظریه ساختاری … او با
  تحقیق در تمامی گوشه‌های موسیقی ایران، به بررسی نت‌های اصلی در …
  شاملو و موسیقی | فرهنگ و هنر | DW | 20.07.2010
  www.dw.com/fa-ir/شاملو-و-موسیقی/a-5820943‎Cached
  Similar20 جولای 2010 … سروده‌های آهنگین و دلنشین شاملو نشان از آمیزش آنها با موسیقی دارد و ریشه‌ی آن را …
  تنها در برخی نوشته‌ها و گفتگوهایش اشاره‌‌‌ای به موسیقی هست که آخرین آنها … و
  انکارگرانه‌اش، در عدم آشنایی فنی او با موسیقی سنتی می‌داند و عنصر تکرار …
  بخوان آوازه خوان – موسیقی
  www.leila7983.blogfa.com/post/48‎Cachedبخوان آوازه خوان – موسیقی – فقط خواندن ،و نوشتن شعر آرامم میکند. … با کلید سُل نتی
  که در روی خط دوم حامل قرار دارد ، سُل نامیده می شود وبقیه نتها … باشید که این تغییر
  پرده ها فقط جنبه نظری ندارد و هنگام شنیدن حتی برای کسانی که آشنا به دستگاهها.
  [PDF] آموزش نت خواني
  sattarimusic.ir/wp-content/uploads/آموزش-نت-خواني.pdf‎Cachedﺑﯽ ﺷﮏ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮي ﻫ. ﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت. و اﺻﻮل آن ﻋﻠﻢ دارد . ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ﻧﯿـﺰ از
  اﯾـﻦ ﻗﺎﻋـﺪه. ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ . ﺷﻤﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ. ﻧﻮازﻧﺪه ﯾﺎ آﻫﻨﮕﺴﺎز ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑـﺪون داﻧـﺴﺘﻦ اﺻـﻮل و …
  گردشی در باغستان موسیقی – بخش هفتم؛ باغ انجیر ( آشنایی با نتهای …
  sazoraz.mihanblog.com/post/9‎Cached3 ژوئن 2011 … بخش هفتم؛ باغ انجیر ( آشنایی با نتهای ربع و نیم پرده و تشخیص گردش و ورود گوشه
  ها به یكدیگر )
  chapter1-6
  www.hosseinmehrani.com/chapter1-6.htm‎Cached
  Similarدر زير با مهم‌ترين نشانه هاي تكرار در موسيقي آشنا مي‌شويم. تكرار ميزان قبل( ): اين …
  يعني نتهاي مورد نظر به نتي با يك چنگك يا شاهين تبديل مي‌شوند. اما اگر همين يك …
  Music Education – آموزش گیتار//جایگاه نتها بر روی دسته گیتار(درس 5)
  poyan-hasannezhad.blogfa.com/post/21‎Cached
  SimilarMusic Education – آموزش گیتار//جایگاه نتها بر روی دسته گیتار(درس 5) – … با
  توضیحی کلی این بخش را ادامه می دهیم، همانطور که دانستید موسیقی دارای 7 نت اصلی و
  نت های میانی آن است که با پرده و نیم پرده و یا کوچکتر …. تا اینجا با فواصل آشنا
  شدیم.
  الفباي موسيقي و اصطلاحات مهم | Baritone Music
  baritone-music.com/آشنایی-با-اصطلاحات-گیتار-فلامنکو/‎Cachedنت ( munt) : الفباي مخصوص موسيقي كه مركب از هفت گام است. … مقام يا تناليته (
  tonalite): هر گاه يك قطعه موسيقي با نتهاي معيني اجرا شود گويند كه آهنگ داراي
  تناليته …
  «موزیکا پیانو» اپلیکیشنی برای خواندن نت تمام آثار کلاسیک پیانو …
  fa.euronews.com/2015/10/27/music-score-app-finishes-page-turners‎Similar27 ا کتبر 2015 … اخیرا یک پیانیست یازده ساله با خواندن نت از روی یک اپلیکیشن رایگان … برای
  اولین بار حجم موسیقی کلاسیکی که در این محیط دیجیتال وجود دارد …
  موسیقی ایرانی چیست؟-بخش اول – نمایش محتوای موسیقی – صدا وسیمای …
  khalijefars.irib.ir/-/موسیقی-ایرانی-چیست؟-بخش-اول‎Cached
  Similarآن است که از حیث گام چهارم و پنجم درست بوده و ضمناً در فواصل بین نتها نیز …. و
  همانطور که گفته شد تنها افرادی که آشنایی کامل با موسیقی دارند آن را می شناسند.
  آموزش موسیقی” نوای همایون ” – نت فارسی
  navayehomayoun.blogfa.com/cat-6.aspx‎Cached
  Similarآموزش موسیقی” نوای همایون ” – نت فارسی – موسیقی سنتی و پاپ وکلاسیک وفلامنکو.
  … استفاده از این نــت برای آن دسته از دوستانی که با نـــت علمی آشنایی چندانی.
  نت آهنگ – جامعه مجازي موسيقي ايرانيان
  www.noteahang.com/‎Cached
  Similarمدیر کل انجمن های موسیقی انتخاب شد … آهنگهای پاپ بی کلام با کیفیت بصورت
  پلی بک · بهترین و … کیبورد گل پونه دنیا غریب آشنا هدیه چشم های نازت آرشیو نت ها
  .
  ELABUDA – نت در موسیقی:
  www.elabuda.blogfa.com/post/6‎Cachedبدنه اصلی الفبای موسیقی را نت تشکیل می دهد و علائم و حروفی خاص به این بدنه شاخ
  و … پس از آشنایی با نام نت ها و جایگاه آنها بر روی خطوط حامل ، نوبت به یادگیری …

  پیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان

 • دانلود پژوهش آمار
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی مدیریت
 • دانلود تحقیق نقش سیستمهای اطلاعاتی و تكنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پژوهشگری معلمان
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازی رایانه ای
 • دانلود پژوهش بررسی طرح تولید نان های صنعتی و بهبود دهنده ها
 • دانلود مبانی نظری بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینما
 • دانلود مبانی نظری قدرت در نگاه مارکسیسم، نخبه گرایان و…
 • دانلود تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات
 • دانلود پژوهش خواص سوپرآلیاژها و مقاومت آنها در برابر خوردگی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی چیست
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت
 • دانلود پژوهش ذوب و تصفیه فولاد
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس
 • نقد و بررسی آثار معماری جیمز استرلینگ
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد
 • نقاشی دیواری دو امام زاده در استان گیلان شهر لاهیجان
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به مواد مخدر
 • تکنولوژی اجراء در سد خاکی با هسته رسی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش استنادها درایران وجهان
 • چرا و چگونه میکرو RNA ها را بررسی می کنند ؟ MicroRNA: Why Study It and How
 • ادبیات و پیشینه تحقیق بازار سرمایه
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق در اسلام
 • دانلود مقاله حشرات، قارچ، میكروارگانیسم ها
 • ادبیات و پیشینه تحقیق افسردگی
 • دانلود مقاله اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری
 • ادبیات و پیشینه تحقیق اختیارات سرمایه گذاری
 • دانلود مقاله خوراک تغذیه در گاو
 • ادبیات و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای
 • دانلود مقاله خوراک حیوانات اهلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهداف پیشرفت تحصیلی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان (فصل دوم)
 • دانلود مبانی و پیشینه نظری هویت و نحوه شکل گیری آن (فصل دوم پایان نامه)
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری رابطه فرسودگی شغلی و شغل آموزگاری
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری دلزدگی زوجین در زندگی زناشویی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه کاری کارکنان(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویتی(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی مادران باردار(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد ویژگی های شخصیتی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های مدیریت(فصل دوم روانشناسی)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک بینایی و شنوایی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی و سلامت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویت فردی و پیشرفت تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی و تعارض کار با خانواده(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش حافظه و ابعاد حافظه(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های عشق ورزی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش انگیزه یادگیری بالینی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری خود تنظیمی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه های انگیزه پیشرفت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال ADHD یا بیش فعالی و نقص توجه(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی و افکار خودکشی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد سرشت و منش در شخصیت (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و شیوه های فرزندپروری(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش موسیقی درمانی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش امیدواری و امید به زندگی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سوگیری توجه(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اعتیاد و مصرف مواد(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش روان درمانی حمایتی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب امتحان(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های عملکرد تحصیلی و پیشرفت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های اجتماعی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مولفه های خلاقیت(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارهای خودکنترلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداری و خویشتن داری(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش راهبرد های فراشناخت(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی فردی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد تربیت معنوی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های رسانه ها(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ماهواره و نهاد خانواده(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای فراشناخت(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل محتوا(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس تحصیلی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش احساس تنهایی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهيم فرسودگي وحمايت شغلي (فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش لکنت زبان(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت خدمات مراکز آموزشی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد هوش هیجانی(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات یادگیری(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات تغذیه و خوردن(فصل دوم پایان نامه)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی روانشناختی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیمان شکنی زناشویی(فصل دوم)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور از خود یا خودپنداره(فصل دوم پایان نامه)
 • <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://doc.lono.ir/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be
 • فرستادن دیدگاه

  نوشته‌های تازه

  × بستن تبلیغات